AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

International Virksomhedskommunikation i Engelsk, kandidat

Engelsk og International Virksomhedskommunikation

Engelsk og International Virksomhedskommunikation

Der er i dag et stigende behov for kandidater, som har en tværfaglig kompetence og kan kombinere teoretiske færdigheder med praktiske, bl.a. inden for informationsteknologi, kommunikation og sprog. Med en kandidatuddannelse i International Virksomhedskommunikation i Engelsk vil du med netop disse kompetencer kunne udfylde mange forskellige jobfunktioner i internationalt orienterede virksomheder.

Kandidatuddannelsen i International Virksomhedskommunika­tion i Engelsk er en toårig kandidatuddannelse, som bygger naturligt oven på Bacheloruddannelserne i International Virk­somhedskommunikation og Sprog og Internationale Studier. Du kan også søge ind, hvis du har en anden sproglig BA-ud­dannelse med engelsk.

Du får viden om

  • Strategisk markedskommunikation - PR og interkulturel kommunikation - virksomhedens image og identitet
  • Virksomhedens internationale markedskommunikation
  • Virksomheden i den globale verden

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen