AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

International Virksomhedskommunikation i Engelsk, kandidat

Engelsk og International Virksomhedskommunikation

Engelsk og International Virksomhedskommunikation

Der er i dag et stigende behov for kandidater, som har en tværfaglig kompetence og kan kombinere teoretiske færdigheder med praktiske, bl.a. inden for sprog, kommunikation og branding. Med en kandidatuddannelse i International Virksomhedskommunikation i Engelsk vil du med netop disse kompetencer kunne udfylde mange forskellige jobfunktioner i internationalt orienterede virksomheder.

Kandidatuddannelsen i International Virksomhedskommunika­tion i Engelsk er en toårig kandidatuddannelse, som bygger naturligt oven på Bacheloruddannelserne i International Virk­somhedskommunikation og Sprog og Internationale Studier. Du kan også søge ind, hvis du har en anden sproglig BA-ud­dannelse med engelsk.

Make it real

Fire studerende fra international virksomhedskommunikation på tysk fik styr på abstrakte teorier om tyske kulturværdier gennem et samarbejde med en dansk webshop, som gerne ville ind på det tyske marked.

 

studieordning for kandidatuddannelsen i engelsk international virksomhedskommunikation, 2020

Du får viden om

  • Strategisk markedskommunikation - PR og interkulturel kommunikation - virksomhedens image og identitet
  • Virksomhedens internationale markedskommunikation
  • Virksomheden i den globale verden

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen