Spring til indhold
ForsideUddannelseKandidatuddannelser

International Virksomheds­kommunikation i Engelsk

Kandidat

International Virksomheds­kommunikation i Engelsk

Uddannelsen har fokus på PR, branding og international markedskommunikation og integrerer disse fagområder med engelsk. Du arbejder såvel med de teoretiske aspekter af fagområderne som med praktiske opgaver, fx cases og praktik. Du kan specialisere dig i Organisation & ledelse eller i Markedskommunikation.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du brænder for strategisk markedskommunikation eller HR/ledelse i kombination med engelsk
Du vil have endnu skarpere engelske sproglige færdigheder – både mundtligt og skriftligt
Du drømmer (måske) om et job inden for markedskommunikation eller HR/ledelse i en virksomhed, der arbejder internationalt

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

International Virksomheds­kommunikation i Engelsk

Uddannelsen har fokus på PR, branding og international markedskommunikation og integrerer disse fagområder med engelsk. Du arbejder såvel med de teoretiske aspekter af fagområderne som med praktiske opgaver, fx cases og praktik. Du kan specialisere dig i Organisation & ledelse eller i Markedskommunikation.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du brænder for strategisk markedskommunikation eller HR/ledelse i kombination med engelsk
Du vil have endnu skarpere engelske sproglige færdigheder – både mundtligt og skriftligt
Du drømmer (måske) om et job inden for markedskommunikation eller HR/ledelse i en virksomhed, der arbejder internationalt

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Engelsk, PR, branding og international markedskommunikation

På denne uddannelse kan du fordybe dig i engelsk, samtidig med at du bliver ekspert inden for PR, branding og strategisk markedskom­munikation. Du arbejder bådemed de teoretiske aspekter af fagområderne og med praktiske opgaver, som kræver, at du kombinerer kompetencer inden for PR, sprog og markedskommunikation, fx cases og praktik.

Via specialiseringer og valgfag kan du supplere dine kompetencer og specialisere dig in­den for Markedskommunikation og Organisation & ledelse.

Denne 2-årig kandidatuddannelse bygger naturligt oven på bacheloruddannelserne i International Virk­somhedskommunikation. Du kan også søge ind, hvis du har en anden sproglig BA-ud­dannelse med engelsk.

I uddannelsen er der særligt fokus på:

  • Virksomhedens image og identitet
  • PR og strategisk markedskommunikation
  • Virksomheden og dens kommunikation i den globale verden
  • Engelsk sprogbrug og sprogforståelse

På studiets 3. semester tager du et projektorienteret forløb (praktik) i en virksomhed med en varighed på 3-6 måneder. Her lærer du at kombinere de teoretiske kompetencer fra studiet med praktiske færdigheder, og du skriver en opgave på baggrund af forløbet.

Karrieremulighederne er mange i internationalt orienterede virksomheder. Det kan fx være inden for strategisk kommunikation og formidling, markedskommunikation og PR, oversættelse og tekstproduktion, projektledelse og -planlægning, grafisk fremstilling og webarbejde eller konsulent- og analysearbejde.

thumbnail

Camilla fortæller om udbyttet af uddannelsen

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Camilla fortæller om udbyttet af uddannelsen

Fagligt indhold

Uddannelsen har fokus på PR, branding og international markedskommunikation og integrerer disse fagområder med sprogfagene. Du får solide kompetencer inden for engelsk sprogbrug, sprogforståelse og oversættelse. Samtidig opnår du stærke kompetencer i teori og praksis inden for virksomheders image og identitet, PR, branding og strategisk kommunikation, web og sociale medier samt global og interkulturel kommunikation og formidling.

Du træner at arbejde selvstændigt og i grupper, og du styrker kompetencen til at tænke proces- og løsningsorienteret. Du lærer desuden at omsætte din viden til praksis, fx i projektarbejdet hvert semester og ved det projektorienterede forløb (praktik) i en virksomhed, hvor du træner dit fremmedsprog og samtidig beskæftiger dig med internationalt orienterede arbejdsopgaver.

Du får kompetencer til at styrke danske og internationale virksomheder på internationale markeder, og du arbejder med virksomheders markedskommunikationsaktiviteter, fx i forbindelse med eksportfremstød og konsolidering på det globale marked. Med dine engelskkundskaber på højt niveau lærer du desuden at håndtere og kvalificere dokumenter til intern og ekstern brug, herunder at oversætte og selvstændigt udarbejde professionelle tekster på engelsk. Endvidere trænes du i at arbejde med virksomhedens professionelle strategiske kommunikationsindsats på både danske og internationale markeder og håndtere relationer til samarbejdspartnere og kunder.

Læs mere under ”Studiets moduler”.

Mød Katrine der læser SIV Engelsk

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Mød Katrine der læser SIV Engelsk

Studiets moduler, studieordning og studienævn

Studieliv

Optagelse og adgangskrav

Jeg landede mit første job som HR-konsulent baseret på mine kompetencer fra studiet, praktik og jobs – og ikke mindst fordi jeg kunne klarlægge den røde tråd, jeg havde valgt gennem mit kandidatstudie. Specialiseringen på SIV hjalp mig med at sætte ord på, hvad jeg kan og vil med mit arbejdsliv.

Helene Sophie Holmgreen Hansen, cand.mag. i International Virksomhedskommunikation, Engelsk med specialisering i Organisation og Ledelse

Job og karriere

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...