ForsideUddannelseKandidatuddannelser

International Virksomheds­kommunikation, Engelsk

Kandidat

International Virksomheds­kommunikation, Engelsk

Uddannelsen har fokus på PR, branding og international markedskommunikation og integrerer disse fagområder med engelsk. Du arbejder såvel med de teoretiske aspekter af fagområderne som med praktiske opgaver, fx cases og praktik. Du kan specialisere dig i Organisation & ledelse eller i Markedskommunikation.

Få kendskab til

Strategisk markedskommunikation
PR og interkulturel kommunikation
Virksomhedens image og identitet

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

International Virksomheds­kommunikation, Engelsk

Uddannelsen har fokus på PR, branding og international markedskommunikation og integrerer disse fagområder med engelsk. Du arbejder såvel med de teoretiske aspekter af fagområderne som med praktiske opgaver, fx cases og praktik. Du kan specialisere dig i Organisation & ledelse eller i Markedskommunikation.

Få kendskab til

Strategisk markedskommunikation
PR og interkulturel kommunikation
Virksomhedens image og identitet

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Engelsk, PR, branding og international markedskommunikation

På denne uddannelse kan du fordybe dig i engelsk, samtidig med at du bliver ekspert inden for PR, branding og strategisk markedskom­munikation. Du arbejder bådemed de teoretiske aspekter af fagområderne og med praktiske opgaver, som kræver, at du kombinerer kompetencer inden for PR, sprog og markedskommunikation, fx cases og praktik.

Via specialiseringer og valgfag kan du supplere dine kompetencer og specialisere dig in­den for Markedskommunikation og Organisation & ledelse.

Denne 2-årig kandidatuddannelse bygger naturligt oven på bacheloruddannelserne i International Virk­somhedskommunikation. Du kan også søge ind, hvis du har en anden sproglig BA-ud­dannelse med engelsk.

I uddannelsen er der særligt fokus på:

  • Virksomhedens image og identitet
  • PR og strategisk markedskommunikation
  • Virksomheden og dens kommunikation i den globale verden
  • Engelsk sprogbrug og sprogforståelse

På studiets 3. semester tager du et projektorienteret forløb (praktik) i en virksomhed med en varighed på 3-6 måneder. Her lærer du at kombinere de teoretiske kompetencer fra studiet med praktiske færdigheder, og du skriver en opgave på baggrund af forløbet.

Karrieremulighederne er mange i internationalt orienterede virksomheder. Det kan fx være inden for strategisk kommunikation og formidling, markedskommunikation og PR, oversættelse og tekstproduktion, projektledelse og -planlægning, grafisk fremstilling og webarbejde eller konsulent- og analysearbejde.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Fagligt indhold

Uddannelsen har fokus på PR, branding og international markedskom­munikation og integrerer disse fagområder med sprogfagene. Du arbejder såvel med de teoretiske aspekter af fagområderne som med praktiske opgaver, som kræver, at du kombinerer kompetencer inden for PR, sprog og markedskommunikation, fx cases og praktik.

Du kan dermed fordybe dig i engelsk, samtidig med at du bliver ekspert inden for PR, marketing og markedskom­munikation. Via specialiseringer og valgfag kan du supplere dine kompetencer og specialisere dig in­den for Markedskommunikation og Organisation og ledelse.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Studiets moduler

Studieliv

Jeg landede mit første job som HR-konsulent baseret på mine kompetencer fra studiet, praktik og jobs – og ikke mindst fordi jeg kunne klarlægge den røde tråd, jeg havde valgt gennem mit kandidatstudie. Specialiseringen på SIV hjalp mig med at sætte ord på, hvad jeg kan og vil med mit arbejdsliv.

Helene Sophie Holmgreen Hansen, cand.mag. i International Virksomhedskommunikation, Engelsk med specialisering i Organisation og Ledelse

Job og karriere

Kontakt og studievejledning

AAU Studie- og trivselsvejledning

I Aalborg Universitets Studie- og Trivselsvejledning kan vi hjælpe med blandt andet valg undervejs i studiet, studietvivl, studieteknik, trivsel, orlov og udmeldelse, eller måske bare en snak om dine tanker om studiet. Vi snakker gerne med dig om stort som småt.

Åbningstider og kontaktoplysninger

Optagelse og adgangskrav

Mere om adgangskrav

Som studerende på AAU møder du...