Spring til indhold
ForsideUddannelseEfteruddannelseMaster

Smertevidenskab og tværfaglig smerte­behandling

Master

Smertevidenskab og tværfaglig smerte­behandling

Et stort og stigende antal mennesker lever et liv med smerter. Det kan medføre fysiske, psykiske og sociale gener for den enkelte og der er en betydelig samfundsøkonomisk udgift til medicinering, behandling og rehabilitering. Dét kan du være med til at ændre og skabe løsninger til. På masteruddannelsen arbejder du med konkrete problemstillinger. Du får viden og kompetencer til at bruge videnskabelige metoder i vurdering af behandlingsstrategier til smertepatienter.

Udbytte

Vurdering
Behandling
Rehabilitering

2-årig deltidsuddannelse

Master

Smertevidenskab og tværfaglig smerte­behandling

Et stort og stigende antal mennesker lever et liv med smerter. Det kan medføre fysiske, psykiske og sociale gener for den enkelte og der er en betydelig samfundsøkonomisk udgift til medicinering, behandling og rehabilitering. Dét kan du være med til at ændre og skabe løsninger til. På masteruddannelsen arbejder du med konkrete problemstillinger. Du får viden og kompetencer til at bruge videnskabelige metoder i vurdering af behandlingsstrategier til smertepatienter.

Udbytte

Vurdering
Behandling
Rehabilitering

2-årig deltidsuddannelse

Fakta

Master i Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling
Sted
Aalborg
Pris
82.000 kr. (4 x 20.500 kr.)

10.000 pr. modul á 5 ECTS
Varighed
September 2024 - juni 2026
ECTS
60
Ansøgningsfrist
1. juni 2024

Vil du være med til at udvikle praksis til gavn for patienter med smerter?

Du får et tværfagligt perspektiv til at kunne vurdere den enkelte patients oplevelse af smerte og de biologiske, psykologiske og sociale konsekvenser smerter medfører for individ og samfund. Du får også stærke kompetencer til at kommunikere og samarbejde om videnskabelige og kliniske problemstillinger – så du fremover kan bidrage til at løse problemer med smerter i samfundet, tværfagligt i sundhedsvæsenet og for den enkelte patient.

Uddannelsen er forskningsbaseret og tager afsæt i din hverdag, så du hurtigt kan gøre en forskel. Masteruddannelsen i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling udbydes hvert andet år. 

thumbnail

Masteruddannelse i Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Masteruddannelse i Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling

Målgruppe og udbytte

Indhold

Masteruddannelsen er modulopbygget af 8 moduler. Hvert modul afsluttes med en eller flere prøver (eksaminer). Uddannelsen afsluttes med udarbejdelsen af en masterafhandling. Efter godkendt uddannelsesforløb opnår du titlen Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling.

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Har du lyst til at læse enkeltfag fremfor en hel master?

Undervisning

Uddannelsens undervisning foregår som en kombination af faglige, tværfaglige og problemorienterede tilgange, herunder forelæsninger, dialogundervisning, projektarbejde, workshops, opgaveløsning (individuelt og i grupper), feedback og faglig refleksion.

Masteruddannelsen indeholder otte undervisningsmoduler, som er fordelt på 3-dages forløb, der afvikles i løbet af de fire semestre, som uddannelsen varer.

Normering

Masteruddannelsen er en deltidsuddannelse der afvikles over 2 år (4 semestre). Uddannelsen er normeret til 60 ECTS point, der svarer til et års heltidsstudier.

Der kan forventes 30 timers arbejde pr. ECTS point, inklusiv undervisning på modulerne, forberedelse til modulerne og eksamensforberedelse og selve eksamen.

Adgangskrav og optagelse

Seminardatoer og øvrige udgifter