Spring til indhold

Grundmodul - Master of Public Governance

Personligt udviklingsforløb

Søg optagelse

Grundmodul - Master of Public Governance

Personligt udviklingsforløb

Fakta

Personligt udviklingsforløb, grundmodul fra Master of Public Governance
Sted
Aalborg
Pris
28.250 kr.
En del af Master of Public Governance
Læs om Master of Public Governance
Varighed
Februar 2023 - januar 2024
ECTS
5
Ansøgningsfrist
Forlænget til d. 15. januar 2023

Formålet med det personlige udviklingsforløb (PUF) er at skabe udvikling for den enkelte leder, både mht. faglig og personlig udvikling. Udgangspunktet for forløbet er lederes personlige udviklingsplan der konkretiseres i et lederudviklingsprojekt, som både rummer faglige og personlige udfordringer for lederen. Gennem arbejdet med at definere og gennemføre faglige og personlige udviklingspunkter i egne praksis via deltagelse i en række forskellige læreprocesser og øvelser udvikles den studerendes evne til at omsætte ledelsesfaglig viden til handling i egen organisation, samt evne til kontinuerligt at arbejde med personlig og faglig udvikling som en del af ledelsesfagligheden.

Formålet med PUF er, på solid teoretisk grund, at udvikle den studerendes personlige lederskab i samspillet mellem egen person (’indersiden’) og den organisatoriske opgave (’ydersiden’) indenfor den offentlige sektors institutionelle kontekst.

Modulet skal således styrke opgaveløsningen i den studerendes organisation ved hjælp af teoristøttede eksperimenter med, indsigt i og refleksion over det personlige lederskab.

Holdet inddeles i faste læringsgrupper. Til hver læringsgruppe er tilknyttet en vejleder. Læringsgrupperne forventes at mødes som led i undersøgelsen i hinandens organisationer jf. nedenstående beskrivelse af PUF-forløbet. Disse møder er ikke skemalagt på forhånd, men aftales inden for hver læringsgruppe.

Bemærk: Forudsætningen for at kunne deltage i modulet er, at MPG-modulet "Ledelsesfagligt grundforløb" forinden er bestået.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Budgetter med 1000-1200 kr incl. moms for lærebøger pr. modul.

Al undervisning afvikles på Aalborg Universitet i Aalborg, så hvis du har brug for overnatning i forbindelse med seminarerne, skal du selv finde og afholde udgifter til ophold.

Forplejning er inkluderet i deltagerbetalingen.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.