Spring til indhold

Masterprojektmodul - Master of Public Governance

Master­projektmodul

Søg optagelse

Masterprojektmodul - Master of Public Governance

Master­projektmodul

Fakta

Masterprojekt, afsluttende modul på Master of Public Governance
Sted
Aalborg
Pris
25.000 kr.
En del af Master of Public Governance
Læs om Master of Public Governance
Varighed
 • August 2023 - januar 2024, eller
 • Februar 2024 - juni 2025
ECTS
12
Ansøgningsfrist
 • Efterårsmodul: 1. juni 2023
 • Forårsmodul: endnu ikke oplyst

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå viden om:

 • og forståelse for offentlige ledelse, styring og organisationer, som er baseret på højeste nationale og internationale forskning.
 • værdier og vilkår for ledelse i og af offentlige institutioner og politikområder.

Færdigheder

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå færdigheder i:

 • at mestre fagområdets teorier, metoder og redskaber samt være i stand til at vurdere og vælge imellem teorier, metoder og redskaber i forhold til analyse af konkrete ledelsesfaglige problemstillinger.
 • formidle fagområdets viden til både fagfæller og ikke-specialister og demonstrere evne til at arbejde problembaseret og projektorienteret.

Kompetencer

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå kompetencer i:

 • at identificere udviklingsbehov og handlemuligheder, formulere og omsætte visioner og strategier til handling, herunder at balancere krav om effektivitet og kvalitet, gennemføre forandringer i praksis og sikre målrettet drift.
 • at reflektere over egne iagttagelses- og handlemuligheder, egne ledelsesvilkår og egen ledelsespraksis.
 • at udvikle personlige kompetencer, præferencer, værdier og handlemåder og bevidsthed om de kontekster og relationer man indgår i.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Budgetter med 1000-1200 kr incl. moms for lærebøger pr. modul.

Al undervisning afvikles på Aalborg Universitet i Aalborg, så hvis du har brug for overnatning i forbindelse med seminarerne, skal du selv finde og afholde udgifter til ophold.

Forplejning er inkluderet i deltagerbetalingen.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.