Spring til indhold

Valgmodul - Master of Public Governance

Kommunal ledelse og organisering

Søg optagelse

Valgmodul - Master of Public Governance

Kommunal ledelse og organisering

Fakta

Kommunal ledelse og organisering, valgmodul fra Master of Public Governance
Sted
Aalborg
Pris
  • 18.050 kr.(ny studieordning)
  • 21.600 kr. (gl. studieordning)
En del af Master of Public Governance
Læs om Master of Public Governance
Varighed
Et semester. Næste udbud er endnu ikke fastlagt
ECTS
  • 5 (ny studieordning)
  • 6 (gl. studieordning)
Ansøgningsfrist
Endnu ikke fastlagt

Modulet er et valgfag på MPG-uddannelsen og henvender sig primært til kommunale ledere eller til ledere, der arbejder i organisationer i tæt samarbejde med kommunerne.

På tre to-dages seminarer vil oplæg om udviklingstendenser indenfor temaer af vital betydning for kommunerne danne udgangspunkt for diskussioner om implikationer for kommunernes ledelse og organisering.

Modulet bygger på en forståelse af ledelse, der understreger betydningen af kontekst og konkret organisations- og omverdens analyse.

Deltagerne vil arbejde med at oversætte generelle udfordringer og udviklingstendenser til konkrete praktiske konsekvenser for ledelse i deres kommune. Spørgsmålet om, hvorledes ledelsen kan forholde sig til og påvirke udviklingen, vil også være centralt.

Det vil være en fordel for deltagerne, hvis man deltager mere end én leder fra den samme kommune.

Modulets temaer vil blandt andet være:

  • Overordnede udviklingstendenser i velfærdsstatens udvikling og styring
  • Udviklingstendenser i kommunens rolle i lokalsamfundet
  • Udviklingstendenser i samspillet mellem politik og forvaltning
  • Udviklingstendenser i kommunal ledelse og organisering
  • Udviklingstendenser i privatisering, udlicitering og offentlig-privat samarbejde
  • Strategisk ledelse, innovation og digitalisering

Professor Morten Balle Hansen, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet, er modulkoordinator, holder oplæg, deltager i de fleste/alle seminarer og fører de studerende til eksamen.

Herudover vil forskere, eksperter og praktikere indenfor de forskellige temaer holde oplæg og deltage i diskussioner med deltagerne.

Faget afsluttes med en skriftlig opgave, der er udgangspunkt for den mundtlige eksamen. Den studerende får en karakter efter 7-trins skalaen ud fra en helhedsvurdering af såvel den skriftlige som mundtlige præstation.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.