Spring til indhold
ForsideUddannelseEfteruddannelseMasterPublic Governance

Valgmodul - Master of Public Governance

Kerneopgaver, samskabelse og koblings­kompetence

Søg optagelse

Valgmodul - Master of Public Governance

Kerneopgaver, samskabelse og koblings­kompetence

Fakta

Kerneopgaver, samskabelse og koblingskompetence, valgmodul fra Master of Public Governance
Sted
Aalborg
Pris
  • 18.050 kr. (ny studieordning)
  • 21.600 kr. (gl. studieordning)
En del af Master of Public Governance
Læs om Master of Public Governance
Varighed
Et semester. Næste udbud er endnu ikke fastlagt
ECTS
  • 5 (ny studieordning)
  • 6 (gl. studieordning)
Ansøgningsfrist
Oplyses senere

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • modulets begreber og teoretiske/metodemæssige forudsætninger, hvor kerneopgave, samskabelse og koblingskompetencer er centrale. Dette skal ske på baggrund af den viden, som er erhvervet i de obligatoriske ledelsesfaglige moduler.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at kunne fremlægge og forklare modulets begrebers teoretiske grundlag og begrunde praktisk relevans heraf.
  • at fremlægge og diskutere analystiske og metodiske aspekter af studiet af kerneopgave, samskabelse og koblingskompetencer, herunder kritisk kunne vurdere bidrag til litteraturen herom.
  • at sætte viden fra obligatoriske ledelsesfaglige moduler ind i en praktisk ledelsesmæssig sammenhæng ud fra modulets begreber og teoretiske/metodemæssige forudsætninger, hvor kerneopgave, samskabelse og koblingskompetencer er centrale.
  • at fremlægge og forklare disse begrebers teoretiske grundlag og begrunde praktisk relevans heraf.


Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at formulere en kort sammenfatning/præsentation af modulets relevans for en praktisk problemstilling inden for offentlig ledelse, men med et selvvalgt tema.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Budgetter med 1000-1200 kr incl. moms for lærebøger pr. modul.

Al undervisning afvikles på Aalborg Universitet i Aalborg, så hvis du har brug for overnatning i forbindelse med seminarerne, skal du selv finde og afholde udgifter til ophold.

Forplejning er inkluderet i deltagerbetalingen.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.