Spring til indhold
ForsideUddannelseEfteruddannelseMasterPublic Governance

Valgmodul - Master of Public Governance

Fra velfærdsstat til konkurrencestat

Søg optagelse

Valgmodul - Master of Public Governance

Fra velfærdsstat til konkurrencestat

Fakta

Fra velfærdsstat til konkurrencestat, valgmodul fra Master of Public Governance
Sted
Aalborg
Pris
  • 18.050 kr.(ny studieordning)
  • 21.600 kr. (gl. studieordning)
En del af Master of Public Governance
Læs om Master of Public Governance
Varighed
Et semester. Næste udbud er endnu ikke fastlagt.
ECTS
  • 5 (ny studieordning)
  • 6 (gl. studieordning)
Ansøgningsfrist
Endnu ikke fastlagt

Baseret på indsigt i de sidste små 30 års reformer af den offentlige sektor skal den studerende arbejde med spørgsmålet om, hvilke ideer der ligger bag reformerne, og hvordan de har indflydelse på, hvordan styring og ledelse af den offentlige sektor har udviklet sig.

De studerende skal beskæftige sig med forskellige normative vurderinger af ideernes udvikling, ligesom det skal diskuteres, hvorfor og hvordan vurderinger har mobiliseret til en reaktion mod fortsatte reformer, herunder mod det styringsparadigme og den forestilling om ledelse, der udviklet.

Modulet giver en analytisk og beskrivende tilgang til udviklingen med vægt på de aktuelle udfordringer, og retter sig som sådan mod alle med ledelsesopgaver i og af den offentlige sektor - både de politisk folkevalgte, de administrative leder, driftsledere og faglige ledere.

Formålet er at styrke den studerendes indsigt i hvordan forskellige syn på samfund og menneske, egeninteresse og fællesinteresse, ligesom på den offentlige og private sektor har indflydelse på deres hverdag og herunder på deres rolle som ledere i den offentlige sektor.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Budgetter med 1000-1200 kr incl. moms for lærebøger pr. modul.

Al undervisning afvikles på Aalborg Universitet i Aalborg, så hvis du har brug for overnatning i forbindelse med seminarerne, skal du selv finde og afholde udgifter til ophold.

Forplejning er inkluderet i deltagerbetalingen.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.