Spring til indhold
ForsideUddannelseEfteruddannelseMasterPublic Governance

Grundmodul - Master of Public Governance

Forskningsdesign og -metode

Søg optagelse

Grundmodul - Master of Public Governance

Forskningsdesign og -metode

Fakta

Forskningsdesign og -metode, grundmodul fra Master of Public Governance
Sted
Aalborg
Pris
10.650 kr.
En del af Master of Public Governance
Læs om Master of Public Governance
Varighed
Februar 2023 - juni 2023
ECTS
3
Ansøgningsfrist
Forlænget til d. 15. januar 2023

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • hvad PBL er og hvilken rolle en problemformulering spiller i en samfundsvidenskabelig undersøgelsesproces.
  • om faserne og elementerne i en empirisk samfundsvidenskabelig undersøgelse samt deres indbyrdes sammenhænge.
  • om forskellige typer af forskningsdesigns og samfundsvidenskabelige metoder samt deres styrker og svagheder.   


Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at udvælge og anvende modulets begreber til at udarbejde egne undersøgelser.
  • at anvende viden fra modulet til at vurdere andres samfundsvidenskabelige undersøgelser.


Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnår kompetencer til:

  • at kunne tilrettelægge og gennemføre en samfundsvidenskabelig undersøgelse baseret på en PBL-logik.
  • at kunne diskutere forskellige designs og metoders relevans for specifikke, praktiske problemstillinger indenfor offentlig ledelse.at tage
  • stilling til holdbarheden og rækkevidden af samfundsvidenskabelige undersøgelser.  

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Budgetter med 1000-1200 kr incl. moms for lærebøger pr. modul.

Al undervisning afvikles på Aalborg Universitet i Aalborg, så hvis du har brug for overnatning i forbindelse med seminarerne, skal du selv finde og afholde udgifter til ophold.

Forplejning er inkluderet i deltagerbetalingen.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.