AAU logo

Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring

Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring, PROF

Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring

På Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring (PROF) bliver du uddannet i at skabe læring og forandring i organisationer med brug af coaching og facilitering af dialogiske processer. Uddannelsen er for dig, der arbejder med forandringsledelse, procesledelse, personaleudvikling, HR eller undervisning - og som ønsker at skabe organisatorisk udvikling med mærkbare resultater.

 

facilitering af DIALOGISKe OG SAMSKABENDE LÆREPROCESser

Masteruddannelsen i Procesledelse og Organisatorisk Forandring tager sit udgangspunkt i procesfacilitering som en dialogisk og samskabende læreproces. Målet er, at du tilegner dig en lang række teoretiske og praktiske redskaber, som sætter dig i stand til at igangsætte og gennemføre vellykkede organisatoriske lærings- og forandringsprocesser, både i én-til-én-relationer og i grupper og teams.

Uddannelsen giver et solidt teoretisk fundament samt praktiske færdigheder i at benytte professionelle samtaler og procesfacilitering som udviklingsredskab i dit arbejde med mennesker i organisatoriske sammenhænge. Du opnår en grundig erfaring med procesfacilitering, coaching og professionelle samtaler til gavn for dig og din organisation. Desuden styrkes du i kompetencer inden for ledelse, psykologi i grupper og teams samt tilrettelæggelse af organisatoriske læringsforløb.

procesfacilitering og COACHING SOM EN PROFESSIONEL TÆNKEMÅDE OG MEGET MERE...

På PROF er vi optaget i at styrke dig som professional samtalepartner, coach og facilitator af udviklingsprocesser i organisatoriske kontekster. PROF tilbyder praktisk og teoretisk inspiration til dig, der arbejder med professionelle samtaler og ledelse/facilitering af møder og aktiviteter, hvor forskellige aktører skal arbejde sammen, koordinere med hinanden og udvikle læring sammen. Dette kan eksempelvis være samskabende processer til styrkelse af tværfagligt samarbejde eller til styrkelse af samarbejdet med borgere/kunder/klienter/patienter mm.

Uddannelsen støtter dig i at nuancere og udvikle din kommunikative og faciliterende praksis. Dette sker gennem inddragelse af forskningsbaseret viden og principper, der er centrale for procesfacilitering, coaching og organisatoriske udviklingssamtaler (og som eksempelvis også kan bruges i mentoring og vejledning).

Undervisning i en coronatid

I løbet af foråret 2020 har underviserne på masteruddannelsen høstet erfaringer med afholdelse af virtuelle seminar- og vejledningsrum. De nuværende studerende har bidraget til kvalificering af de nye digitale læringsformer. Vi glæder os naturligvis til igen at kunne afvikle fysiske seminarer, men skulle corona-situationen imod forventning føre til en ny periode med nedlukning af fysisk uddannelse, så er vi klar til at stille op med et gennemprøvet digitalt uddannelsestilbud, der understøtter, at du som studerende kommer til at opleve et nærvær med uddannelsens vejledere, undervisere, koordinatorer - og med netværket af medstuderende.

Læring og coaching i teori og praksis (enkeltfag)

Du kan også læse en mindre del af masteruddannelsen, idet uddannelsens første semester udbydes som et enkeltmodul. Her beskæftiger vi os med coachingsamtalen som én blandt flere professionelle hjælpersamtaler. Du får indsigt i den interpersonelle dynamik, der udspiller sig mellem en samtales to parter. Målet er, at du i løbet af semestret udvikler en reflekteret forståelse af dig selv i rollen som professionel samtalepartner.

læs om enkeltmodulet her

UDDANNELSEN HED TIDLIGERE MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING

Uddannelsen hedder nu Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring. Det tidligere navn var Master i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC). Den nye titel er godkendt i Styrelsen for Forskning og Uddannelse og gælder fra optaget i 2020.

læs mere

Fakta

Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring
(tidl. navn: Master i Organisatorisk Coaching og Læring)

Varighed

  • Februar 2021 – januar 2023

Sted

  • Aalborg og København

ECTS

  • 60

Pris

Ansøgningsfrist

  • 15. november 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.