Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring

Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring, PROF

Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring

På Masteruddannelsen i Procesledelse og Organisatorisk Forandring (PROF) bliver du uddannet i at skabe læring og forandring i organisationer med brug af coaching og facilitering af dialogiske processer. Uddannelsen er for dig, der arbejder med forandringsledelse, procesledelse, personaleudvikling, supervision, teamudvikling, samskabelsesprocesser, HR eller undervisning - og som ønsker at skabe organisatorisk udvikling med mærkbare resultater.

facilitering af DIALOGISKe OG SAMSKABENDE LÆREPROCESser

Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring tager sit udgangspunkt i procesfacilitering som en dialogisk og samskabende læreproces. Du vil tilegne dig en lang række teoretiske og praktiske redskaber, så du får kompetencer til at igangsætte og gennemføre vellykkede organisatoriske lærings- og forandringsprocesser, både i én-til-én-relationer og i grupper og teams.

Du vil blandt andet opnå:

  • Solid praktisk erfaring med procesledelse, coaching og professionelle samtaler til gavn for dig og din organisation
  • Styrkede kommunikative kompetencer til brug i arbejdslivet generelt
  • Styrkede kompetencer inden for ledelse og forandringsledelse
  • Forøget psykologisk indsigt i grupper og teams
  • Forskningsbaseret viden om læring og praktiske færdigheder i at udvikle og gennemføre organisatoriske lærings- og udviklingsforløb.

procesfacilitering og COACHING SOM EN PROFESSIONEL TÆNKEMÅDE

På PROF er vi optaget i at styrke dig som professional samtalepartner, coach og facilitator af udviklingsprocesser i organisatoriske kontekster. Vi tilbyder praktisk og teoretisk inspiration til dig, der arbejder med professionelle samtaler og ledelse/facilitering af møder og aktiviteter, hvor forskellige aktører skal arbejde sammen, koordinere med hinanden og udvikle læring sammen. Dette kan eksempelvis være samskabende processer til styrkelse af tværfagligt samarbejde eller til styrkelse af samarbejdet med borgere/kunder/klienter/patienter.

Uddannelsen støtter dig i at nuancere og udvikle din kommunikative og faciliterende praksis. Dette sker gennem inddragelse af forskningsbaseret viden og principper, der er centrale for procesfacilitering, coaching og organisatoriske udviklingssamtaler (og som eksempelvis også kan bruges i mentoring og vejledning).

Læring og coaching i teori og praksis (enkeltfag)

Du kan også læse en mindre del af masteruddannelsen, idet uddannelsens første semester udbydes som et enkeltmodul. Her beskæftiger vi os med coachingsamtalen som én blandt flere professionelle hjælpersamtaler. Du får indsigt i den interpersonelle dynamik, der udspiller sig mellem en samtales to parter. Målet er, at du i løbet af semestret udvikler en reflekteret forståelse af dig selv i rollen som professionel samtalepartner.

læs om enkeltmodulet her

 

UDDANNELSEN HED TIDLIGERE MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING

Uddannelsen hedder nu Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring. Det tidligere navn var Master i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC). Den nye titel er godkendt i Styrelsen for Forskning og Uddannelse og gælder fra optaget i 2020.

Undervisning i en coronatid

Vi holder os ajour med udmeldingerne fra myndighederne og tilpasser undervisningen efter de gældende retningslinjer. Vi aflyser ikke undervisningen, men fortsætter – om nødvendigt – på de digitale platforme.

testimonials

læs mere

Fakta

Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring
(tidl. navn: Master i Organisatorisk Coaching og Læring)

Varighed

  • Februar 2022 – januar 2024

Sted

  • Aalborg og København

ECTS

  • 60

Pris

Ansøgningsfrist

  • 15. november 2021

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.