Spring til indhold
ForsideUddannelseEfteruddannelseMaster

Procesledelse og organisatorisk forandring

Master

Procesledelse og organisatorisk forandring

På Masteruddannelsen i Procesledelse og Organisatorisk Forandring (PROF) bliver du uddannet i at skabe udvikling, læring og forandring i organisationer med brug af coaching og facilitering af dialogiske processer. Uddannelsen er for dig, der arbejder med forandrings-, proces- og personaleledelse, medarbejderudvikling, supervision, teamudvikling, samskabelsesprocesser, HR eller undervisning og vejledning - og som ønsker at skabe organisatorisk udvikling og læring med mærkbare resultater

Udbytte

Forskningsbaseret viden om psykologi og udvikling i grupper og teams
Metoder til at skabe fremdrift i organisationer via forskellige samtalebaserede tilgange
Seneste tendenser og teorier inden for ledelsesfeltet

2-årig deltidsuddannelse

Master

Procesledelse og organisatorisk forandring

På Masteruddannelsen i Procesledelse og Organisatorisk Forandring (PROF) bliver du uddannet i at skabe udvikling, læring og forandring i organisationer med brug af coaching og facilitering af dialogiske processer. Uddannelsen er for dig, der arbejder med forandrings-, proces- og personaleledelse, medarbejderudvikling, supervision, teamudvikling, samskabelsesprocesser, HR eller undervisning og vejledning - og som ønsker at skabe organisatorisk udvikling og læring med mærkbare resultater

Udbytte

Forskningsbaseret viden om psykologi og udvikling i grupper og teams
Metoder til at skabe fremdrift i organisationer via forskellige samtalebaserede tilgange
Seneste tendenser og teorier inden for ledelsesfeltet

2-årig deltidsuddannelse

Fakta

Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring
Sted
Aalborg og København
Pris
37.500 kr. pr. semester (x 4 semestre).
Øvrige udgifter (f.eks. materialer, forplejning, overnatning) ej inkluderet.
Varighed
Februar 2024 – januar 2026
ECTS
60
Ansøgningsfrist
Uddannelsen igangsættes 2024 - der er lukket for ansøgninger

Uddannelsen tager udgangspunkt i procesfacilitering som en dialogisk og samskabende læreproces. Du vil tilegne dig teoretiske og praktiske redskaber, så du får kompetencer til at igangsætte og gennemføre vellykkede organisatoriske lærings- og forandringsprocesser, både i én-til-én-relationer og i grupper og teams.

Du vil blandt andet opnå:

  • praktisk erfaring med procesledelse, coaching og professionelle samtaler til gavn for dig og din organisation
  • kommunikative kompetencer til brug i arbejdslivet
  • kompetencer inden for ledelse og forandringsledelse
  • psykologisk indsigt i grupper og teams
  • Forskningsbaseret viden om læring og praktiske færdigheder i at udvikle og gennemføre organisatoriske lærings- og udviklingsforløb.

 

Omkostninger i forbindelse med uddannelsen

Kontakt og studievejledning

Målgruppe og udbytte

Procesfacilitering og coaching som en professionel tænkemåde

På PROF er vi optaget i at styrke dig som professional samtalepartner, coach og facilitator af udviklingsprocesser i organisatoriske kontekster. Vi tilbyder praktisk og teoretisk inspiration til dig, der arbejder med professionelle samtaler og ledelse/facilitering af møder og aktiviteter, hvor forskellige aktører skal arbejde sammen, koordinere med hinanden og udvikle læring sammen. Dette kan eksempelvis være samskabende processer til styrkelse af tværfagligt samarbejde eller til styrkelse af samarbejdet og samskabelse med borgere/kunder/klienter/patienter.

Uddannelsen støtter dig i at nuancere og udvikle din kommunikative og faciliterende praksis. Dette sker gennem inddragelse af forskningsbaseret viden og principper, der er centrale for procesfacilitering, coaching og organisatoriske udviklingssamtaler (og som eksempelvis også kan bruges i mentoring og vejledning).

Læring og coaching i teori og praksis (enkeltfag)

Du kan også læse en mindre del af masteruddannelsen, idet uddannelsens første semester udbydes som et enkeltmodul. Her beskæftiger vi os med coachingsamtalen som én blandt flere professionelle hjælpersamtaler. Du får indsigt i den interpersonelle dynamik, der udspiller sig mellem en samtales to parter. Målet er, at du i løbet af semestret udvikler en reflekteret forståelse af dig selv i rollen som professionel samtalepartner.

Læs om enkeltmodulet: Læring og coaching i teori og praksis

Fagligt indhold

Undervisning

Pædagogiske principper på masteruddannelsen

Et unikt læringsmiljø

På Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring finder du et unikt læringsmiljø, der bygger på problembaseret projektarbejde (PBL), hvor du gennem studiet arbejder med relevante organisatoriske udfordringer og udviklingstiltag. PBL som pædagogisk tilgang giver en høj grad af sikkerhed for, at du kan bruge din nye viden direkte i dit job - både mens du er i gang med uddannelsen og som færdiguddannet master.

Aalborg Universitet er internationalt anerkendt for sin problembaserede læringsmodel, der baserer sig på problemorientering, deltagerstyring, tværfaglighed, samarbejde i grupper og anvendelsesorientering. Du vil som masterstuderende lære at arbejde analytisk og resultatorienteret, og du vil få styrket dine kompetencer inden for kommunikation og samarbejde. Du vil gradvist opnå en faglig sikkerhed og et fagligt overblik, som kan deles med kolleger – til gavn for arbejdsglæden og arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Som masterstuderende på Aalborg Universitet bliver du en del af en vigtig erfaringsudveksling og et tæt samarbejde med andre studerende på holdet. Et samarbejde, der vil give dig nye indsigter og et tværfagligt netværk, som du fremadrettet kan have glæde af i din karriere.

Fagmiljøerne bag uddannelsen

Masteruddannelsen er forankret i et forskningssamarbejde, som omhandler teoretisk og praktisk udforskning af samspillet mellem kommunikation, læring, coaching og ledelse i organisatoriske kontekster. Underviserne er tilknyttet disse fagmiljøer:

Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.
www.kultur.aau.dk

Center for Dialog og Organisation, Aalborg Universitet
www.cdo.hum.aau.dk

Adgangskrav og optagelse