ForsideUddannelseEfteruddannelseMaster

Procesledelse og organisatorisk forandring

Master

Procesledelse og organisatorisk forandring

På Masteruddannelsen i Procesledelse og Organisatorisk Forandring (PROF) bliver du uddannet i at skabe udvikling, læring og forandring i organisationer med brug af coaching og facilitering af dialogiske processer. Uddannelsen er for dig, der arbejder med forandrings-, proces- og personaleledelse, medarbejderudvikling, supervision, teamudvikling, samskabelsesprocesser, HR eller undervisning og vejledning - og som ønsker at skabe organisatorisk udvikling og læring med mærkbare resultater

Udbytte

Forskningsbaseret viden om psykologi og udvikling i grupper og teams
Metoder til at skabe fremdrift i organisationer via forskellige samtalebaserede tilgange
Seneste tendenser og teorier inden for ledelsesfeltet

2-årig deltidsuddannelse

Master

Procesledelse og organisatorisk forandring

På Masteruddannelsen i Procesledelse og Organisatorisk Forandring (PROF) bliver du uddannet i at skabe udvikling, læring og forandring i organisationer med brug af coaching og facilitering af dialogiske processer. Uddannelsen er for dig, der arbejder med forandrings-, proces- og personaleledelse, medarbejderudvikling, supervision, teamudvikling, samskabelsesprocesser, HR eller undervisning og vejledning - og som ønsker at skabe organisatorisk udvikling og læring med mærkbare resultater

Udbytte

Forskningsbaseret viden om psykologi og udvikling i grupper og teams
Metoder til at skabe fremdrift i organisationer via forskellige samtalebaserede tilgange
Seneste tendenser og teorier inden for ledelsesfeltet

2-årig deltidsuddannelse

Fakta

Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring
Sted
Aalborg og København
Pris
37.500 kr. pr. semester (x 4 semestre).
Øvrige udgifter (f.eks. materialer, forplejning, overnatning) ej inkluderet.
Varighed
Februar 2023 – januar 2025
ECTS
60
Ansøgningsfrist
15. november 2022

Uddannelsen tager udgangspunkt i procesfacilitering som en dialogisk og samskabende læreproces. Du vil tilegne dig teoretiske og praktiske redskaber, så du får kompetencer til at igangsætte og gennemføre vellykkede organisatoriske lærings- og forandringsprocesser, både i én-til-én-relationer og i grupper og teams.

Du vil blandt andet opnå:

 • praktisk erfaring med procesledelse, coaching og professionelle samtaler til gavn for dig og din organisation
 • kommunikative kompetencer til brug i arbejdslivet
 • kompetencer inden for ledelse og forandringsledelse
 • psykologisk indsigt i grupper og teams
 • Forskningsbaseret viden om læring og praktiske færdigheder i at udvikle og gennemføre organisatoriske lærings- og udviklingsforløb.

ONLINE FYRAFTENSSEMINAR OM PROCESLEDELSE, COACHING OG AKTIONSFORSKNING.

Kom til fyraftensseminar og hør spændende oplæg om procesledelse, coaching og aktionsforskning.

Tilmeld dig herLæs om arrangementet her

Online informationsmøde

Kom til online informationsmøde 1. november 17-18 om master i procesledelse og organisatorisk forandring (PROF) og mød uddannelsens to koordinatorer, lektor Lone Hersted og Studielektor Jakob Nørlem, der vil fortælle om uddannelsens indhold. Kom og bliv klogere på uddannelsens perspektiver og relevans i forhold til dit eget arbejdsområde og find ud af, hvordan PROF kan være med til at udvikle både dig selv og din organisation.

Tilmeld dig herLæs om arrangementet her

Omkostninger i forbindelse med uddannelsen

Kontakt og studievejledning

Målgruppe og udbytte

Procesfacilitering og coaching som en professionel tænkemåde

På PROF er vi optaget i at styrke dig som professional samtalepartner, coach og facilitator af udviklingsprocesser i organisatoriske kontekster. Vi tilbyder praktisk og teoretisk inspiration til dig, der arbejder med professionelle samtaler og ledelse/facilitering af møder og aktiviteter, hvor forskellige aktører skal arbejde sammen, koordinere med hinanden og udvikle læring sammen. Dette kan eksempelvis være samskabende processer til styrkelse af tværfagligt samarbejde eller til styrkelse af samarbejdet og samskabelse med borgere/kunder/klienter/patienter.

Uddannelsen støtter dig i at nuancere og udvikle din kommunikative og faciliterende praksis. Dette sker gennem inddragelse af forskningsbaseret viden og principper, der er centrale for procesfacilitering, coaching og organisatoriske udviklingssamtaler (og som eksempelvis også kan bruges i mentoring og vejledning).

Læring og coaching i teori og praksis (enkeltfag)

Du kan også læse en mindre del af masteruddannelsen, idet uddannelsens første semester udbydes som et enkeltmodul. Her beskæftiger vi os med coachingsamtalen som én blandt flere professionelle hjælpersamtaler. Du får indsigt i den interpersonelle dynamik, der udspiller sig mellem en samtales to parter. Målet er, at du i løbet af semestret udvikler en reflekteret forståelse af dig selv i rollen som professionel samtalepartner.

Læs om enkeltmodulet: Læring og coaching i teori og praksis

Fagligt indhold

Undervisning

Pædagogiske principper på masteruddannelsen

Et unikt læringsmiljø

På Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring finder du et unikt læringsmiljø, der bygger på problembaseret projektarbejde (PBL), hvor du gennem studiet arbejder med relevante organisatoriske udfordringer og udviklingstiltag. PBL som pædagogisk tilgang giver en høj grad af sikkerhed for, at du kan bruge din nye viden direkte i dit job - både mens du er i gang med uddannelsen og som færdiguddannet master.

Aalborg Universitet er internationalt anerkendt for sin problembaserede læringsmodel, der baserer sig på problemorientering, deltagerstyring, tværfaglighed, samarbejde i grupper og anvendelsesorientering. Du vil som masterstuderende lære at arbejde analytisk og resultatorienteret, og du vil få styrket dine kompetencer inden for kommunikation og samarbejde. Du vil gradvist opnå en faglig sikkerhed og et fagligt overblik, som kan deles med kolleger – til gavn for arbejdsglæden og arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Som masterstuderende på Aalborg Universitet bliver du en del af en vigtig erfaringsudveksling og et tæt samarbejde med andre studerende på holdet. Et samarbejde, der vil give dig nye indsigter og et tværfagligt netværk, som du fremadrettet kan have glæde af i din karriere.

Den faste underviserstab

 • Lone Hersted

  Lektor ph.d. i relationel ledelse og dialogiske processer, certificeret systemisk coach og uddannet proceskonsulent. Lone forsker i organisatorisk læring og udvikling, coaching, supervision, procesledelse, ledelsesudvikling, relationel ledelse, og kreativitet.

  Lektor og forskningsgruppeleder ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet

 • Jakob Nørlem

  Jakob er uddannet lærer, har en Diplom i ledelse og en Master i Management Development (MMD). Han har været leder i Novo Nordisk, Rambøll og i en dansk kommune. Hans ph.d. handler om talentudvikling og talentmiljøer og han forsker desuden i bæredygtig ledelse samt i agile og resiliente organisationer i et procesteoretisk perspektiv. Han underviser i forandringsledelse, coaching, mentoring og andre professionelle samtaler, talentudvikling, talentmiljøer, organisationsudvikling og organisatorisk læring. Jacob har udgivet flere artikler og bøger om coaching, professionelle samtaler og paradokser i organisationer og har været redaktør på bøgerne Coachingens Landskaber samt Coaching og organisationer: ledelse, magt og læring.

  Ph.d.-studerende ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.

 • Søren Frimann

  Søren Frimann er cand.mag. i dansk og psykologi, ph.d. i sprog og kommunikation. Han forsker og underviser i coaching, aktionsforskning, ledelse og ledelsesudvikling, kommunikation, magt og organisatorisk læring med udgangspunkt i kvalitative metoder og humanistisk videnskab. Han er bl.a. medforfatter på Coachingens landskaber. Nye veje - andre samtaler, Coaching - fokus på samtalen, Critical Narrative Inquiry: Storytelling, Sustainability and Power samt bøgerne Dilemmaer i ledelse, Lederes læringsrum, Action Research in a Relational Perspective, Aktionsforskning i et læringsperspektiv og Lederen som aktionsforsker.

  Lektor ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.

 • Nikolaj Stegeager

  Nikolaj Stegeager er cand. psych og ph.d. Han forsker og underviser i organisatorisk læring, ledelse af læreprocesser, bæredygtig ledelse og voksenuddannelse. Han er bl.a. medforfatter til bøgerne: Coachingens landskaber, Organisationer i bevægelse og Systemisk ledelse.

  Lektor, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.

 • Helle Alrø

  Helle Alrø er uddannet lic.phil. Hun forsker og underviser i professionelle hjælpesamtaler, herunder coaching i dyadiske relationer og i grupper. Hun er bl.a. medforfatter til bøgerne: Coachingens landskaber, Coaching - fokus på samtalen, Dialogisk gruppecoaching - facilitering af ledelsesudvikling, Dialogisk Procesfacilitering samt Professionelle roller i borgersamtaler.

  Professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.

 • Finn Thorbjørn Hansen

  Finn Thorbjørn Hansen er professor i filosofisk og dialogisk praksis ved Center for Dialog og Organisation. Han forsker i filosofisk vejledning, dialog- og kommunikationsfilosofi, aktionsforskning, facilitering af sokratiske dialoggrupper, eksistentiel fænomenologi og "undringens fænomenologi". Han leder Wonder Lab og er forfatter til bl.a. At stå i det åbne, Kan man undre sig uden ord?, At undre sig ved livets afslutning og At møde Verden med undren.

  Professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.

 • Poul Nørgård Dahl

  Poul Nørgård Dahl er cand.mag. i samfundsfag og psykologi og har en ph.d. i interpersonel kommunikation i organisationer. Han forsker og underviser i interpersonel kommunikation i organisationer, coaching, feedback, proceskonsultation, projektvejledning og læring. Han er bl.a. medforfatter til bøgerne: Coachingens landskaber, Coaching - fokus på samtalen, Dialogisk gruppecoaching - facilitering af ledelsesudviklingog, Samtaleanalyse – i hverdagen og videnskaben, Dialogisk procesfacilitering samt Professionelle roller i borgersamtaler.

  Lektor ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.

 • Katrine Schumann

  Cand. phil. i kommunikation, forskeruddannet i organisatorisk læring og MA i innovationsledelse. Katrine underviser og vejleder med særligt blik på næranalyse og udvikling af kommunikation i udviklingsprocesser. Hun har skrevet en lang række artikler om innovativ proceskonsultation og ledelse og er medforfatter på bogen ’Samtaleanalyse i hverdagen og videnskaben’. Katrine er selvstændig konsulent i firmaet Katrine Schumann, communicate2innovate.

  Ekstern lektor ved Institut for kultur og læring, Aalborg Universitet.

 • Anne Zimmer

  Cand.phil. i interpersonel organisationskommunikation med speciale i erkendelsesskabende samtaler. Herudover er hun uddannet kommunikationstræner (AAU), supervisor og psykoterapeut. Anne varetager undervisning, coaching og kommunikationstræning på PROF. Anne har sit eget konsulentfirma, hvor hun underviser, superviserer og faciliterer processer inden for kommunikation og samarbejde, ledelse og fagpersonlig udvikling. Hun har bl.a. udgivet 'Initiativer til kontakt – ubevidst intelligens i erkendelsesskabende samtaler' samt (med Lise Billund) 'Processuel lydhørhed og Stof til eftertanke – Anerkendelse som næring til udvikling i relationer'.

  Ekstern lektor ved Institut for kultur og læring, Aalborg Universitet.

 • Thorkild Olsen

  Uddannet cand.scient.pol. Har arbejdet med HRM hos Danfoss og Danish Crown og været ekstern konsulent og underviser hos DISPUK og regionsdirektør for Attractor i København. Siden 2008 har han haft afsæt i egen virksomhed, Villa Venire A/S. Thorkild har produceret en række artikler og bidrag til bøger, der belyser, hvordan anerkendelse og kommunikation kan bringes i spil for ledere, konsulenter og fagprofessionelle.

  Ekstern lektor på Aalborg Universitet

 • Asbjørn Molly

  Cand.mag i litteraturvidenskab og moderne kultur, certificeret systemisk coach og proceskonsulent. Udstrakt erfaring med undervisning, coaching, vejledning og konsulentarbejde, særligt inden for områderne forandringsledelse, organisatorisk læring og forandring, procesledelse og professionelle samtaler. Medforfatter til en lang række artikler, kapitler og bøger, bl.a. Systemisk coaching: en grundbog, Ledelsesbaseret coaching og Teambaserede organisationer i praksis.

  Ekstern lektor ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.

 • Dennis Jim Frederiksen

  Dennis Jim Frederiksen er cand.mag. i Kommunikation og ph.d. Han forsker og underviser i krydsfeltet imellem interpersonel kommunikation og de relationer, organisationer og samfundssektorer den foregår i. Dennis har været på AAU siden 2010 og underviser og vejleder også på Kommunikation og Digitale Medier, på Kommunikation og på Erhvervsøkonomi.

  Adjunkt ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

Fagmiljøerne bag uddannelsen

Masteruddannelsen er forankret i et forskningssamarbejde, som omhandler teoretisk og praktisk udforskning af samspillet mellem kommunikation, læring, coaching og ledelse i organisatoriske kontekster. Underviserne er tilknyttet disse fagmiljøer:

Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet.
www.kultur.aau.dk

Center for Dialog og Organisation, Aalborg Universitet
www.cdo.hum.aau.dk

Adgangskrav og optagelse