Spring til indhold

Enkeltmodul - Master i Personlig medicin

Fra omics til personlig medicin

Kurset giver dig indgående kendskab til metoder, grundlæggende begreber, nomenklatur og faldgrupper inden for omics, samt evnen til at omsætte denne viden, så du bliver i stand til at indgå i det tværfaglige arbejde med personlig medicin inden for dit fagområde. 

Søg optagelse

Enkeltmodul - Master i Personlig medicin

Fra omics til personlig medicin

Kurset giver dig indgående kendskab til metoder, grundlæggende begreber, nomenklatur og faldgrupper inden for omics, samt evnen til at omsætte denne viden, så du bliver i stand til at indgå i det tværfaglige arbejde med personlig medicin inden for dit fagområde. 

Søg optagelse

Videreuddannelse af fagfolk, der arbejder med personlig medicin

Få udbygget din basisviden om personlig medicin. Du bliver fortrolig med terminologi/nomenklatur og i stand til at forstå og forholde dig kritisk til fortolkning af omics-data med særligt fokus på genomiske data. Du vil blive undervist i den basale genetik, der danner grundlag for kobling af genomiske data til fænotypen f.eks. via andre omics (herunder transcriptomics, proteomics og metabolomics) og funktionelle data. Desuden vil du få indsigt i hvordan data kan bruges til udvikling af forskellige typer af biomarkører.

Nationalt samarbejde sikrer en uddannelse i top

Master i personlig medicin er udviklet i tæt samarbejde mellem de 4 sundhedsvidenskabelige fakulteter på hhv. Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet. På den måde sikrer vi, at du bliver undervist af nationale eksperter fra internationalt anerkendte forskningsmiljøer i Danmark.

Kontaktoplysninger

Vejledning om uddannelsen, sagsbehandling, indskrivning m.v. varetages af Københavns Universitet.

Kontakt:
Andreas Stokke
Studiekoordinator, Københavns Universitet
master@sund.ku.dk
Tlf.: 3532 5193

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.