Spring til indhold

Master

Personlig Medicin

Master i personlig medicin henvender sig til kandidater i sundhedsvidenskab (fx læger), natur-/biovidenskab og teknik m.v. og i mindre omfang til kandidater med en samfundsvidenskabelig, juridisk eller humanistisk o.lign. baggrund.

Søg optagelse

Master

Personlig Medicin

Master i personlig medicin henvender sig til kandidater i sundhedsvidenskab (fx læger), natur-/biovidenskab og teknik m.v. og i mindre omfang til kandidater med en samfundsvidenskabelig, juridisk eller humanistisk o.lign. baggrund.

Søg optagelse

Masteruddannelsen giver dig en basis for arbejdet med diagnostik, behandling og forskning i personlig medicin og bygger på et multidisciplinært samarbejde mellem forskellige faggrupper.

Multidisciplinær tilgang til behandling af fagområdet personlig medicin

Du vil specifikt opnå viden, færdigheder og kompetencer inden for:

  • Sundhedsdata – omics såvel som real-world data, databehandling og fortolkning af komplekse data.
  • Kommunikation, samarbejde og klinisk beslutningsproces og beslutningsstøtteværktøjer, evidens for klinisk anvendelse og dokumentationskrav.
  • Organisatoriske, etiske, retslige, sociale samt patientsikkerhedsmæssige aspekter og implikationer af personlig medicin.

Kurser 

Søg optag på hele uddannelsen eller et enkelt kursus. 

Kurserne er designet med få fremmødedage, så du får optimale muligheder for at kombinere arbejde og deltidsstudie. Kurserne afholdes på et af de 5 samarbejdsuniversiteter.

Uddannelsens varighed 

Deltidsstudie for fuldtidsansatte.

Masteruddannelsen består af 60 ECTS point (hvilket svarer til 1 års fuldtidsstudie). Du kan følge det anbefalede forløb der varer 2 år, eller du kan benytte et mere fleksibelt forløb på op til 6 år. Der er optag hvert år.

Enkeltfag på Aalborg Universitet

Nationalt samarbejde sikrer en uddannelse i top

Master i personlig medicin er udviklet i tæt samarbejde mellem de 4 sundhedsvidenskabelige fakulteter på hhv. Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet. På den måde sikrer vi, at du bliver undervist af nationale eksperter fra internationalt anerkendte forskningsmiljøer i Danmark.

Kontaktoplysninger

Vejledning om uddannelsen, sagsbehandling, indskrivning m.v. varetages af Københavns Universitet.

Kontakt:
Andreas Stokke
Studiekoordinator, Københavns Universitet
master@sund.ku.dk
Tlf.: 3532 5193