Spring til indhold
ForsideUddannelseEfteruddannelseMasterMaster i Offentlig Ledelse

Valgmodul - Master i Offentlig Ledelse (MPG)

Ledelse af organisering og innovation på tværs

Søg optagelse

Valgmodul - Master i Offentlig Ledelse (MPG)

Ledelse af organisering og innovation på tværs

Fakta

Ledelse af organisering og innovation på tværs, valgmodul fra Master i Offentlig Ledelse (MPG)
Sted
Aalborg
Pris
  • 18.050 kr.
En del af Master i Offentlig Ledelse (MPG)
Læs om Master i Offentlig Ledelse (MPG)
Varighed
Et semester. Næste udbud er endnu ikke fastlagt
ECTS
  • 5
Ansøgningsfrist
Endnu ikke fastlagt

Ledelse og innovation på tværs af professioner og organisatoriske grænser er i de seneste årtier kommet mere og mere i fokus inden for offentlig ledelse. De næsten altdominerende NPM perspektiver er i stigende grad udfordret af en række nye paradigmer og begreber som Governance, netværsledelse, grænsekrydsende ledelse, samskabelse, partnerskaber, relationel koordinering og interorganisatorisk ledelse under usikkerhed og disruption.

Udfordringerne er komplekse og hænger sammen på tværs af organisatoriske grænser. Lykkes det ikke at skabe sammenhæng i opgaveløsningen ser vi kassetænkning, domænekonflikter og samarbejde om laveste fællesnævner - med fragmenteret opgaveløsning, uløste opgaver, dårlig ressourceudnyttelse og manglende læring som resultat.

Modulets formål er at præsentere en række interorganisatoriske modeller og teorier samt forskningsbaserede cases, med henblik på at identificere og forstå karakteren af disse tværorganisatoriske problemstillinger og diskutere mulighederne for at håndtere dem.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen kan der være udgifter til litteratur, transport og ophold.

Budgetter med 1000-1200 kr incl. moms for lærebøger pr. modul.

Al undervisning afvikles på Aalborg Universitet i Aalborg, så hvis du har brug for overnatning i forbindelse med seminarerne, skal du selv finde og afholde udgifter til ophold.

Dertil kommer dine udgifter til forplejning, som er obligatorisk.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.