ForsideUddannelseEfteruddannelseMasterManagement of Technology

Belén Jiménez Baron, Geodatastyrelsen

Mød Belén Jiménez Baron

Belén Jiménez Barón er netop nu ved at udarbejde sit første projekt på MMT-uddannelsen, som skal kortlægge Geodatastyrelsens hydrografiske udfordringer, hvorefter hun i de kommende måneder vil dykke nærmere ned i de mulige løsninger, der skal danne grundlaget for et datadrevet søkortkontor.

Belén Jiménez Baron, Geodatastyrelsen

Belén Jiménez Baron, Geodatastyrelsen

Mød Belén Jiménez Baron

Belén Jiménez Barón er netop nu ved at udarbejde sit første projekt på MMT-uddannelsen, som skal kortlægge Geodatastyrelsens hydrografiske udfordringer, hvorefter hun i de kommende måneder vil dykke nærmere ned i de mulige løsninger, der skal danne grundlaget for et datadrevet søkortkontor.

Belén Jiménez Baron, Geodatastyrelsen

- MMT-uddannelsen er ideel til at få udbygget værktøjskassen med konkrete ledelsesmæssige metoder og ny viden

TEKNOLOGI SKAL STYRKE MARITIM SIKKERHED I GRØNLANDSKE FARVANDE

En tilbagetrækning af isen og en stigende skibstrafik præger i øjeblikket de arktiske farvande. Det stiller skærpede krav til præcision hos den danske myndighed for ejendomsregistrering og søkortlægning, Geodatastyrelsen, som nu retter blikket mod digital transformation og teknologi for at styrke sejladssikkerheden i Grønland.

Farvande omkring Grønland oplever en stigende skibstrafik i takt med, at stadig større områder bliver tilgængelige for sejlads. Klimaforandringer forårsager en accelererende afsmeltning af gletsjere og dermed en tilbagetrækning af isen, hvilket giver mulighed for sejlads ad helt nye ruter. Det stiller stigende krav til præcision af grønlandske søkort hos Geodatastyrelsen, som er ansvarlig for søopmåling og søkortlægning i Grønland for at øge sejladssikkerheden.

De ændrede betingelser i de arktiske egne har fået Geodatastyrelsen til at sætte ind med helt nye initiativer, som skal styrke den maritime sikkerhed. For at imødegå de arktiske udfordringer har styrelsen således igangsat en effektivisering af nuværende arbejdsgange og systemer gennem en højere grad af digitalisering og en øget anvendelse af teknologi. Det indebærer blandt andet en øget digitalisering af søkort samt et fokus på at indsamle større mængder af dybdedata fra blandt andet satellitter og eksisterende skibstrafik, der kan bruges som input til forbedring og fremstilling af søkort.

- Vi har et mål om at være en datadrevet styrelse, og det kræver en helt ny måde at tænke på, som vi ikke er vant til. Vi beskæftiger os hver dag med dybdedata, som er indsamlet i 1800-tallet, og det er derfor en fast del af vores arbejde at kigge bagud. Men digital transformation kræver, at man i højere grad fokuserer på fremtiden, forklarer Belén Jiménez Barón, der er Hydrografisk Surveyor i Geodatastyrelsen, og fortsætter:

- Vi skal derfor rette vores blik mod de teknologier, som kan optimere vores processer gennem en mere effektiv dataindsamling og databehandling, så vi kan udarbejde søkort langt hurtigere og billigere, end vi gør i dag.

Geodatastyrelsens vision for fremtidens dybdedataindsamling er at benytte en lang række forskellige indsamlingsmetoder, herunder at tage udgangspunkt i et bredt netværk af fartøjer, der allerede kontinuerligt registrerer informationer om vanddybder i forbindelse med deres normale opgaver på havet. En effektiv indsamling af detaljerede dybdedata er en vigtig forudsætning for udarbejdelse af dybdemodeller, som kan optimere styrelsens fremstilling og opdatering af søkort i de grønlandske farvande.

Geodatastyrelsens skib ved den grønlandske kyst

OPRUSTER MED LEDERKOMPETENCER

Med en Master i Hydrografi fra London med det højeste niveau af international anerkendelse udgør Belén Jiménez Barón et vigtigt bindeled mellem hydrografisk dataindsamling og databehandling i Geodatastyrelsen. Som følge af det stigende fokus på digitalisering står Belén Jiménez Barón aktuelt i spidsen for implementeringen af et nyt dybdedatasystem, der har til formål at effektivisere lagring, kvalitetssikring og distribution af styrelsens hydrografiske data. Det stiller store krav til Belén Jiménez Baróns ledelsesmæssige kompetencer, og derfor har hun valgt at supplere sine tekniske kompetencer med en af landets hårdeste MBA-uddannelser – den såkaldte MMT-uddannelse (Master in Management of Technology), som har særligt fokus på ledelsesmæssige og organisatoriske forandringer gennem anvendelsen af teknologi.

Geodatastyrelsens skib ved den grønlandske kyst

- Det er en vigtig forudsætning for at kunne optimere styrelsens processer, at jeg formår at kombinere min tekniske viden med ledelse og strategi, og MMT-uddannelsen er i den forbindelse ideel til at få udbygget værktøjskassen med konkrete ledelsesmæssige metoder og ny viden, siger Belén Jiménez Barón.

Belén Jiménez Barón er netop nu ved at udarbejde sit første projekt på MMT-uddannelsen, som skal kortlægge Geodatastyrelsens hydrografiske udfordringer, hvorefter hun i de kommende måneder vil dykke nærmere ned i de mulige løsninger, der skal danne grundlaget for et datadrevet søkortkontor.

- De problemstillinger, vi bliver præsenteret for på uddannelsen, kan relateres meget direkte til den konkrete udfordring og digitale transformation, vi står over for, som er nødvendig for at kunne styrke den maritime sikkerhed i Grønland, slutter hun.

OM GEODATASTYRELSEN

Geodatastyrelsen blev etableret d. 1. januar 2016 og er en del af Klima-, Energi-, Forsyningsministeriet. Geodatastyrelsen har ansvaret for ejendomsregistrering og matriklen, der udgør det juridiske grundlag for omsætning, belåning, vurdering og beskatning af fast ejendom i Danmark. Styrelsen har desuden ansvar for at gennemføre søopmåling, produktion, salg og distribution af søkort, nautiske publikationer og andre marine produkter for farvandene omkring Danmark og Grønland samt ansvar for at gennemføre søopmåling og søkortlægning for farvandene omkring Færøerne for så vidt angår udenrigspolitiske, sikkerhedspolitiske og forsvarsmæssige forhold. Tryk på linket for at læse mere om Geodatastyrelsen.

https://gst.dk/