Spring til indhold

Jonatan Dickow, Meelunie GPI

Udvikling af fremtidens fødevarer kræver teknologisk tæft og lederkompetencer i top

Jonatan Dickow fra Meelunie GPI kigger på fabrikstegninger

Jonatan Dickow, Meelunie GPI

Udvikling af fremtidens fødevarer kræver teknologisk tæft og lederkompetencer i top

Jonatan Dickow fra Meelunie GPI kigger på fabrikstegninger

Planteprotein har i flere år af både eksperter og landbruget været udpeget som en vigtig brik i arbejdet med at sænke mængden af drivhusgasser fra industrien, hvor kogasser og importeret dyrefoder trækker store veksler på det samlede CO2-regnskab. Kombineret med et stigende behov for fødevarer er der brug for at tænke i nye baner i forhold til produktion såvel som produktudvikling.

Meelunie GPI A/S er en af de virksomheder, som ved hjælp af en danskudviklet teknologi bevæger fødevareproduktionen i retning af en plantebaseret proteinudvinding. Meelunie GPI A/S er delvist ejet af det hollandske handelsselskab Meelunie B.V., der har mange års erfaring med at handle med planteproteiner og stivelse på verdensplan. Senest har virksomheden meldt ud, at en ny fabrik, som skal omdanne hestebønner til planteprotein, der kan indgå i fødevarer som erstatning for animalske proteiner, vil stå klar i Hedensted i 2022.

Det er molekylærbiolog og ph.d. i Food Science Jonatan Dickow, der skal stå i spidsen for den kommende produktion og drive udviklingen af fremtidens fødevarer.

- Markedet for plantebaserede ingredienser er i kraftig vækst, og både forbrugere og fødevareproducenter får i stigende grad øjnene op for mere miljøvenlige fødevareløsninger. Det kræver, at vi får udviklet nye måder at producere fødevarer på og ikke mindst får helt nye typer af produkter på hylderne, fortæller Jonatan Dickow, der er fabrikschef hos Meelunie GPI, og uddyber:

- Med etableringen af en ny fabrik i Hedensted forventer vi at kunne indtage en førerposition i udviklingen inden for udvinding af hestebønneproteiner og vise resten af verden, hvordan produktudvikling og produktionen af fremtidens fødevarer kan gøres økonomisk såvel som klimamæssigt bæredygtigt.

Udvindingen skal foregå ved hjælp af en danskudviklet patenteret teknologi fra Københavns Universitet og med procesudstyr fra den danske medejer, SiccaDania, og skal for første gang opskaleres fra pilotskala til fuldskala i forbindelse med idriftsættelsen af fabrikken, som forventes at ske april 2023.

Jonatan Dickow, Meelunie GPI

Hvorfor MMT?

Det er en stor fordel, at uddannelsens indhold kan overføres direkte til det daglige arbejde. Det betyder, at jeg kan forene det teoretiske projekt med den praktiske implementering undervejs i processen, hvilket giver en helt unik mulighed for at foretage ændringer og forbedringer løbende, der forhåbentlig kan bidrage til den bedste løsning på langt sigt, slutter Jonatan Dickow.

Jonatan Dickow, Meelunie GPI

Fra gummistøvlebiolog til proteinekspert

Det er ikke tilfældigt, at det er Jonatan Dickow, der skal lede den kommende hestebønnefabrik. Jonatan Dickow drømte oprindeligt om at blive gummistøvlebiolog, men karrieren tog en drejning, og i dag er han en af landets førende eksperter inden for proteinkemi med en ph.d. i Food Science. Det har ført ham til Meelunie GPI A/S, hvor han nu er klar til at stille sig i spidsen for den plantebaserede fødevareproduktion. En opgave, som kræver indgående indsigt i de kemiske processer såvel som stærke ledelsesmæssige kompetencer.

- I bund og grund er vi i gang med at forandre den måde, vi fødevareudvikler på i dag. Det stiller selvsagt høje krav til de folk, der står ved roret – ikke mindst mig selv.  Derfor ser jeg det som en oplagt mulighed for at opgradere mine strategiske og ledelsesmæssige kompetencer for at kunne varetage mit nye ansvarsområde på bedst mulig vis, siger Jonatan Dickow.

Jonatan har således valgt at tage det næste skridt på karrierestigen med Master in Management of Technology-uddannelsen, der er forankret på Aalborg Universitet. Uddannelsen fokuserer på ledelsesmæssige og organisatoriske forandringer gennem anvendelsen af teknologi med henblik på forretningsskabelse i virksomhederne allerede under studiet. 

MMT-studiet skal hjælpe Jonatan med at udvikle en samlet køreplan for sammensætning af fabrikken i Hedensted. Her skal projektarbejdet blandt andet bidrage til at opstille forskellige scenarier for bl.a. organisationsstruktur, medarbejdere og arbejdsgange samt vurdere dem kritisk forud for idriftsættelsen.

- Det er en stor fordel, at uddannelsens indhold kan overføres direkte til det daglige arbejde. Det betyder, at jeg kan forene det teoretiske projekt med den praktiske implementering undervejs i processen, hvilket giver en helt unik mulighed for at foretage ændringer og forbedringer løbende, der forhåbentlig kan bidrage til den bedste løsning på langt sigt, slutter Jonatan Dickow.

Meelunie GPI A/S forventer at ansætte op mod 25 medarbejdere i forbindelse med åbningen af fabrikken i Hedensted samt at beskæftige et større antal underleverandører i lokalområdet.