Spring til indhold

Enkeltmodul - Master i Læreprocesser med specialisering i Innovation og Kreativt Læringsdesign

1. semester

Enkeltmodulet 'KREA 1. semester' på Master i Innovation og Kreativt Læringsdesign giver dig mulighed for at fordybe dig teoretisk og empirisk i aktuelle problemstillinger forbundet med udvikling af kreativ innovationskapacitet (herunder entreprenørskab) i professioner samt uddannelsessektoren bredt. Modulet vil give dig en indføring i de dele af læringsteorien og didaktikken, som har særlig relevans for entreprenørskab og kreativitetsudvikling.

Søg optagelse

Enkeltmodul - Master i Læreprocesser med specialisering i Innovation og Kreativt Læringsdesign

1. semester

Enkeltmodulet 'KREA 1. semester' på Master i Innovation og Kreativt Læringsdesign giver dig mulighed for at fordybe dig teoretisk og empirisk i aktuelle problemstillinger forbundet med udvikling af kreativ innovationskapacitet (herunder entreprenørskab) i professioner samt uddannelsessektoren bredt. Modulet vil give dig en indføring i de dele af læringsteorien og didaktikken, som har særlig relevans for entreprenørskab og kreativitetsudvikling.

Søg optagelse

Fakta

1. semester af Master i Læreprocesser med specialisering i Innovation og kreativt læringsdesign
Sted
Aalborg og København
Pris
27.500 kr.
Øvrige udgifter (f.eks. materialer, forplejning, overnatning) ej inkluderet.
En del af Master i Læreprocesser med specialisering i Innovation og kreativt læringsdesign
Læs om masteruddannelsen
Varighed
Februar 2024 - juni 2024
ECTS
15
Ansøgningsfrist
Uddannelsen igangsættes 2024 - der er lukket for ansøgninger

Som enkeltmodulstuderende følger du undervisningen sammen med de studerende, der læser hele masteruddannelsen. 

Det er kun uddannelsens 1. semester, der kan følges som enkeltmodul.

Enkeltmodulet 1. semester

Temarammen for 1. semester er kreativitet, innovation og læring i uddannelsessystemer og professioner. Formålet er, at den studerende opnår viden om læringsteoretiske og pædagogiske aspekter af teorier om kreativitet og innovation samt deres pædagogiske grundlag og konsekvenser.

Den studerende udvikler analytiske og metodiske forudsætninger for at igangsætte, gennemføre, forankre og evaluere læring, kreativitet og innovation på et pædagogisk grundlag i uddannelseskontekster og professionsfelter.

Temaerne på semesteret vil primært være læringsteori med fokus på pædagogik og didaktisk design, kreativitet og innovation, kreative og innovative processer, didaktisk kompetenceudvikling samt professionsudvikling.

Desuden er der undervisning i forskellige undersøgelsesmetoder og didaktiske metoder, herunder æstetiske, kunstintegrerende, håndværksinspirerede metoder, og du vil som studerende vil blive introduceret til det problemorienterede projektarbejde, aktionsforskningseksperimenter samt elektronisk lærings- og kompetenceportfolio som arbejdsform.

Der arbejdes med spørgsmål som

  • Hvordan udvikles innovation og handlekraft, og hvordan spiller kreativitet sammen med beslægtede fænomener som entreprenørskab og innovation?
  • Hvordan kan en underviser understøtte kreativitet i et lærings- og uddannelsesperspektiv?
  • Hvordan tematiseres emotionelle udfordringer forbundet med ”udviklingsstvang”?
  • Hvordan kan undervisning og udvikling i uddannelses og professionskontekster hente inspiration fra kunstens fagfelter i form af tilgange, arbejdsformer, metoder og læreprocesser? 

Problembaseret læring

Uddannelsens første semester afsluttes med et skriftligt, problemorienteret projektarbejde. Projektarbejdet følger Aalborg Universitets PBL-model (problem-baseret læring), hvor omdrejningspunktet er dine selvdefinerede temaer, problemstillinger og forskningsspørgsmål. Herigennem udforskes teoretiske og praktiske forståelser af læring, kreativitetsudvikling og innovation i specifikke uddannelses- og professionskontekster. Dette formidles gennem projekter, der danner grundlag for din læring på videnskabeligt og teoretisk funderet grundlag.
 

Pædagogisk og didaktisk praksis

Hensigten med KREA er, at du udvikler teoretiske forståelser om læringsteori, innovationsprocesser og kreativitet som fænomen og begreb i uddannelse og undervisning. Disse forståelser udvikles med et pædagogisk og didaktisk fokus, hvor der inddrages viden og perspektiver fra det kunstneriske felt.

Design af kreativitets- og innovationsfremmende læringsmiljøer og kreativitetsfremmende metoder analyseres og udforskes under hensyntagen til forskellige kontekstuelle og institutionelle udviklingsbetingelser. Design forstås i denne sammenhæng på flere niveauer, så det ikke alene kan fungere som konkret opgaveløsning i forhold til kreativitets- og innovationsprocesser, men også som ledelsesmæssigt perspektiv på rammesætning og udvikling på et institutionelt niveau.

Omkostninger i forbindelse med uddannelsen

Kontakt og studievejledning

Fag på modulet

På 1. semester er der tre fag:

  • Læringsteori (5 ECTS)
  • Videnskabsteori og metode I (5 ECTS)
  • Organisatorisk læring (5 ECTS)

Der er en samlet eksamen for 'Læringsteori og Videnskabsteori og Metode 1', og en selvstændig eksamen for 'Organisatorisk Læring'.

Fagligt indhold

Seminardatoer og undervisningssted

Adgangskrav og optagelse

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.