Spring til indhold
ForsideUddannelseEfteruddannelseMasterLæreprocesser

Master i Læreprocesser

Innovation og Kreativt Læringsdesign

Du opnår forskningsbaseret viden om, hvordan du som underviser, konsulent, facilitator, koordinator eller leder kan understøtte kreativitet, innovation og entreprenørskab i din egen eller andre organisationer og med de målgrupper, du arbejder med. Du bliver uddannet til at udvikle nyskabende designs for kreative og innovative processer, der ved hjælp af æstetiske, sanselige, kropslige læringsformer kan udfordre organisatoriske vaner og fremme ønskede forandringer. Din læreproces bliver understøttet gennem undervisning, kunstbaserede hands-on-processer, eksperimenter i egen praksis, samarbejde i grupper og projektarbejde.

Søg optagelse

Master i Læreprocesser

Innovation og Kreativt Læringsdesign

Du opnår forskningsbaseret viden om, hvordan du som underviser, konsulent, facilitator, koordinator eller leder kan understøtte kreativitet, innovation og entreprenørskab i din egen eller andre organisationer og med de målgrupper, du arbejder med. Du bliver uddannet til at udvikle nyskabende designs for kreative og innovative processer, der ved hjælp af æstetiske, sanselige, kropslige læringsformer kan udfordre organisatoriske vaner og fremme ønskede forandringer. Din læreproces bliver understøttet gennem undervisning, kunstbaserede hands-on-processer, eksperimenter i egen praksis, samarbejde i grupper og projektarbejde.

Søg optagelse

Fakta

Master i Læreprocesser med specialisering i Innovation og Kreativt Læringsdesign
Sted
Aalborg og København
Pris
27.500 kr. pr. semester (x 4 semestre)
Øvrige udgifter (f.eks. materialer, forplejning, overnatning) ej inkluderet.
Varighed
Februar 2024 - januar 2026
ECTS
60
Ansøgningsfrist
15. november 2023

På uddannelsen arbejder vi med kreativitet, innovation og entreprenørskab ud fra æstetiske, kulturelle og læringsteoretiske perspektiver. Vi inddrager i vidt omfang sanselige og kropslige processer for at vise, at man kan bruge kreativitet og innovation som løftestang for læring i alle typer af kontekster.

Du kan fx være socialrådgiver, der synes at borgerinddragelse er vejen frem. Du kan være lærer eller underviser på en uddannelse med elever og studerende, der ikke kan nås med ”konventionelle” pædagogiske værktøjer. Du kan også være sygeplejerske med interesse for mere kropslige tilgange til patientplejen eller uddannelse af sygeplejestuderende. Du kan være leder, der mangler kreative måder at dokumentere og evaluere værdifulde praksisser og processer på i din organisation. Eller du kan være en kunstner, der gerne vil bidrage med din viden på andre felter end det kunstneriske til at støtte kreative og innovative processer. I alle disse tilfælde, kan uddannelsen være det svar, du har ledt efter.

Tilmeld dig online infomøde den 2. oktober 16-17

Kom med til gratis infomøde om uddannelsen. En af de faste undervisere står for præsentationen af uddannelsens faglige indhold og opbygning - og med god tid til spørgsmål. Du vil også møde en studerende, der fortæller om sit udbytte af uddannelsen.

Tilmeld dig her

Kreativitet, læring og innovation er svaret

Kreativitet, læring og innovation er nødvendige ingredienser i alle organisatoriske sammenhænge, hvor mennesker interagerer og skaber relationer, og kreativitet er en medvirkende faktor i kommunikation med målgrupper og brugergrupper.

Den humanvidenskabelige orientering på uddannelsen gør, at erfaringsdannelse, kropslige og emotionelle faktorer i lærings- og forandringsprocesser er centrale, og det er derfor, vi arbejder med alternative, kreative procesmetoder i forskellige kontekster.

Vi arbejder med temaer som fx kreativitet i læreprocesser, kultur, kunst og sanselighed, evaluering og kompetenceudvikling på individ, gruppe- og organisationsniveau. Kreativitet forstås i sammenhæng med emotioner, alternative forskningsmetoder, aktivisme, bæredygtighed og social innovation, samt leg.

Seminardatoer for 2024

Du finder seminardatoer under punktet 'Undervisning' nedenfor.

Omkostninger i forbindelse med uddannelsen

Kontakt og studievejledning

Indhold, målgruppe og udbytte

Lyt til spændende podcast

Betydningen af kreativitet for læring og uddannelse.

I denne podcast drøfter lektor Tatiana Chemi og professor Julie Borup Jensen betydningen af kreativitet for læring og uddannelse.

De kommer bl.a. ind på, hvordan undervisere, facilitatorer, kulturinstitutioner, konsulenter og øvrige praktikere med undervisningsroller kan agere kreativt for at skabe kreativ læring for individer, grupper og organisationer.

Tatiana Chemi og Julie Borup Jensen er begge eksperter i æstetiske læreprocesser og kunstnerisk skabelse og faglige ledere på Masteruddannelsen i Innovation og kreativt læringsdesign.

Podcasten  indgår i serien ”Masteruddannelse til fremtiden”, hvor forskere fra Kultur og Læring taler om  vigtige fagområder inden for masteruddannelser.

Semesteroversigt og studieordning

Undervisning

Adgangskrav og optagelse