Master i Læreprocesser med specialisering i innovation og kreativt læringsdesign

Master i Innovation og Kreativt Læringsdesign

Innovation og Kreativt Læringsdesign

Fokus for Master i Innovation og Kreativt Læringsdesign (KREA) er kreativitet, innovation og entreprenørskab, som er efterspurgte kompetencer i det danske uddannelsessystem og i offentlige og private institutioner og organisationer. Du får kompetencer til at designe kreative og innovative processer med inddragelse af eksperimenterende læringsformer med det formål at understøtte en innovativ kultur på din arbejdsplads.

 

 

Baggrund for uddannelsen

Fokus på innovation opstår i kølvandet på samfundsmæssige forandringer, for eksempel:

 • Reformer (statslige, regionale og kommunale), der afføder behov for nye velfærdsløsninger og velfærdsinnovation
 • Globalisering, der skaber nye muligheder og udfordringer for udvikling og menneskelig og materiel vækst
 • Sociale og demografiske forskydninger og pres på samfundsmæssig sammenhængskraft.

I et lærings- og forandringsperspektiv begynder innovation i de fleste tilfælde med en kreativ proces eller idé. Derfor handler det om, i uddannelsessystemet, i professionerne og i de offentlige og private organisationer, at understøtte en kultur for kreativitet. Masteruddannelsen i læreprocesser med specialisering i Innovation og Kreativt Læringsdesign (KREA) giver et forskningsbaseret og fagligt stærkt fundament til at arbejde med kompetencer som kreativitet, innovation og entreprenørskab. Det er kompetencer, der efterspørges i mange organisationer, professioner og uddannelser, fordi de vurderes til at være afgørende for en langsigtet og samskabende værdiskabelse – nu og i fremtiden.

Uddannelsen tager udgangspunkt i, at kreativitet er nødvendig for at skabe fælles løsninger på mange typer af udfordringer. Det er også et udgangspunkt, at kreativiteten udtrykker sig forskelligt indenfor forskellige fagfelter, og at den er en udviklende kraft i alle erhverv, både på det offentlige og det private arbejdsmarked.

Uddannelsen ruster dig til – ved hjælp af et særligt fokus på æstetisk læring – at fremme kreative og innovative processer på din arbejdsplads. Du lærer at understøtte en kultur for at gode impulser bliver til endnu bedre ideer, der peger frem mod et positivt og værdiskabende resultat.

 

"En utroligt inspirerende uddannelse"

Underviser og konsulent Susanne Jepsen Færch er studerende på KREA. Læs om hendes erfaringer her

 

målgruppe 

Masteruddannelsen henvender sig til dig, der har en særlig interesse for kreative og innovative læreprocesser og de designmæssige aspekter af forandringsprocesser. Måske arbejder du med overordnede og/eller tværgående funktioner inden for uddannelse. Det kan være uddannelse af både børn, unge og voksne. Eksempler på faglig baggrund kan være lærer, pædagog eller gymnasielærer.

Måske er du konsulent eller rådgiver inden for områder, hvor læring og kompetenceudvikling indgår som vigtige elementer - det kan være i både offentligt og privat regi. 

 


Efter endt uddannelse har du kompetencer til:

 • at kunne designe og perspektivere kreative og innovative læreprocesser i erhvervs- og uddannelseskontekster
 • selvstændigt og på et videnskabeligt grundlag at kunne gennemføre og dokumentere forsøgs- og udviklingsarbejde med fokus på kreativitet og innovation
 • at afdække problemstillinger og udfordringer med henblik på at udvikle institutionens kreativitetskompetence
 • at anvende, formidle og demonstrere innovative koncepter og metoder.

enkeltfag

Det er muligt at følge uddannelsens første semester som enkeltfag.
Læs mere om denne mulighed her.

Undervisning i en coronatid

I løbet af foråret 2020 har underviserne på masteruddannelsen høstet erfaringer med afholdelse af virtuelle seminar- og vejledningsrum. De nuværende studerende har bidraget til kvalificering af de nye digitale læringsformer. Vi glæder os naturligvis til igen at kunne afvikle fysiske seminarer, men skulle corona-situationen imod forventning føre til en ny periode med nedlukning af fysisk uddannelse, så er vi klar til at stille op med et gennemprøvet digitalt uddannelsestilbud, der understøtter, at du som studerende kommer til at opleve et nærvær med uddannelsens vejledere, undervisere, koordinatorer - og med netværket af medstuderende. 
 

læs mere

Fakta

Master i Læreprocesser med specialisering i Innovation og kreativt læringsdesign

Varighed

 • Februar 2021 - januar 2023

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 60

Pris

Ansøgningsfrist

 • 15 november 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.