Spring til indhold

Fagpakke - Master i IT, Organisation

Kunstig intelligens og kvalitative metoder

Hvordan kan du anvende generativ AI til at analysere store tekstmængder? Hvordan får du din computer til at forstå lydfiler som data? Og hvordan kan du bruge brugerinddragelse til at skabe nye visuelle prototyper under en workshop?

Søg optagelse

Fagpakke - Master i IT, Organisation

Kunstig intelligens og kvalitative metoder

Hvordan kan du anvende generativ AI til at analysere store tekstmængder? Hvordan får du din computer til at forstå lydfiler som data? Og hvordan kan du bruge brugerinddragelse til at skabe nye visuelle prototyper under en workshop?

Søg optagelse

Fakta

Kunstig intelligens og kvalitative metoder, fagpakke fra Master i IT, linjen Organisation
Sted
Aarhus i efteråret 2024
Scandic Aarhus City
Pris
24.000 kr.
En del af Master i IT, Organisation
Læs om masteruddannelsen
Varighed
September 2024 - januar 2025
ECTS
15
Ansøgningsfrist
Igangsættes - ansøgninger modtages fortsat til efterår 2024

Udforskning af generativ AI og kvalitative metoder:

Denne fagpakke er designet til at styrke dig i at kombinere kunstig intelligens med forskellige kvalitative metoder. Her vil du lære at udnytte potentialet i generativ AI og maskinlæring til at analysere og aktivere omfattende tekstmængder, billeder og lyd, som mange organisationer besidder.

Praktiske anvendelser og spørgsmål:

Vi fokuserer på praktiske anvendelser af teknologien og besvarer spørgsmål som: Hvordan kan generativ AI hjælpe med at skrive analyser af interviews? Hvordan træner man en chatbot til at efterligne respondenter? Kan generativ AI anvendes til at opsummere mødetranskriptioner eller gamle rapporter? Kan algoritmer identificere stemninger og motiver i kunders billeder af et organisations produkter? Kan workshop-deltagernes input bruges til at skabe nye visuelle prototyper?

Forberedelse og målgruppe:

Uanset om du har en baggrund inden for kvalitative metoder eller IT, vil fagpakken hjælpe dig med at besvare disse spørgsmål og udforske de mange facetter af kunstig intelligens og kvalitative metoder.

 

Skab værdi for dig og din virksomhed

Få dybdegående forståelse af automatisering af kvalitative dataindsamling, syntetisk datasætgenerering, fundamentale principper inden for kunstig intelligens, anvendelsesmuligheder for store sprogmodeller og relevant sprogteknologi, teknologier til billedgenkendelse og tekst-til-billede-generering, kvalitative metoder samt potentielle faldgruber og fordele ved brugen af kunstig intelligens til kvalitativ analyse. Uanset din rolle som dataanalytiker, enterprise architect eller udviklingskonsulent, vil denne fagpakke booste dine færdigheder inden for kunstig intelligens og kvalitativ dataanalyse, og forberede dig til at tackle komplekse udfordringer i din branche.

Gennem studiet vil du løse virkelige problemer, ofte fra din egen praksis, hvilket sikrer, at du kan anvende din nye viden direkte i dit job - både under uddannelsen og efter endt uddannelse. Aalborg Universitet er kendt for sin unikke tilgang til problembaseret læring, der fremhæver problemorientering, deltagerstyring, tværfaglighed og anvendelsesorientering. Som masterstuderende vil du udvikle analytiske færdigheder og gradvist opnå en stærk faglig viden og overblik, som du kan dele med kolleger på din arbejdsplads.

Målgruppe, udbytte og opbygning

Anders Koed Madsen, lektor og fagansvarlig for fagpakken Kunstig intelligens og kvalitative metoder

”Vi lever i en verden fyldt med store mængder kvalitative data, som ofte ikke bliver brugt strategisk af organisationer og virksomheder. Et godt eksempel er fritekstfelter i surveys, som ofte får en krank analytisk skæbne. Vi er simpelthen ikke er vant til at se tekster som data, der kan håndteres matematisk, og dominerende software (f.eks. SPSS og PowerBI) er ikke gearet til at finde mønstre i ustruktureret data. Men i en verden af vilde og komplekse problemer bliver det i stigende grad vigtigt at kunne måle på de aspekter af verden, der ikke passer ned i kvantitative KPI’er. Mange organisationer er så småt begyndt at eksperimentere med store sprogmodeller gennem kommercielle interfaces som ChatGPT ligesom kvalitativ AI også i stigende grad er indlejret i produkter som Microsoft Co-Pilot. Det er dog sjældent, at de tilgængelige værktøjer passer med de interesser, man har som organisation. Derfor er der et behov for data-analytikere, der kan navigere strategisk i den nye verden af kvalitativ AI. På denne fagpakke vil du få et overblik over state-of-the-art redskaber i kvalitativ AI som store sprogmodeller, computer vision og speech-to-text. Undervisningen vil være case-baseret i den forstand, at vi ser på, hvordan kvalitativ AI bliver brugt i organisationer i dag og relaterer de nye muligheder til de studerendes egen dagligdag. Vi vil også diskutere, hvordan arbejdet med kvalitativ AI nødvendigvis må basere sig på andre kvalitetskriterier end den klassiske statistik, samt hvordan nye teknologier åbner nye spørgsmål om dataetik og ekspertise."

Kunstig intelligens og kvalitative metoder kan fungere som 'brobygningsfagpakke'

Brobygning for datamatikere
Uddannelsen som datamatiker giver ikke umiddelbart adgang til at studere på master i it. Hvis du er datamatiker og ønsker at blive optaget på masteruddannelsen i it, linjen i organisation, skal du derfor indgå en individuel aftale om brobygning, der passer til din erfaring, dine kompetencer og dine mål med uddannelsen. Aftalen (i alt 30 ECTS) kan omfatte to fagpakker fra master i it.

Kunstig intelligens og kvalitative metoder er en obligatorisk brobygningsfagpakke til linjen i organisation. Fagpakken giver studerende basale akademiske evner og værktøjer, der er vigtige for at gennemføre en masteruddannelse – såsom hvordan man tilegner sig forskningsbaseret viden og forholder sig til relevante akademiske metoder.

Læs mere om brobygning på hjemmesiden for It-vest

Omkostninger i forbindelse med uddannelsen

Adgangskrav og optagelse

Kontakt og studievejledning

Undervisning

Undervisere på uddannelsen