ForsideUddannelseEfteruddannelseMasterITIT, Organisation

Fagpakke - Master i IT, Organisation

Datadrevet udvikling af it-understøttet arbejde

Du vil få viden om, hvordan du kan undersøge, beslutte og handle på et datainformeret grundlag. Du kommer til at arbejde med forandrings- og designtilgange, og du skal finde svar på udfordringer og potentialer, som din organisation står i, og som relaterer sig til, hvordan forskellige teknologier understøtter - eller ikke understøtter - jeres arbejde.

Søg optagelse

Fagpakke - Master i IT, Organisation

Datadrevet udvikling af it-understøttet arbejde

Du vil få viden om, hvordan du kan undersøge, beslutte og handle på et datainformeret grundlag. Du kommer til at arbejde med forandrings- og designtilgange, og du skal finde svar på udfordringer og potentialer, som din organisation står i, og som relaterer sig til, hvordan forskellige teknologier understøtter - eller ikke understøtter - jeres arbejde.

Søg optagelse

Fakta

Datadrevet udvikling af IT-understøttet arbejde, fagpakke fra Master i IT, linjen Organisation
Sted
Aalborg
Pris
21.000 kr.
(OBS: Ændret pris pr. 1/1-23: 24.000 kr.)
En del af Master i IT, Organisation
Læs om masteruddannelsen
Varighed
Februar 2022 - juni 2022
ECTS
15
Ansøgningsfrist
Fristen er passeret

På dette undervisningsforløb beskæftiger vi os med datadrevet udvikling. Her får du viden om, hvordan du kan undersøge, beslutte og handle på et datainformeret grundlag. Du kommer til at arbejde med forandrings- og designtilgange, og du skal finde svar på udfordringer og potentialer, som din organisation står i, og som relaterer sig til, hvordan forskellige teknologier understøtter - eller ikke understøtter - jeres arbejde. Som afslutning skal du gennemføre et mindre datainformeret udviklingsprojekt.

Hvordan arbejder man datadrevet?

Fagpakken indeholder værktøjer til at arbejde datadrevet i bred forstand. Når vi taler om data, så eksisterer data naturligvis i excel-regneark, men meget relevant data ligger også gemt i ukurante formater som fritekst, billeder, lyd og videoer. Hvis vi analyserer disse data, så træder der nye mønstre frem, som kan danne afsæt for kvalificerede beslutninger og nuanceret datainformeret udvikling. På den anden side kan flere nuancer også øge kompleksiteten, og det kalder på en forståelse i forhold til forandringsledelse og humane og etiske perspektiver. 

Som studerende på denne fagpakke vil du komme til at arbejde konkret med nye metoder til analyse af ukurante data, og du skal derfra selv inddrage relevante data som afsæt for et mindre udviklingsprojekt. Udviklingsprojektet vil have fokus på it-understøttet arbejde, data-informeret udvikling - herunder også tilgang til forandringsledelse, humanistiske perspektiver og etiske dilemmaer.

Du vil blive mødt af et bredt team af undervisere, der tilsammen rummer forskellige fagligheder. Vi vil som undervisere hjælpe dig med at bygge bro mellem disse forskellige faglige vinkler, og du vil blive klædt på til at udvikle og gennemføre datadrevne udviklingsprojekter. I dine projekter vil du trække på både teorien og på dine praksiserfaringer fra fagpakken.

Hør om vigtigheden af at kunne mestre brugen af data

Omkostninger i forbindelse med uddannelsen

Kontakt og studievejledning

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Målgruppe og udbytte

Indhold

På fagpakken tager vi grundigt afsæt i data og en forståelse heraf - både i de formater, vi kender, samt i bredere forstand ud fra et computationelt perspektiv og med fokus på dekomposition, abstraktion, mønstergenkendelse og design af algoritme. Men vi undersøger også dette ud fra humane og organisatoriske perspektiver.

Når man arbejder med data, så er det vigtigt at kunne argumentere for valg af metoder og teknikker samt forstå betydningen af, hvordan man indsamler og behandler data. Sidstnævnte sker for at kunne kvalificere i hvilket omfang, vi kan træffe beslutninger ud fra disse. 

Vi træner på givne datasæt, og du vil efterfølgende kunne arbejde med mindre datadrevne projekter i egen praksis. Vi går konkret i gang hermed for at opbygge projekt, der kan danne grundlag for eksamen.

Fokus er hele vejen it-understøttet arbejde, og med øgede nuancer vil vi sande, at der opstår behov for at kunne arbejde i øget kompleksitet - i samspil mellem teknologi, data, etik, jura og humane perspektiver samt forandringsledelse, der forankrer forandringer, så udbyttet realiseres i praksis

Undervisning og studieordning

Adgangskrav og optagelse

Undervisere

 • Jan Rosenmeier

  Jan har arbejdet som forandringsagent, konsulent og leder i mange år, og han har derfor god erfaring med at formidle forskningsbaseret teori med tydelig kobling til praksis.

  Primær underviser, cand.oecon. med it-specialisering og Master i Organisationspsykologi

 • Birgitte Henningsen

  Birgitte underviser på kandidat- og masteruddannelser med fokus på læring, teknologi og organisationsudvikling.

  Ph.d-stipendiat og undervisningsassistent. Tilknyttet ILD-lab: It og læringsdesign og Forskningscenter for Video

 • Anders Koed Madsen

  Anders er lektor i Teknoantropologisk Laboratorium og har de sidste ti år arbejdet med integrationen af nye former for data i organisationer og videnskabeligt arbejde. I øjeblikket arbejder samarbejder han med GEHL arkitekter om at bruge digitale spor til at forstå byers menneskelige dynamikker.

  Lektor i Teknoantropologisk Laboratorium

 • Anders Kristian Munk

  Anders er forfatter til den første dansksprogede grundbog i digitale metoder (Hans Reitzel, 2017), og har igennem de sidste ti år arbejdet med at udvikle dataintensive metoder.

  Lektor og leder af Teknoantropologisk Laboratorium

 • Dorina Gnauer

  Dorinas forskning omfatter IT-pædagogiske og designmæssige overvejelser med henblik på at fremme læringens kvalitet, herunder fremme evnen til kreativ problemløsning og integration af ny viden og kvalifikationer i arbejdet.

  Underviser og fagansvarlig, mastergrad i IT og læring samt en ErhvervsPh.D i organisatoriske læreprocesser