Master i IT, Organisation

Master i IT, Organisation

Master i IT, Organisation

En investering for dig og din arbejdsplads

Master i it, Organisation skærper dine digitale kompetencer, og du bliver bl.a. dygtigere til at assistere din ledelse i valg af processer og modeller som led i organisationens udvikling med it. Master i it, Organisation er derfor en god investering for både dig og din virksomhed. De virksomheder, der klarer sig bedst i konkurrencen, er dem, der formår at tænke it og forretning sammen og udvikler it-produkter og it-ydelser, som er attraktive for brugerne.
 

Få viden, inspiration og værktøjer til dit daglige arbejde

På linjen i Organisation opnår du kompetencer til at udvikle og lede implementering af it-løsninger samt forstå og håndtere forandringsprocesser på en måde, der understøtter din organisations it-strategi og forretningsledelse. Derudover kommer du til at beskæftige dig med organisationsdynamiske aspekter i forbindelse med udvikling. Gennem teori og praksis vil du bl.a. lære at:

  • Planlægge og lede udvikling af it-systemer
  • Skabe vidensdeling og læring i organisationen
  • Arbejde strategisk med it i forbindelse med eksempelvis forandringsprocesser
  • Varetage ledelse af virksomhedssystemer
  • Lede it-relaterede forandringsprocesser

Fagpakker

Fagpakker på linjen i Organisation er dine byggesten

Aalborg Universitet udbyder fire fagpakker, der alle ruster dig til at løse aktuelle problemstillinger og fremtidige opgaver omhandlende udvikling og implementering af it. Disse fire fagpakker er:

ONLINE LEDELSE, SAMARBEJDE OG LÆRING 

De mange nye online samarbejdsteknologier er en værdifuld ressource for virksomheder og organisationer, der arbejder nationalt og/eller multinationalt. På masterfaget ’Onlineledelse, samarbejde og læring’ opbygger du og din virksomhed viden om ledelse af samarbejde og læring på tværs af lokationer og kulturer.
STUDIESTART I FEBRUAR 2021

IT-LEDEREN

Som it-leder bliver du mødt med krav om, at organisationens it-investeringer skal levere tydelig forretningsmæssig værdi og bidrage til innovation og udvikling i virksomheden. Samtidig bliver dine opgaver stadig mere komplekse i takt med et øget fokus på at skabe resultater i en digital tidsalder. På it-lederen er fokus på udvikling af dig i din rolle som it-leder, og du vil få inspiration og sparring til ledelse af medarbejdere og teams.
STUDIESTART I SEPTEMBER 2021

IT-SIKKERHED I ORGANISATIONER

For at kunne arbejde professionelt med it-sikkerhed i en organisation eller med udvikling af sikre it-systemer og netværk, er det nødvendigt at tage højde for it-brugernes adfærd, virksomhedens løbende behov for sikkerhed, etik og jura m.v. Politikker og procedurer for it-sikkerhed skal afstemmes efter disse forhold, og det er vigtigt at kunne kommunikere om it-sikkerhed bredt i organisationen.
STUDIESTART I SEPTEMBER 2021

IT-FORANDRINGSAGENTEN - HÅNDTERING AF DEN MENNESKELIGE FAKTOR

It-forandringsagenten giver dig solide redskaber til håndtering af forandringer i it-projekter med særligt fokus på den menneskelige side af organisationen. Du lærer at tilrettelægge, gennemføre og kommunikere it-forandringer, så de lykkes. Fagpakken vil desuden give dig et markant kompetenceløft som it-forandringsagent.
STUDIESTART I SEPTEMBER 2022

I højre side kan du finde mere information om de aktuelle fagpakker, hvor du både har mulighed for at følge én fagpakke som et separat forløb eller gennemføre en hel masteruddannelse og dermed opnå titlen Master i it, Organisation.

Frist for ansøgning er:

  • 1. juni til fagpakker, der starter i august/september
  • 1. december til fagpakker, der starter i januar/februar
     

Tre universiteter samarbejder om Master i it-uddannelsen

Masteruddannelsen i it udbydes i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. It-vest er paraplyorganisation for dette samarbejde.