Spring til indhold

Valgmodul - Master i IKT og Læring

AI i læring og undervisning

AI, og især generativ AI, som vi finder det i chatbots og billedgenereringsprogrammer, har i den senere periode sat uddannelsessystemet på den anden ende. Det har skabt et behov for, at vi hurtigt gør os erfaringer med, hvordan sådanne teknologier skaber nye rammer for, hvordan vi skal (og kan) tilrette, gennemføre og evaluere undervisning.  

Søg optagelse

Valgmodul - Master i IKT og Læring

AI i læring og undervisning

AI, og især generativ AI, som vi finder det i chatbots og billedgenereringsprogrammer, har i den senere periode sat uddannelsessystemet på den anden ende. Det har skabt et behov for, at vi hurtigt gør os erfaringer med, hvordan sådanne teknologier skaber nye rammer for, hvordan vi skal (og kan) tilrette, gennemføre og evaluere undervisning.  

Søg optagelse

Fakta

AI i læring og undervisning, valgmodul under temarammen "Data, demokrati og algoritmer" fra Master i IKT og Læring
Sted
København samt online
Pris
9.950 kr.
En del af Master i IKT og læring
Læs om masteruddannelsen
Varighed
4. dec. 2024 – 21. jan. 2025
ECTS
5
Ansøgningsfrist
1. september 2024 (kan søges fra primo marts)

Modulet "AI i læring og undervisning" er en introduktion til, hvordan vi som undervisere, konsulenter, ledere og andre aktører omkring uddannelse, læring og kommunikation kan lede og arbejde systematisk med at gøre os erfaringer med AI-redskaber på måder, der er drevet af vores egne bevidstgjorte ønsker og værdier snarere end af forførelse af, hvad nye teknologier kan.

Modulet består af en kombination af tekniske oplæg, der indfører deltagerne i mekanismerne bag AI og de muligheder og udfordringer, dette skaber samt introduktion til rammeværk, der kan danne grundlag for systematiske afprøvninger. 

Modulet trækker bl.a. på resultater fra projekterne “Programming, computational thinking and mathematical digital competencies: resources based on cross country comparisons”, finansieret af Novo Nordisk fonden, og projekt fra datalogisk frontforskning i algoritmisk bias til autentisk integration af teknologiforståelse matematikundervisning, der også er finansieret af Novo Nordisk Fonden.

Praktiske informationer

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.