AAU logo

Master i Datadrevet Organisationsudvikling

Masteruddannelsen i Datadrevet Organisationsudvikling, AAU

Masteruddannelsen i Datadrevet Organisationsudvikling, MDO, uddanner helhedstænkende dataledere med blik for både organisatoriske, tekniske og etiske aspekter af datadrevne projekter. Det er en tværfaglig uddannelse, der kombinerer konkret indsigt i nye datateknologier med viden om organisationsudvikling og dataetik. MDO udbydes på Aalborg Universitet i København.

velkommen til 13 nye studerende

Vi er glade for at kunne byde velkommen til det første hold studerende på Masteruddannelsen i Datadrevet Organisationsudvikling. Det er nu lukket for tilmelding til studiet, og første seminahar fundet sted.

vil du være med til at sætte retningen i nye typer dataprojekter?

Masteruddannelsen MDO er skræddersyet til dig, der er uddannet inden for humaniora eller samfundsvidenskab og har brug for en teoretisk og metodisk opkvalificering for at kunne sætte retningen i nye typer dataprojekter. Du vil i løbet af uddannelsen tilegne dig nye begreber til at forstå den aktuelle dataudvikling samt hands-on indsigt i maskinrummet bag de mest populære teknikker. I en tid hvor medarbejdere i både private virksomheder og offentlige organisationer skal forholde sig til muligheder og udfordringer i forhold til data, algoritmer og nye digitale metoder, bidrager uddannelsen til at uddanne helhedstænkende dataledere med blik for både de organisatoriske, tekniske og etiske aspekter af datadrevne projekter.

DIGITALE ANALYSE- OG DESIGNMETODER

Som studerende på Master i Datadrevet Organisationsudvikling, MDO, vil du opnå dyb indsigt i samfundets- og organisationers digitalisering. Du vil opnå hands-on erfaring med de nyeste analysemetoder inden for bl.a. machine learning og netværksanalyse. Ved hjælp af relevante designmetoder bliver du i stand til anvende denne unikke kombination af teknisk og faglig indsigt til at træffe reflekterede valg omkring den datadrevne udvikling samt igangsætte konkrete udviklingsprojekter i din egen organisation. 

kompetencer til at facilitere og vurdere datadrevne udviklingsprocesser

Uddannelsen er udviklet af forskere på Aalborg Universitet som svar på et samfundsmæssigt behov for medarbejdere med kompetencer til at facilitere og vurdere datadrevne udviklingsprocesser med blik for både de tekniske muligheder og de organisatoriske og etiske komplikationer, der måtte følge af disse. Uddannelsen bygger oven på deltagernes viden fra eget erhverv og forudsætter, at deltagerne møder op med ekspertise inden for et humanistisk eller et samfundsfagligt fagområde samt erfaring med at arbejde med udvikling og forandring i en organisatorisk kontekst. 

baggrunden for mdo-uddannelsen

Lektor Anders Koed Madsen, Institut for Kultur og Læring, fortæller om baggrunden for uddannelsen:

 - Den gennemgribende digitalisering af samfundet giver nye muligheder for evidens og indsigt i både den offentlige og private sektor. Men det stiller samtidig nye krav til medarbejdere om at kunne analysere og anvende data inden for deres fagområder på en fornuftig måde. De nye muligheder udfolder sig i et komplekst felt med en hastig udvikling af teknologiske muligheder, dataetiske udfordringer, nye reguleringsmæssige tiltag (fx GDPR), samt en stadig strøm af innovative måder, hvorpå data bliver organiseret og anvendt. Masteruddannelsens overordnede formål er at give de studerende en forståelse af dette komplekse felt samt et fagligt grundlag til at kunne agere i det.

Hvorfor læse en master i datadrevet organisationsudvikling?

Se videoen med Martin Østergaard Christensen, direktør for Børn- og Ungeforvaltningen i Aarhus Kommune. Han fortæller bl.a. om behovet for medarbejdere med kompetencer til at facilitere og vurdere datadrevne organisationsudviklingsprocesser.

 

læs mere

Master i Datadrevet Organisationsudvikling

Varighed

  • September 2020 - juni 2022

Sted

  • København

ECTS

  • 60

Pris

Ansøgningsfrist

  • Ansøgningsfristen er udløbet

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.