ForsideUddannelseEfteruddannelseMaster

Datadrevet organisationsudvikling

Master

Datadrevet organisationsudvikling

Masteruddannelsen i Datadrevet Organisationsudvikling, MDO, uddanner helhedstænkende dataledere med blik for både organisatoriske, tekniske og etiske aspekter af datadrevne projekter. Det er en tværfaglig uddannelse, der kombinerer konkret indsigt i nye datateknologier med viden om organisationsudvikling og dataetik. MDO udbydes på Aalborg Universitet i København.

Udbytte

Indblik i datateknologier og deres organisatoriske og samfundsmæssige kontekst
Kompetencer til tværfagligt arbejde på organisatorisk og teknisk niveau
Holistisk vinkel på dataledelse

2-årig deltidsuddannelse

Master

Datadrevet organisationsudvikling

Masteruddannelsen i Datadrevet Organisationsudvikling, MDO, uddanner helhedstænkende dataledere med blik for både organisatoriske, tekniske og etiske aspekter af datadrevne projekter. Det er en tværfaglig uddannelse, der kombinerer konkret indsigt i nye datateknologier med viden om organisationsudvikling og dataetik. MDO udbydes på Aalborg Universitet i København.

Udbytte

Indblik i datateknologier og deres organisatoriske og samfundsmæssige kontekst
Kompetencer til tværfagligt arbejde på organisatorisk og teknisk niveau
Holistisk vinkel på dataledelse

2-årig deltidsuddannelse

Fakta

Master i Datadrevet Organisationsudvikling
Sted
København
Pris
31.500 kr. pr. semester (x 4 semestre)
Varighed
September 2022 - juni 2024
ECTS
60
Ansøgningsfrist
1. juni 2022 (holdet oprettes, og der kan fortsat søges til ledige pladser)

Masteruddannelsen MDO er skræddersyet til dig, der er uddannet inden for humaniora eller samfundsvidenskab og har brug for en teoretisk og metodisk opkvalificering for at kunne sætte retningen i nye typer dataprojekter. Du vil i løbet af uddannelsen tilegne dig nye begreber til at forstå den aktuelle dataudvikling samt hands-on indsigt i maskinrummet bag de mest populære teknikker. I en tid hvor medarbejdere i både private virksomheder og offentlige organisationer skal forholde sig til muligheder og udfordringer i forhold til data, algoritmer og nye digitale metoder, bidrager uddannelsen til at uddanne helhedstænkende dataledere med blik for både de organisatoriske, tekniske og etiske aspekter af datadrevne projekter.

Digitale analyse- og designmetoder

Som studerende på MDO, vil du opnå dyb indsigt i samfundets- og organisationers digitalisering. Du vil opnå hands-on erfaring med de nyeste analysemetoder inden for bl.a. machine learning og netværksanalyse. Ved hjælp af relevante designmetoder bliver du i stand til anvende denne unikke kombination af teknisk og faglig indsigt til at træffe reflekterede valg omkring den datadrevne udvikling samt igangsætte konkrete udviklingsprojekter i din egen organisation. 

Kompetencer til at facilitere og vurdere datadrevne udviklingsprocesser

Uddannelsen er udviklet af forskere på Aalborg Universitet som svar på et samfundsmæssigt behov for medarbejdere med kompetencer til at facilitere og vurdere datadrevne udviklingsprocesser med blik for både de tekniske muligheder og de organisatoriske og etiske komplikationer, der måtte følge af disse. Uddannelsen bygger oven på deltagernes viden fra eget erhverv og forudsætter, at deltagerne møder op med ekspertise inden for et humanistisk eller et samfundsfagligt fagområde samt erfaring med at arbejde med udvikling og forandring i en organisatorisk kontekst. 

Omkostninger i forbindelse med uddannelsen

Målgruppe og udbytte

Kontakt og studievejledning

Fagligt indhold

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Undervisningens tilrettelæggelse

Som studerende oplever du tydeligt, at underviserne brænder for området og er fagligt velfunderede. Du mærker fra første lektion, at modulerne og hele masteruddannelsen er gennemtænkt, og er et sammenhængende forløb. Man arbejder med egen organisation som case, fra start til slut. Dette giver ikke bare et nyt blik, men også et gennemarbejdet program for datastyret udvikling af egen organisation. Med stor viden, indsigt og tålmodighed folder underviserne de forskellige temaer ud for os, og man kan ikke andet end at blive grebet.

Kari Jørgensen, Distriktsskoleleder på Helsingør Skole og MDO-studerende 2020-2022

Adgangskrav og optagelse

Undervisere på uddannelsen

 • Anders Koed Madsen

  Anders er lektor i Teknoantropologisk Laboratorium og arbejder med integrationen af nye typer data i organisationer og videnskabeligt arbejde. Pt. samarbejder han med GEHL arkitekter om digitale og spor forståelsen af byers menneskelige dynamikker.

  Uddannelsesleder for MDO

 • Anders Kristian Munk

  Anders er cand.mag. i etnologi fra Københavns Universitet, ph.d. i geografi fra Oxford University og har igennem et årti arbejdet med at udvikle dataintensive metoder til samfunds- og humanvidenskaberne på DTU, SciencesPo og Aalborg Universitet.

  Lektor og leder af Teknoantropologisk Laboratorium

 • Benjamin Brink Allsopp

  Benjamin arbejder ved It og Læringsdesign Lab. Ben trækker på en baggrund hos bl.a. Microsoft, og hans primære forskningsområde involverer brugen af netværksrepræsentationer i iterative og participatoriske processer for læring, sense-making og forandring.

  Lektor og ph.d.

 • Heidi Hautopp

  Heidi forsker og underviser i procesledelse gennem grafisk facilitering, sketching og designtilgange i organisationer og uddannelser, med fokus på metoder der skaber brugerinddragende processer og organisatorisk læring omkring datainterventioner.

  Ph.d.-studerende ved It og Læringsdesign Lab

 • Rikke Ørngreen

  Rikke arbejder med at undersøge og udvikle it-baserede processer, der støtter læring, videndeling, kreativitet og refleksion. Hendes fokus er ofte anvendelsesorienteret, hvor hun udvikler metoder, processer og værktøjer, der understøtter design, implementering og evaluering af lærings- og vidensopbyggende processer samt organisatorisk forandring.

  Professor i IT og LæringsDesign (ILD-gruppen), viceinstitutlederfor forskning på campus København

 • Torben Elgaard Jensen

  Torben har arbejdet med innovation, vidensproduktion, brugerinddragelse og organisationsudvikling. I de senere år har han undersøgt dataintensive metoders bidrag til analyser af kontroverser, til etnografisk feltarbejde og participatorisk design.

  Professor i Videnskabs- og teknologistudier og leder af AAU's forskningsgruppe i Teknoantropologi.

 • Lars Birch Andreasen

  Lars forsker og underviser inden for dialogiske læreprocesser, samarbejdsformer med nye teknologier, organisatoriske processer, problembaseret læring og projektarbejde.

  Lektor og er leder af forskningsgruppen IT og LæringsDesign. Mag.art. i kultursociologi, Ph.d. i interaktion i virtuelle læringsmiljøer

 • Mathieu Jacomy