Spring til indhold
ForsideUddannelseEfteruddannelseMaster

Data­drevet organisations­udvikling

Master

Data­drevet organisations­udvikling

Masteruddannelsen i Datadrevet Organisationsudvikling, MDO, uddanner helhedstænkende dataledere med blik for både organisatoriske, tekniske og etiske aspekter af datadrevne projekter. Det er en tværfaglig uddannelse, der kombinerer konkret indsigt i nye datateknologier med viden om organisationsudvikling og dataetik. MDO udbydes på Aalborg Universitet i København.

Udbytte

Indblik i datateknologier og deres organisatoriske og samfundsmæssige kontekst
Kompetencer til tværfagligt arbejde på organisatorisk og teknisk niveau
Holistisk vinkel på dataledelse

2-årig deltidsuddannelse

Master

Data­drevet organisations­udvikling

Masteruddannelsen i Datadrevet Organisationsudvikling, MDO, uddanner helhedstænkende dataledere med blik for både organisatoriske, tekniske og etiske aspekter af datadrevne projekter. Det er en tværfaglig uddannelse, der kombinerer konkret indsigt i nye datateknologier med viden om organisationsudvikling og dataetik. MDO udbydes på Aalborg Universitet i København.

Udbytte

Indblik i datateknologier og deres organisatoriske og samfundsmæssige kontekst
Kompetencer til tværfagligt arbejde på organisatorisk og teknisk niveau
Holistisk vinkel på dataledelse

2-årig deltidsuddannelse

Fakta

Master i Datadrevet Organisationsudvikling
Sted
København
Pris
31.500 kr. pr. semester (x 4 semestre)
Varighed
September 2024 - juni 2026
ECTS
60
Ansøgningsfrist
1. juni 2024

I en tid hvor medarbejdere i både private virksomheder og offentlige organisationer skal forholde sig til muligheder og udfordringer i forhold til data, algoritmer og nye digitale metoder, bidrager uddannelsen til at uddanne helhedstænkende dataledere med blik for både de organisatoriske, tekniske og etiske aspekter af datadrevne projekter.

Masteruddannelsen i Datadrevet Organisationsudvikling (MDO) er skræddersyet til dig, der er uddannet inden for humaniora eller samfundsvidenskab og har brug for en teoretisk og metodisk opkvalificering for at kunne sætte retningen i nye typer dataprojekter.

Du vil i løbet af uddannelsen tilegne dig nye begreber til at forstå den aktuelle dataudvikling, og du vil få hands on-indsigt i maskinrummet bag de mest populære teknikker. 

Digitale analyse- og designmetoder

Som studerende på MDO, opnår du dyb indsigt i samfundets- og organisationers digitalisering. Du opnår hands-on-erfaring med de nyeste analysemetoder inden for bl.a. machine learning og netværksanalyse. Ved hjælp af relevante designmetoder bliver du i stand til anvende denne unikke kombination af teknisk og faglig indsigt til at træffe reflekterede valg omkring den datadrevne udvikling samt igangsætte konkrete udviklingsprojekter i din egen organisation. 

Kompetencer til at facilitere og vurdere datadrevne udviklingsprocesser

Uddannelsen er udviklet af forskere på Aalborg Universitet som svar på et samfundsmæssigt behov for medarbejdere med kompetencer til at facilitere og vurdere datadrevne udviklingsprocesser med blik for både de tekniske muligheder og de organisatoriske og etiske komplikationer, der måtte følge af disse. Uddannelsen bygger oven på deltagernes viden fra eget erhverv og forudsætter, at man møder op med ekspertise inden for et humanistisk eller et samfundsfagligt fagområde samt erfaring med at arbejde med udvikling og forandring i en organisatorisk kontekst. 

Paneldebat d. 29. februar: Kan AI hjælpe os med at måle de vilde problemer?

Vi lever i en verden af vilde problemer. Trivsel, den grønne omstilling, arbejdsudbud og diversitet er blot nogle få eksempler. Vær med, når eksperter og praktikere debatterer, om kunstig intelligens gør det muligt at måle vilde problemer på nye måder.

Læs mere om arrangementet her

Omkostninger i forbindelse med uddannelsen

Målgruppe og udbytte

Kontakt og studievejledning

Fagligt indhold

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Undervisningens tilrettelæggelse

Som studerende oplever du tydeligt, at underviserne brænder for området og er fagligt velfunderede. Du mærker fra første lektion, at modulerne og hele masteruddannelsen er gennemtænkt, og er et sammenhængende forløb. Man arbejder med egen organisation som case, fra start til slut. Dette giver ikke bare et nyt blik, men også et gennemarbejdet program for datastyret udvikling af egen organisation. Med stor viden, indsigt og tålmodighed folder underviserne de forskellige temaer ud for os, og man kan ikke andet end at blive grebet".

Kari Jørgensen, Distriktsskoleleder på Helsingør Skole, MDO-studerende 2020-2022

Adgangskrav og optagelse