ForsideUddannelseBacheloruddannelser

Tekno­antropologi

Bachelor

Tekno­antropologi

Handler om krydsfeltet mellem teknologi og menneske. På uddannelsen lærer du at kombinere tilgange fra antropologien med brugerinddragelse og implementering af ny teknologi.

Få kendskab til

Ansvarlig teknologisk innovation
Tværfagligt samarbejde
Antropologiske metoder

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Tekno­antropologi

Handler om krydsfeltet mellem teknologi og menneske. På uddannelsen lærer du at kombinere tilgange fra antropologien med brugerinddragelse og implementering af ny teknologi.

Få kendskab til

Ansvarlig teknologisk innovation
Tværfagligt samarbejde
Antropologiske metoder

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Du har også mulighed for at vælge Teknoantropologi på vores campus i København.

Mennesker og teknologi

Er du nysgerrig på samspillet mellem mennesker og teknologi? Vil du bygge bro mellem tekniske eksperter og teknologiens brugere? 
Teknoantropologi handler om, hvordan mennesker og teknologi former hinanden. På uddannelsen arbejder du derfor tværfagligt med teknologi, antropologi og etik. Det sætter dig i stand til at forstå og forme samspillet mellem teknologi og mennesker.

Der eksisterer megen viden om mennesker og vores interaktion med hinanden. Men vi mangler viden om menneskers interaktion med teknologi - og den gensidige påvirkning, der finder sted.

Som teknoantropolog kan du være med til at skabe denne viden - og dermed sikre ansvarlig udvikling og implementering af teknologi i fremtiden. 

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Tekniske eksperter og brugergrupper

Ved hjælp af teknoantropologiske metoder og teorier undersøger du teknologi i bred forstand. Det kan f.eks handle om et nyt IT-system i sundhedsverdenen eller digitale løsninger, der skal være med til at gøre vores verden mere bæredygtig. Hvordan kan det implementeres bedst muligt? Hvilke muligheder og konflikter kan der opstå? 

Interaktionen mellem tekniske eksperter og forskellige brugergrupper (f.eks. borgere, politikere og virksomheder) er central, og du bliver trænet i at vurdere brugen af teknologi og i at bidrage til udvikling af nye, konkrete teknologier, der tager højde for kulturelle og sociale aspekter.

Som færdiguddannet Teknoantropolog kan du derfor gøre en forskel i vores samfund, fordi du er med til at sikre ansvarlig teknologisk udvikling. 

Byg bro mellem mennesker og teknologi

På bacheloruddannelsen i Teknoantropologi får du en række forskellige kompetencer, der gør det muligt at undersøge teknologi og dens samspil med mennesker. 

BRUGEROPLEVELSER 

Du kan som teknoantropolog inddrage relevante aktører, eksempelvis brugere eller lokale borgere, i udviklingen af teknologi, . Med din indsigt i og forståelse for, hvordan brugernes anvender teknologi er du med til at sikre, at teknologi udvikles og implementeres, således at den opfylder brugernes behov. 

Konkret får du indsigt og forståelse gennem metoder som deltagerobservation, hvor du ikke blot observerer, men også deltager i de aktiviteter, du ønsker at forstå, samt designmetoder, hvor f.eks. brugere af en teknologi føres sammen med udviklere og andre professioner for at sikre at en bæredygtig udvikling. 

BINDELED 

Teknoantropologens tværfaglighed giver dig forudsætninger for at agere bindeled mellem mennesker og teknologi. Dette er både relevant ved brugerdrevet design, hvor forståelsen mellem brugere, eksperter m.fl. er essentiel. Ligeledes er det relevant, når eksperter fra forskellige faggrupper skal kommunikere med hinanden. Det kan f.eks være i udviklingen af sundhedsteknologi hvor forskellige faggrupper inden for sundhedssektoren, har behov som skal kommunikeres til ingeniører og udviklere. 

ANSVARLIGT OG ROBUST TEKNOLOGIDESIGN 

Uddannelsen forbereder dig til at træffe ansvarlige beslutninger i forbindelse med rådgivning om og udvikling/implementeringen af ny teknologi. Du vil på bacheloruddannelsen derfor følge to kurser om teknologi og etik, samtidig med at flere af uddannelsens projekter drager på den viden, du får gennem kurserne. Det er i denne forbindelse, at social ansvarlighed kommer ind i billedet. Det er af stor betydning, at eksperter ikke blot udvikler teknologier, fordi det er muligte, men udvikler teknologier, der tager hensyn til social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. 

TEKNOLOGIFORSTÅELSE 

Gode teknoantropologiske studier forudsætter en stor viden om teknologi. Derfor indeholder bacheloruddannelsen i Teknoantropologi også flere teknologimoduler, der beskæftiger sig med teknologisk problemløsning i stor og lille målestok, samt teknologiens naturvidenskabelige grundlag inden for en række områder, der berøres af teknologi, med særligt fokus på sundhedsteknologi og bæredygtighed. 

 ANTROPOLOGI OG ETIK 

Uddannelsen indeholder også antropologifag. For at kunne undersøge teknologiens muligheder og udfordringer bliver du på uddannelsen fortrolig med antropologiske metoder og analysetilgange. Disse metoder og tilgange anvender du i studieprojekter om teknologisk anvendelse i praksis, med udgangspunkt i teknologiudvikling, -implementering og -anvendelse i virksomheder eller i offentlige institutioner mm. Antropologien bruger du til at generere viden om de mennesker, og hvordan de på én gang bruger ny teknologi og bliver påvirket af den. 
Uddannelsen indeholder også etikfag, der lærer dig at knytte teknologi sammen med forestillinger om det gode liv, samt til at reflektere over hvordan man etisk ansvarligt kan inddrage potentielle brugere i udviklingen af ny teknologi. Etik bidrager også med viden og tilgange til teknologivurdering samt sætter eksisterende regulering af teknologi i perspektiv. 
I begyndelsen af bacheloruddannelsen i Teknoantropologi er projekterne mere beskrivende og analyserende, senere bliver der i højere grad lagt vægt på at du planlægger, igangsætter, gennemfører og evaluerer teknologiske udviklings-, innovations og forandringsprocesser. 

Fokus på FNs verdensmål

På uddannelsen arbejder du med to teknologiske områder: Et der vedrører sundhed og IT, samt et der vedrører bæredygtig energi og infrastruktur. Skabelse af tværfaglige partnerskaber og ansvarlig teknologiudvikling og produktion er en del af uddannelsens DNA. 

Semesteroversigt

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Karriere som teknoantropolog

Spildevand og skybrud

Jeg arbejder hos Hofor i deres projektafdeling ”spildevand og skybrud” som projektleder, hvor jeg er ansvarlig for projektering og udførelse af større spildevands- og skybrudsprojekter. At se verden igennem antropologens briller gør mig til en stærk projektleder, fordi et projekts succes ofte afhænger af projektdeltagernes forskellige og vigtige bidrag.

Marlene, teknoantropolog

Digitalisering og IT

Jeg arbejder hos Digitalisering og IT i Region Nordjylland. Jeg sidder i afdelingen for IT-Forvaltning, Drift og Support, hvor jeg, som navnet antyder, forvalter regionens IT-systemer. Region Nordjylland benytter sig af over 700 IT-systemer eller services, som spænder alt fra kliniske IT-systemer med tusindvis af brugere (såsom vores EPJ), til interne systemer, som kun bruges af en håndfuld brugere.

Søren, teknoantropolog

Klinisk IT-konsulent i sundhedssektoren

Jeg arbejder som klinisk IT-konsulent i Region Hovedstaden. Under Corona-krisen har jeg har arbejdet med test-centrene. De bruger et andet IT-system, som vi skulle assistere med at få op og køre. Så jeg har været ude i test-teltene og hjulpet dem i gang med deres IT-systemer, så de kunne pode og printe labels.
Jeg har også hjulpet med at optimere deres arbejdsflow, så de faktisk kan få en borger igennem hver 3.-5. minut. På den måde opstår der ikke kø. Det har været vildt spændende, og jeg har været lidt på dybt vand, men jeg er jo lykkedes med at undersøge, hvem brugerne og deres behov er.

Jeannette, teknoantropolog

Job og karriere

Teknoantropologer kan få arbejde i enhver organisation, der arbejder med brugerinvolvering, teknologivurdering og –implementering, bæredygtighed mv. De typiske områder, vores dimittender arbejder inden for, er dog sundhed og velfærd, IT samt miljø og bæredygtighed. 

Som teknoantropolog kan din fremtidige jobtitel lyde: 

  • Innovationskonsulent
  • Digitaliseringskonsulent
  • Tech-specialist
  • UX designer/ researcher
  • Business analyst
  • Projektmedarbejder eller projektleder 

I praksis kan dit kommende job omhandle følgende: 

ANSVARLIGT DESIGN 

Du kan bidrage til designprocesser og teknologisk design med viden, evner og kompetencer, som sikrer ansvarlighed i relation til teknologisk innovation, udvikling, implementering og brug. Du bliver i stand til at analysere og vurdere processer og design, som kan anvendes i tværfaglige og transdisciplinære design-kontekster. 

ANALYSE 

Du kan foretage analyser af behovet for og distributionen af viden inden for områderne kultur og teknologi i en organisation eller et samarbejde med en virksomheds eksterne partnere. 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

Som teknoantropolog kan du arbejde med teknologi og mennesker i situationer, der kræver dybdegående indsigt i udviklingen og distributionen af teknologiske løsninger på en etisk hensigtsmæssig måde. 

DIGITALE METODER 

Du kan bruge din viden om forskellige typer af digital mapping software til at hjælpe virksomheder med at opnå indsigt i online debatter og kontroverser. Du kan bidrage til en dybere forståelse af, hvordan forskellige fællesskaber opfører sig online, og hvordan de måske ville opføre sig offline. 

BRUGER-INDSIGT 

Du kan foretage avancerede analyser med henblik på at forstå brugerviden og brugererfaring i forbindelse med teknologiudvikling og -implementering. Du benytter kvalitative metoder så som etnografisk feltarbejde, workshops og design-spil til at facilitere, hvordan brugerinvolvering kan anvendes i udviklingen af løsninger og teknologi. 

VURDERING OG IMPLEMENTERING AF TEKNOLOGI 

Du kan rådgive i forhold til implementering og evaluering af teknologi. Din forskning giver dig mulighed for at evaluere, hvordan teknologi kan implementeres på den bedste måde og stadig tage højde for kulturer og praksisser i samfundet, organisationer og virksomheder. 

BYG BRO MELLEM KULTURKLØFTER 

Du kan arbejde interdisciplinært, hvor din brede viden om teknologi, strukturer og mennesker giver dig en unik mulighed for at skabe forbindelse mellem eksperter, politikere, brugere, ledelse osv. og på den måde være med til at bygge bro mellem kulturelle kløfter. 

PROJEKTLEDELSE 

Du kan arbejde med innovation som projektleder eller som bindeled mellem tekniske eksperter og brugere. Du kan facilitere brugerdrevne innovationsprocesser under udvikling af nye teknologier. 

Kontakt studiet

Vi er her for at hjælpe dig!
Er du nysgerrig på uddannelsen? I tvivl? Eller har du bare spørgsmål til uddannelsens indhold, studielivet eller eksamen? Teknoantropologi har to studievejledere, som selv er studerende på uddannelsen. Vejlederne rådgiver både interesserede, potentielt kommende og nuværende studerende.
Studievejledning, Aalborg
Studievejleder Kristina Contaio Nielsen
Adresse
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, Lokale 2.352
9000 Aalborg
Træffetid
Ingen fast træffetid. Send en mail for at aftale tid til et møde eller en videokonsultation.
E-mail
info-aal@teknoantropologi.aau.dk
Studievejledning, København
Studievejleder Marc Dean Mejnert
Adresse
Aalborg Universitet København
A. C. Meyers Vænge 15
2450 København SV
Træffetid
Vejledningslokale 3, på Frederikskaj 12 i København.

Ingen fast træffetid. Send en mail for at aftale tid til et møde eller en videokonsultation.
E-mail
info-cph@teknoantropologi.aau.dk

Kandidatmuligheder

Som bachelor i Teknoantropologi får du adgang til den 2-årige kandidatuddannelse i Techno-Anthropology (Teknoantropologi) i Aalborg eller København.

Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Læs mere om studiestartsprøven

Optagelse og adgangskrav

Kvote 2

Mere om adgangskrav

Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrev