ForsideUddannelseBacheloruddannelser

Tekno­antropologi

Bachelor

Tekno­antropologi

Handler om krydsfeltet mellem teknologi og menneske. På uddannelsen lærer du at kombinere tilgange fra antropologien med brugerinddragelse og implementering af ny teknologi.

Få kendskab til

Ansvarlig teknologisk innovation
Tværfagligt samarbejde
Antropologiske metoder

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Tekno­antropologi

Handler om krydsfeltet mellem teknologi og menneske. På uddannelsen lærer du at kombinere tilgange fra antropologien med brugerinddragelse og implementering af ny teknologi.

Få kendskab til

Ansvarlig teknologisk innovation
Tværfagligt samarbejde
Antropologiske metoder

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Du har også mulighed for at vælge Teknoantropologi på vores campus i København.

Mennesker og teknologi

Er du nysgerrig på samspillet mellem mennesker og teknologi? Vil du bygge bro mellem tekniske eksperter og teknologiens brugere?
Teknoantropologi handler om, hvordan mennesker og teknologi gensidigt former hinanden. På uddannelsen beskæftiger du dig derfor tværfagligt med teknologi, antropologi og etik. Det sætter dig i stand til at forstå og forme samspillet mellem teknologi og mennesker.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Tekniske eksperter og brugergrupper

Ved hjælp af teknoantropologiske metoder og teorier undersøger du teknologi i bred forstand. Du studerer de muligheder og konflikter, der kendetegner enhver teknologisk udvikling. Interaktionen mellem tekniske eksperter og forskellige brugergrupper (f.eks. borgere, politikere og virksomheder) er central, og du bliver trænet i at vurdere brug af teknologi og i at bidrage til udvikling af nye, konkrete teknologier, der tager højde for kulturelle og sociale aspekter.

Byg bro mellem mennesker og teknologi

På bacheloruddannelsen i Teknoantropologi får du en række forskellige kompetencer, der gør det muligt at undersøge teknologi og dens samspil med mennesker.

Brugeroplevelser

Du kan som teknoantropolog inddrage brugere og andre relevante aktører i udviklingen af teknologi og på den måde binde ’Brugere/stakeholders’ sammen med ’artefakter’ (tekniske objekter, smartphones, lægemidler mv.) Med din indsigt i og forståelse for brugernes anvendelse af teknologi er du med til at sikre, at teknologi udvikles og implementeres, således at den møder de ønskede behov.  Konkret opnås indsigt og forståelse gennem metoder som deltagerobservation, hvor du ikke blot observerer, men også deltager i de aktiviteter, du ønsker at forstå, samt brugerworkshops, hvor f.eks. brugere af en teknologi føres sammen med udviklere og andre professionelle.

Bindeled

Teknoantropologens tværfaglighed giver dig forudsætninger for at agere bindeled mellem mennesker og teknologi. Dette er både relevant ved antropologi-drevet design, hvor forståelsen mellem brugere, eksperter m.fl. er essentiel. Ligeledes er det relevant, når eksperter fra forskellige domæner skal kommunikere med hinanden. Bindeledskompetencen bliver videre styrket af viden om forskellige tilgange til styring af interdisciplinære teknologiprojekter.

Ansvarligt og robust teknologidesign

Uddannelsen forbereder dig til at træffe ansvarlige beslutninger i forbindelse med rådgivning om og udvikling af ny teknologi. Du vil på bacheloruddannelsen derfor følge to kurser om teknologi og etik, samtidig med at flere af uddannelsens projekter drager på den viden, du får gennem kurserne. Det er i denne forbindelse, at social ansvarlighed kommer ind i billedet. Det er af stor betydning, at eksperter ikke blot udvikler teknologier, fordi de er mulige, men udvikler teknologier, der tager hensyn til social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Teknologiforståelse

Gode teknoantropologiske studier forudsætter en stor viden om teknologi. Derfor indeholder bacheloruddannelsen i Teknoantropologi også flere teknologimoduler, der beskæftiger sig med teknologisk problemløsning i stor og lille målestok, samt teknologiens naturvidenskabelige grundlag inden for en række teknologidomæner. Domænerne er bestemt af de fagfelter og den forskning, der gennemføres på universitetet. På uddannelsen i København går du i dybden med sundheds- og bioteknologi, automatisering og bæredygtig infrastruktur. På uddannelsen i Aalborg vægtes miljø-, energi- samt sundheds- og velfærdsteknologi.

Antropologi og etik

Uddannelsen indeholder også egentlige antropologifag. For at kunne undersøge teknologiens muligheder og udfordringer bliver du på uddannelsen også fortrolig med antropologiske metoder og analysetilgange. Disse metoder og tilgange anvender du i studieprojekter om teknologisk anvendelsespraksis samt af teknologiudvikling, -implementering og -anvendelse i virksomheder eller i offentlige styrelser mv. Antropologien bruger du også til at generere viden om de mennesker, der på én gang bruger ny teknologi og bliver påvirket af den.

Uddannelsen indeholder også etikfag, der lærer dig at knytte teknologi sammen med forestillinger om det gode liv, samt til at reflektere over hvordan man etisk ansvarligt kan inddrage potentielle brugere i udviklingen af ny teknologi. Etik bidrager også med viden og tilgange om teknologivurdering samt sætter eksisterende regulering af teknologi i perspektiv.

I begyndelsen af bacheloruddannelsen i Teknoantropologi er projekterne mere beskrivende og analyserende, senere bliver der i højere grad lagt vægt på I planlægger, igangsætter, gennemfører og evaluerer teknologiske udviklings-, innovations og forandringsprocesser.

Semesteroversigt

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Karriere som teknoantropolog

Spildevand og skybrud

Jeg arbejder hos Hofor i deres projektafdeling ”spildevand og skybrud” som projektleder, hvor jeg er ansvarlig for projektering og udførelse af større spildevands- og skybrudsprojekter. At se verden igennem antropologens briller gør mig til en stærk projektleder, fordi et projekts succes ofte afhænger af projektdeltagernes forskellige og vigtige bidrag.

Marlene, teknoantropolog

Digitalisering og IT

Jeg arbejder hos Digitalisering og IT i Region Nordjylland. Jeg sidder i afdelingen for IT-Forvaltning, Drift og Support, hvor jeg, som navnet antyder, forvalter regionens IT-systemer. Region Nordjylland benytter sig af over 700 IT-systemer eller services, som spænder alt fra kliniske IT-systemer med tusindvis af brugere (såsom vores EPJ), til interne systemer, som kun bruges af en håndfuld brugere.

Søren, teknoantropolog

Klinisk IT-konsulent i sundhedssektoren

Jeg arbejder som klinisk IT-konsulent i Region Hovedstaden. Under Corona-krisen har jeg har arbejdet med test-centrene. De bruger et andet IT-system, som vi skulle assistere med at få op og køre. Så jeg har været ude i test-teltene og hjulpet dem i gang med deres IT-systemer, så de kunne pode og printe labels.
Jeg har også hjulpet med at optimere deres arbejdsflow, så de faktisk kan få en borger igennem hver 3.-5. minut. På den måde opstår der ikke kø. Det har været vildt spændende, og jeg har været lidt på dybt vand, men jeg er jo lykkedes med at undersøge, hvem brugerne og deres behov er.

Jeannette, teknoantropolog

Job og karriere

Avancerede teknoantropologiske interventioner

Som teknoantropolog bliver du i stand til at foretage interventioner i praktiske, teknologiske, institutionelle og samfundsmæssige omgivelser. Dit arbejde giver dig mulighed for at håndtere problemstillinger med teknologier set fra mange forskellige interessenters perspektiver. Du bliver i stand til at kombinere teknologisk viden med kulturel forståelse med det formål at adressere tværfaglige problemer. I praksis får du kompetencer til at arbejde indenfor domænerne

  • Sundhed og velfærd
  • IT
  • Miljø og Bæredygtighed

Inden for disse domæner kan du fx arbejde med

  • Brugerinddragelse og User-Experience (UX)
  • Projektledelse og bindeled mellem mennesker, teknologi og faggrupper
  • Teknologivurdering, teknologiplanlægning og teknologidesign
  • Forskning og undervisning

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du kan anvende dine kompetencer.

Kompetencer

Kontakt studiet

Vi er her for at hjælpe dig!
Er du nysgerrig på uddannelsen? I tvivl? Eller har du bare spørgsmål til uddannelsens indhold, studielivet eller eksamen? Teknoantropologi har to studievejledere, som selv er studerende på uddannelsen. Vejlederne rådgiver både interesserede, potentielt kommende og nuværende studerende.
Studievejledning, Aalborg
Studievejleder Rasmus Mølgaard Hansen
Adresse
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, Lokale 2.352
9000 Aalborg
Træffetid
Ingen fast træffetid. Send en mail for at aftale tid til et møde eller en videokonsultation.
E-mail
info-aal@teknoantropologi.aau.dk
Studievejledning, København
Studievejleder Marc Dean Mejnert
Adresse
Aalborg Universitet København
A. C. Meyers Vænge 15
2450 København SV
Træffetid
Vejledningslokale 3, på Frederikskaj 12 i København.

Ingen fast træffetid. Send en mail for at aftale tid til et møde eller en videokonsultation.
E-mail
info-cph@teknoantropologi.aau.dk

Kandidatmuligheder

Som bachelor i Teknoantropologi får du adgang til den 2-årige kandidatuddannelse i Techno-Anthropology (Teknoantropologi) i Aalborg eller København.

Download info-materiale om kandidaten.

Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Læs mere om studiestartsprøven

Optagelse og adgangskrav

Kvote 2

Mere om adgangskrav

Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrev