Socialrådgiver

Professionsbachelor

Socialrådgiver

Er du optaget af at forstå og kommunikere med mennesker i udsatte situationer? Du lærer at forstå og handle ift. sociale problemer og får indsigt i socialt arbejde, sociologi, psykologi, samfund, politik og lovgivning.

Få kendskab til

Socialt arbejde og socialrådgivning
Sociale problemer og mennesker i udsatte positioner
Social politik, lovgivning og myndighedsarbejde

Aalborg

3.5-årig uddannelseDansk

Professionsbachelor

Socialrådgiver

Er du optaget af at forstå og kommunikere med mennesker i udsatte situationer? Du lærer at forstå og handle ift. sociale problemer og får indsigt i socialt arbejde, sociologi, psykologi, samfund, politik og lovgivning.

Få kendskab til

Socialt arbejde og socialrådgivning
Sociale problemer og mennesker i udsatte positioner
Social politik, lovgivning og myndighedsarbejde

Aalborg

3.5-årig uddannelseDansk

NYHED: Aalborg Universitet er i gang med at planlægge et udbud af socialrådgiveruddannelsen i Hjørring. Såfremt udbuddet bliver godkendt, vil det være muligt at søge ind på Socialrådgiveruddannelsen i både Aalborg og Hjørring i 2023. Mere information om muligheden for at læse til socialrådgiver i Hjørring vil blive tilgængelig i efteråret 2022 her på hjemmesiden. 

OBS! Hvis du søger ind på socialrådgiveruddannelsen i 2022 vil studiestedet være Aalborg.

Om Uddannelsen

Kan du have mange bolde i luften på én gang – uden at miste overblikket? Interesserer du dig for mennesker og deres sociale eksistens og vilkår? Har du den nødvendige personlige ballast til at være sammen med mennesker i vanskelige situationer? Og vil du gerne gøre noget betydningsfuldt for dem? Vil du kunne varetage et krævende og udfordrende job med mening og ansvar? Så er Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet måske noget for dig.

En professionsbacheloruddannelse
Socialrådgiveruddannelsen varer 3½ år og indeholder et semester med praktik.

Vi har afdelinger i

Aalborg
Hjørring åbner forhåbentlig i 2023

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Det er fedt at studere med andre, der er lige så passionerede omkring uddannelsen, som jeg er

Mai Mikkelsen, studerende

Moduloversigt for socialrådgiveruddannelsen

Kerneområderne indgår på uddannelsens moduler.

MODULER ECTS
Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis 15
Sociale problemer og socialt arbejdes praksis 15
Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet 15
Socialt arbejde med voksne udsatte og voksne med handicap 15
Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier 15
Socialt arbejdes organisering og praksis 15
Praktik 30
Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng 15
Socialt arbejde – kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling 15
Valgmodul A: Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier

Valgmodul B: Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet 
15
Valgmodul C: Socialt arbejde med voksne udsatte og voksne med handicap

Valgmodul D: Globale forandringer, lokale udfordringer og nye horisonter i socialt arbejde

Valgmodul E: Socialretlig laboratorium
15
Socialt arbejde – vidensbasering og udvikling 10
Bachelorprojekt 20

Læs projekter skrevet af socialrådgiverstuderende i Projektbiblioteket.

Fagligt indhold

På Socialrådgiveruddannelsen arbejder vi ud fra et helhedssyn, så vi er ikke kun interesserede i politikken og paragrafferne. Vi skal også belyse den menneskelige psyke, de etiske dilemmaer, kommunikationen og hele spørgsmålet om magt. Vi tager afsæt i al den viden, når vi skriver projekter

Maryan Mohamed Shire, studerende

De seks kerneområder

Socialrådgiveruddannelsen har seks centrale kerneområder, der går igen i uddannelsens moduler. Disse kerneområder danner rammerne for socialrådgiverprofessionens uddannelse og praksis. Viden om og indsigt heri er forudsætningen for at kunne reflektere og handle professionelt i krydsfeltet mellem menneskers sociale og beskæftigelsesmæssige problemer og rettigheder og samfundets krav og forventninger til borgerne.

Oversigt over de seks kerneområder

Studerende og tidligere studerende fortæller

Det er enormt berigende at gå på socialrådgiveruddannelsen. Dels lærer man om, hvad det vil sige at være menneske, og dels får man indsigt i, hvordan samfundet fungerer politisk, økonomisk, juridisk og sociologisk

Maryan Mohamed Shire, studerende

Jeg er blevet bedre til at forstå de komplekse problemstillinger, der kan være
den underliggende årsag til et problem

Mai Mikkelsen, studerende

Jeg har brugt det, jeg har lært fra socialrådgiverstudiet, på forskellige arbejdspladser – både i kommunen, på et herberg og i en NGO. Den røde tråd har været dét at hjælpe socialt udsatte videre. Det er fedt at se, hvordan man kan bruge kompetencerne på forskellige måder og hjælpe folk. Det er virkelig et studie, der giver mening både for sig selv, men også for dine medmennesker

Mikkel Kragh Ellefsen, Døvblindekonsulent

Praktik og udlandsophold

Job og karriere

Kontakt

Socialrådgiveruddannelsen
Socialrådgiveruddannelsen
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Øst
social@socsci.aau.dk
Studienævnsformand
Maria Appel Nissen, professor
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Kroghstræde 7, rum 1
9220 Aalborg Ø, DK
Telefon: 9940 7292
maan@socsci.aau.dk
Studiesekretær på 1. semester, modul 3, modul 4 og modul 12
Anna Dybdahl Sørensen
Telefon: 9940 3235
andyso@id.aau.dk
Studienævnssekretær og studiesekretær på modul 5, modul 6 og valgmodulerne
Anja Filtenborg Pedersen
Telefon: 9940 8021
afp@id.aau.dk
Studiesekretær på modul 7, modul 8, modul 9 og modul 13
Camilla Bjerring Karmisholt
Telefon: 9940 8022
cbk@id.aau.dk
Studievejledning
Lina Skov
Kroghstræde 7, rum 48 (i forhallen)
9220 Aalborg Ø

Telefon: 2213 9340
E-mail: soc-studvejl@socsci.aau.dk
Træffetid
Studievejledningen på socialrådgiveruddannelsen holder åbent for telefonisk henvendelse onsdage mellem kl. 15.00-17.00.
Der aftales tid for personlig henvendelse via mail eller telefon.

Kandidatmuligheder

Der findes en række videreuddannelsesmuligheder for uddannede socialrådgivere, bl.a. Aalborg Universitets kriminologiuddannelse, som udbydes i Aalborg og kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, som udbydes i Aalborg og i København. Herudover udbydes der masteruddannelser for socialrådgivere med praksiserfaring i Aalborg og andre steder i landet. Der er endvidere mulighed for videreuddannelse på diplomniveau flere steder i Danmark.

  Optagelse og adgangskrav

  Kvote 2

  Mere om adgangskrav

  Lignende uddannelser på AAU

  Ofte søger mange ind på få uddannelser, hvor studiepladserne er begrænsede. Men der findes lignende uddannelser, hvor du vil kunne nå samme slags mål - fx at forstå mennesker i dybden, få indflydelse på samfundet eller redde liv.

  Se beslægtede uddannelser

   

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev