Forskning
Samarbejde

Socialrådgiver, Bachelor

Socialrådgiver

Socialrådgiver

Kan du have mange bolde i luften på én gang – uden at miste overblikket? Interesserer du dig for mennesker og deres sociale eksistens og vilkår? Har du den nødvendige personlige ballast til at være sammen med mennesker i vanskelige situationer? Og vil du gerne gøre noget betydningsfuldt for dem? Vil du kunne varetage et krævende og udfordrende job med mening og ansvar? Så er Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet måske noget for dig.

En professionsbacheloruddannelse

Socialrådgiveruddannelsen varer 3½ år og indeholder et semester med praktik.

Som færdiguddannet bliver du professionsbachelor som socialrådgiver.

 • Du har viden, færdigheder og kompetencer, som gør dig i stand til at kommunikere, forstå og arbejde med mennesker i vanskelige og sårbare situationer. Du er undervejs blevet udfordret på din viden og forestillinger om mennesker. Du har måske også forandret og udviklet dig selv som menneske.
   
 • Du kan arbejde med forebyggelse og løsning af sociale problemer. Du kan planlægge, koordinere, gennemføre, evaluere og udvikle sociale indsatser på både individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau. Du har været i praktik og har prøvet at arbejde sammen med socialrådgivere inden for rammerne af en organisation og i samarbejde med andre professioner.
   
 • Du ved, at socialrådgivning er formet af sociale, politiske og retlige betingelser og forandringer. Menneskelige og sociale problemer er ofte komplekse – og det er ikke altid entydigt, hvad der virker. Socialrådgivning er derfor aldrig fuldkommen ensformigt eller forudsigeligt. Du får ansvar og træffer beslutninger - selvstændigt og i samarbejde med andre socialrådgivere og fagprofessionelle f.eks. lærere, pædagoger, psykologer og sundhedsprofessionelle. Og du kan kommunikere klart og tydeligt med mange forskellige mennesker. Uddannelsen giver dig forudsætningerne for at kunne arbejde problemorienteret, undersøgende og analytisk - også i forhold til din egen læring og udvikling.

Mennesker i vanskelige og sårbare situationer

På uddannelsen får du viden om og opbygger færdigheder i, hvordan man arbejder med menneskelige og sociale problemer. Dette giver dig kompetencer til at kunne møde og arbejde med mennesker og grupper i vanskelige og sårbare situationer. Det kan f.eks. være:

 • Et stigende antal børn i kommunen kommer ikke i skole pga. mistrivsel. Politikere, skole og forældre er bekymrede, men er ikke enige om, hvad problemet er.
   
 • En ung pige har ikke haft det godt i skolen, er ensom, og har svært ved at se sig selv på en ungdomsuddannelse. Hun er begyndt at udvikle angst for at komme ud blandt andre.
   
 • En ung kvinde udtrykker bekymring over at blive forælder, fordi hun har haft det vanskeligt i sin barndom, har været anbragt mange forskellige steder og ikke har noget socialt netværk.
   
 • En gruppe unge mænd i et boligområde er involveret i kriminalitet. Nogle forældre efterspørger hjælp. Andre mener, at de unge skal have udgangsforbud. Beboerne i området føler sig utrygge.
   
 • En mand har været ude for en arbejdsulykke, som gør at vedkommende ikke kan vende tilbage til det samme arbejde. Han er begyndt at drikke for meget alkohol og har fået helbredsproblemer.
   
 • En familie har det økonomisk trangt. Forældre og teenagebørn har mange konflikter. Den ældste er for nylig stukket af hjemmefra, kom ikke i skole og opholdte sig ’rundt omkring’.
   
 • En kvinde med psykisk handicap er selvskadende og voldsom. Hun kan ikke kan være sammen med de andre på botilbuddet, men kan heller ikke magte at bo i egen bolig.

Fælles for alle eksemplerne er, at der er tale om mennesker i vanskelige situationer og med komplekse og sammensatte problemer. Socialrådgiveren bruger sin faglige viden og evne til at kommunikere, forstå og arbejde med mennesker - undersøger, hvad problemet består i og finder handlemuligheder.

Faglig viden

Som studerende på uddannelsen tilegner du dig viden, som er relevant for socialrådgivning. Centrale vidensområder er Socialt Arbejde, Jura/Socialret, Samfundsvidenskab og Psykologi, men uddannelsen er grundlæggende tværfaglig og trækker på mange vidensformer.

På Socialrådgiveruddannelsen vil du møde undervisere med viden inden for socialt arbejde/socialrådgivning, sociologi, antropologi, psykologi, psykiatri, kriminologi, organisationsteori, evaluering, videnskabsteori osv. Underviserne i socialt arbejde er socialrådgivere med erfaring fra praksis, og alle undervisere er specialiserede i eller forsker i bestemte områder i socialt arbejde. Du vil også møde undervisere fra Juridisk Institut, som er eksperter i socialret og retsanvendelse i socialrådgivning.

Du vil også møde undervisere fra Institut for Politik og Samfund, som er eksperter i velfærds- og arbejdsmarkedsforskning. Endelig vil du møde en række eksterne undervisere og gæsteundervisere. Mange af dem er uddannet socialrådgivere og har specialviden på baggrund af flere års erfaring i praksis.

Det tværfaglige og praktiske vidensgrundlag på Socialrådgiveruddannelsen er forudsætningen for at kunne reflektere og handle professionelt i krydsfeltet mellem menneskers sociale problemer og rettigheder og de samfundskrav og forventninger, der stilles til borgerne.

Teori og praksis

På uddannelsen lægger vi vægt på samspillet mellem teori og praksis.

Du får relevant viden og arbejder med at koble og omsætte denne viden til virkelige problemstillinger, praktiske færdigheder og kompetencer. Dette sker gennem brug af eksempler, cases, øvelser og træning. Det sker også ved, at vi får besøg af gæsteundervisere, eller besøger og lægger undervisning i praksis på forskellige tidspunkter i uddannelsen. Endelig sker det gennem praktikken.

I opgaver og projekter, som du skal udarbejde med som en del af uddannelsen, lægges der vægt på kobling mellem teori og praksis, forskningsviden og praktisk viden, analyse og omsætning.

Se flyer om praksis på Socialrådgiveruddannelsen 

Problembaseret læring og samarbejde med andre

På uddannelsen lægger vi vægt på, at du får stærke kompetencer til at samarbejde med andre. På Socialrådgiveruddannelsen arbejder vi ligesom på hele AAU ud fra ideerne i Problembaseret læring (PBL).

I undervisningen er der fokus på at undre sig over, identificere, undersøge, analysere og forholde sig løsningsorienteret til virkelige problemstillinger. Dette er også den røde tråd i arbejdet med opgaver og projekter, hvor du arbejder sammen med andre om at udforske en problemstilling.

Samarbejde kan være en udfordring, men er vigtigt i socialrådgivning. Når man samarbejder med andre, bruger man hinandens forskellige viden og kompetencer. På studiet vil du møde medstuderende i forskellige aldre og med forskellige baggrunde og erhvervserfaringer. Dette er en styrke, fordi socialrådgivning indebærer kontakt til mange forskellige mennesker. I arbejder sammen i grupper og lærer at kommunikere med andre om, hvordan en sag kan forstås eller undersøges. Gennem gruppearbejde opnår du erfaringer med at arbejde i teams. I praksis er socialrådgiverens arbejde ofte organiseret i teams.

I gruppearbejdet får I tæt vejledning af undervisere. Vejledningen er faglig, men har også fokus på arbejdsprocesserne og gruppens samarbejde.

Det er fedt at studere med andre, der er ligeså passionerede omkring uddannelsen, som jeg er. 
~ Mai-Britt Mikkelsen, studerende ved Socialrådgiveruddannelsen

 

Du får viden om

 • Socialt arbejde
 • Menneskers udvikling
 • Sociale relationer
 • Velfærds- og arbejdsmarkedspolitik
 • Socialret

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU