Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Organisatorisk læring, Bachelor

Organisatorisk læring

Organisatorisk læring

Bacheloruddannelsen i Organisatorisk læring er en samfundsvidenskabelig uddannelse på Aalborg Universitet. På Organisatorisk læring bliver du uddannet til at arbejde med organisation og organisationsudvikling. Du lærer bl.a. at tilrettelægge og gennemføre forandringer i både private og offentlige virksomheder.

 

organisatorisk læring er en Uddannelse for dig

  • der vil være med til at skabe fornyelse og forandringer i store og små virksomheder

  • der brænder for at komme til at arbejde med karriereudvikling og rekruttering

  • der har lyst til at arbejde med trivsel og udvikling af velfungerende arbejdspladser.


Følg os på de sociale medier

- for dig, der vil følge lidt med i studielivet på uddannelsen...

    
 

Organisatoriske forandringer i virksomheder

Der er i danske virksomheder i dag et stort behov for medarbejdere, der forstår sig på organisatoriske forandringer og har viden om, hvordan man kan styre disse. På uddannelsen vil du i både teori og praksis komme til at arbejde med lære- og forandringsprocesser og med konkrete problemstillinger. Praksisrettet projektarbejde er centralt i uddannelsen. Der vil være specielt fokus på at understøtte læring og vidensudvikling med henblik på at fremme organisationers konkurrenceevne og effektivitet i et internationalt perspektiv.

Make It Real

Se video og læs om Majbritt, Anne og Anders, der i et projekt på 3. semester arbejdede med at kortlægge kulturen i en produktionsvirksomhed og efterfølgende anvendte resultaterne i en workshop med virksomhedens ledelse.

 

 

Tværfaglighed

Bacheloruddannelsen i Organisatorisk læring ligger på det Humanistiske fakultet under samfundsvidenskabelige hovedområde. De samfundsvidenskabelige kerneområder i uddannelsen er organisatorisk læring, forandrings- og projektledelse, organisation, innovation og økonomi. De humanistiske kerneområder er læringsteori og læringsmetoder.

Uddannelsen er unik og nyskabende, idet den tilbyder en tværfaglig tilgang til at arbejde med forandringsprocesser i forhold til konkrete organisatoriske problemstillinger. Den giver adgang til mange forskellige kandidatuddannelser og jobmuligheder. 

 

PROBLEMBASERET LÆRING

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke problembaserede undervisningsform, som også præger projektarbejdet. Det er en arbejdsform, der er værdsat af såvel erhvervslivet som de studerende.

Det problemorienterede projektarbejde dækker over en studieform, hvor du som studerende i stor udstrækning selv er med til at definere de problemstillinger, du vil undersøge. Du får med andre ord ikke serveret en færdig problemstilling, men du skal selv definere den opgave, som du synes, er interessant at løse. Helt frie hænder har du dog ikke. På hvert semester er der en given, men ofte bred temaramme, der skal sikre, at du som studerende opnår de nødvendige kompetencer.


Bliv studerende for en dag

Kom og vær med i undervisningen! Du er hermed inviteret!
Et besøg hos os vil give dig mulighed for at få en fornemmelse af AAU, snuse lidt til uddannelsens forskellige fag, fornemme studiemiljøet samt tale med studerende og undervisere.
Kontakt en studievejleder på Organisatorisk Læring og aftal et besøg.
Skriv til: studvejl-ol@hum.aau.dk, telefon 6196 7370.

studieordning for organisatorisk læring 2020

Du får viden om

  • Organisationsteori - innovation i organisationer
  • Design af læreprocesser i organisationer
  • Laboratorium for organisatorisk læring

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Aalborg Universitet afholder løbende arrangementer for studiesøgende, hvor du kan opleve livet på AAU på nærmeste hold.

Mød AALBORG UNIVERSITET