Forskning
Samarbejde

Organisatorisk læring, Bachelor

Billede af Aalborg Universitet

Organisatorisk læring

Vil du skabe ORGANISATORISKE FORANDRINGER I VIRKSOMHEDER?

Bacheloruddannelsen i Organisatorisk læring er en samfundsvidenskabelig uddannelse på Aalborg Universitet. På Organisatorisk læring bliver du uddannet til at arbejde med organisationer, læring i organisationer samt organisationsudvikling. Du lærer bl.a. at tilrettelægge og gennemføre forandringer i både private og offentlige virksomheder.

Organisatorisk læring er en uddannelse for dig:

  • der vil være med til at skabe fornyelse og forandringer i store og små virksomheder og organisationer

  • der brænder for at komme til at arbejde med karriereudvikling og rekruttering

  • der har lyst til at arbejde med trivsel og udvikling af velfungerende arbejdspladser.

LÆS MERE OM UDDANNELSENS FAGLIGE INDHOLD HER


MØD Isabella, DER BRÆNDER FOR læring i organisationer  

Se med på videoen, hvor Isabella fortæller om det faglige indhold. 

 

ORGANISATORISKE FORANDRINGER I VIRKSOMHEDER OG ORGANISATIONER 

Både i private og offentlige virksomheder og organisationer er der i dag et stort behov for medarbejdere, der forstår sig på organisatoriske forandringer og har viden om, hvordan man kan styre disse. På uddannelsen vil du i både teori og praksis komme til at arbejde med lære- og forandringsprocesser og med konkrete problemstillinger i relationer hertil. Projektarbejde rettet mod praksis  er centralt igennem uddannelsen. Der vil være specielt fokus på at understøtte læring og videns udvikling med henblik på at fremme organisationers effektivitet og virksomheders konkurrenceevne og effektivitet i et internationalt perspektiv

MAKE IT REAL

Se video med Majbritt, Anne og Anders, der i et projekt på 3. semester arbejdede med at kortlægge kulturen i en produktionsvirksomhed og efterfølgende anvendte resultaterne i en workshop med virksomhedens ledelse.

 

PROBLEMBASERET LÆRING

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke problembaserede undervisningsform, som også præger projektarbejdet. Det er en arbejdsform, der er værdsat af såvel erhvervslivet som de studerende.

Det problemorienterede projektarbejde dækker over en studieform, hvor du som studerende i stor udstrækning selv er med til at definere de problemstillinger, du vil undersøge. Du får med andre ord ikke serveret en færdig problemstilling, men du skal selv definere den opgave, som du synes, er interessant at løse. Helt frie hænder har du dog ikke. På hvert semester er der en given, men ofte bred temaramme, der skal sikre, at du som studerende opnår de nødvendige kompetencer.

Du får viden om

  • Organisationsteori - innovation i organisationer
  • Design af læreprocesser i organisationer
  • Laboratorium for organisatorisk læring

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU