Bachelor

Økonomi

Økonomi er for dig, som interesserer dig for samfundsforhold ud fra en økonomisk vinkel. Uddannelsen lærer dig at kombinere økonomisk viden med andre fagdiscipliner, så du kan analysere komplekse problemstillinger på forskellige samfundsmæssige niveauer.

Få kendskab til

Mikro- og makroøkonomi
Økonomisk politik og finansielle markeder
Matematik, Statistik & Økonometri

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Økonomi

Økonomi er for dig, som interesserer dig for samfundsforhold ud fra en økonomisk vinkel. Uddannelsen lærer dig at kombinere økonomisk viden med andre fagdiscipliner, så du kan analysere komplekse problemstillinger på forskellige samfundsmæssige niveauer.

Få kendskab til

Mikro- og makroøkonomi
Økonomisk politik og finansielle markeder
Matematik, Statistik & Økonometri

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

På bacheloruddannelsen i Økonomi på Aalborg University Business School (AAUBS) lærer du at analysere komplekse problemstillinger i samfundet ud fra en økonomisk vinkel. Særligt fokus er på de vilkår, som en lille, meget åben økonomi som den danske opererer under. Hvis du f.eks. vil vide, hvordan man forholder sig til et økonomisk chok som Covid-19-pandemien, hvordan man bekæmper arbejdsløshed eller, hvordan store prisstigninger kan påvirke økonomien, er økonomistudiet stedet.

Økonomer er nødvendige for at finde de bedste løsninger på samfundets udfordringer, og uddannelsen giver dig kompetencer, som efterspørges både i den offentlige og private sektor.

Økonomi er en stor del af vores hverdag. Du har sikkert allerede stiftet bekendtskab med det på gymnasiet eller handelsskolen og gennem nyheder om finanslov, arbejdsløshed, efterløn, arbejdsmarkedsreformer, rentefald, stigende inflation, stigende boligpriser, aktiekurser og økonomisk vækst.

En bachelor i økonomi giver dig:

 • teoretisk viden om økonomi
 • færdigheder i at koble teori til virkelighedens mange problemer
 • færdigheder i at håndtere og analysere store datamængder
 • analytiske kompetencer, som er meget efterspurgte i både det private erhvervsliv og den offentlige sektor
 • gode formulerings- og samarbejdsevner gennem projektarbejde
 • erfaring med teamwork og problem-baseret læring
 • it-kompetencer, der efterspørges i både det private erhvervsliv og den offentlige sektor

Med en bachelor i Økonomi har du direkte adgang til den 2-årige kandidatuddannelse i Økonomi (cand.oecon.), hvor du kan styrke dine færdigheder og specialisere din faglighed.

Fagligt indhold

Bacheloruddannelsen i Økonomi varer tre år (to semestre pr. år). Uddannelsen beskæftiger sig med, hvordan tilsyneladende ukoordinerede økonomiske aktiviteter fungerer og påvirker hinanden, og hvordan de på forskellig vis skaber grundlaget for vores hverdag som husholdninger og virksomheder.

Du får en forståelsen af, hvad der sikrer moderne velfungerende og finansielt globale økonomier, som skaber vækst og velfærd for såvel den enkelte som for samfundet. Du lærer også, hvilken rolle den økonomiske politik spiller i denne henseende.

Uddannelsen rummer følgende kernefag:

 • Makroøkonomi
 • Mikroøkonomi
 • International økonomi
 • Økonomisk metodologi
 • Redskabsfag såsom matematik, statistik og økonometri
 • Valgfag som f.eks. Økonomisk modelarbejde, Finansielle markeder eller Sundhedsøkonomi

Job og karriere

Bacheloruddannelsen i Økonomi giver dig gennemgående gode beskæftigelsesmuligheder i mange forskellige brancher i både ind- og udland. Når du er færdiguddannet, har du taget den samfundsvidenskabelige uddannelse på AAU med den laveste dimittendledighed.

Økonomi er helt centralt i alle virksomheder, organisationer og den offentlige sektor, og eksempler på typiske økonomopgaver er:

 • strategisk planlægning
 • forberedelse af beslutningsgrundlag
 • økonomisk-politiske analyser
 • økonomiredegørelser
 • budgetplanlægning
 • regnskab og økonomistyring
 • koordinering og personaleudvikling
 • analysearbejde

Du vil fx kunne finde job i:

 • ministerier
 • kommuner
 • regioner
 • pengeinstitutter
 • nationalbanken
 • forsikringsselskaber
 • interesseorganisationer
 • konsulentfirmaer
 • undervisnings- og forskningssektoren
 • private virksomheder
 • internationale organisationer som EU og FN

Du kan desuden etablere dig som selvstændig.

Se dimittendundersøgelsen for Økonomi.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

På bacheloruddannelsen i Økonomi har du mulighed for at indbygge et praktik- og udlandsophold, så du opnår en særlig faglig kompetence og profilering.

Kandidatmuligheder

Efter bacheloruddannelsen i Økonomi (tre år) vælger størstedelen af de studerende at fortsætte på kandidatuddannelsen i Økonomi (to år), så det samlet bliver til et 5-årigt forløb.

Kontakt studiets vejleder

Studiets vejleder er som regel selv studerende på uddannelsen og kan bl.a. vejlede om studiets faglige indhold, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer m.v.

Studievejlederen på Økonomi
Fibigerstræde 2, lokale 6
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 9940 8029
E-mail: oecon-studievejl@business.aau.dk
Se åbningstider på studievejledernes hjemmeside

Kontakt studiet

Sekretær
Tine Nørgaard
Tlf.: 9940 9628
E-mail: oecon-secr@business.aau.dk

Studienævnsformand
Mogens Ove Madsen
Tlf.: 9940 8177
E-mail: mom@business.aau.dk

Optagelse og adgangskrav

Mere om adgangskrav

Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrev