Nanoteknologi

Bachelor

Nanoteknologi

Nanoteknologi handler om at kombinere elementer fra fysik, kemi og bioteknologi til at designe, fremstille og kontrollere materialer og komponenter.

Få kendskab til

Nanostrukturens opbygning og egenskaber
Nanofabrikationsmetoder
Nanoteknologiske målemetoder

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Nanoteknologi

Nanoteknologi handler om at kombinere elementer fra fysik, kemi og bioteknologi til at designe, fremstille og kontrollere materialer og komponenter.

Få kendskab til

Nanostrukturens opbygning og egenskaber
Nanofabrikationsmetoder
Nanoteknologiske målemetoder

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bacheloruddannelsen i Nanoteknologi er for dig, som gerne vil flytte grænserne mellem videnskab og science-fiction.

Bacheloruddannelsen i Nanoteknologi introducerer dig til en verden, hvor fremtidens muligheder er store og grænser sig til science-fiction. At arbejde med nanoteknologi er at arbejde med materialer på en helt ny måde, der åbner for spændende og banebrydende projekter.

Ved at opbygge materialer atom for atom eller molekyle for molekyle kan man opnå en enestående kontrol over materialernes egenskaber. Man kan konstruere unikke materialer med nye og uventede egenskaber til anvendelse inden for kommunikation, datalagring, katalyse, biosensorer eller medicin for blot at nævne nogle få områder. 

Mød Freja fra Nanoteknologi

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Zoom ind på fremtiden

Nanoteknologi er en 3-årig bacheloruddannelse, der læses i Aalborg. I løbet af uddannelsen lærer du at designe, fremstille og kontrollere materialer, komponenter og maskiner med dimensioner på nanoskala, dvs. fra 0,1 til 100 nanometer. Naturen benytter allerede nanoteknologi i næsten alle biologiske processer; tænk bare på DNA. Her har naturen lavet verdens mest kompakte datalagringssystem ved at sammensætte molekyler på nanoskala.

Uddannelsen byder på mange udfordringer og er meget tværfaglig. På uddannelsen vil du bl.a. komme til at arbejde inden for fagområderne fysik, kemi, biokemi og -teknologi, matematik og en række ingeniørdiscipliner.

Jeg synes, det er spændende at finde ud af, hvad verden er lavet af helt fra bunden.

Anita Friis Sommer, studerende

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Uddannelsen giver mulighed for tæt samarbejde med til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du i samarbejde med din projektgruppe finder løsninger på aktuelle udfordringer eller forskningsspørgsmål inden for nanoteknologi. Alle dine projekter tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke i nye innovative løsningsmetoder.

Uddannelsens form

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, og at du skal møde frem stort set dagligt og tilbringe det meste af dagen på universitetet.

Som studerende på nanoteknologi omgås man med spændende forskning. Aalborgmodellen, hvor man får lov til at køre sine egne projekter, er perfekt til nanoteknologi-uddannelsen.

Isaac Appelquist Løge, studerende

Fagligt indhold

På bacheloruddannelsen i Nanoteknologi arbejder du med dimensioner på nanoskala, dvs. fra 0,1 til 100 nanometer. En nanometer er en milliardtedel af en meter, så du skal lære at tænke i anderledes dimensioner, end hvad du er vant til i din hverdag. Nanoteknologi er ikke noget nyt, fordi naturen allerede benytter det i næsten alle biologiske processer (fx DNA), men vi kan blive ved med at finde nye anvendelser af nanoteknologi, så du vil komme til at arbejde kreativt og innovativt med nanoteknologi i løbet af uddannelsen.

Nanoteknologi bryder faggrænserne, hvilket betyder, at uddannelsen er tværfaglig og trækker på elementer fra faggrupper som fysik, kemi, matematik, biologi, bioteknologi og ingeniørdiscipliner, da de alle overlapper hinanden på nanoskala. Du lærer at forstå, designe, fremstille og kontrollere materialer og objekter på nanoskala. Det kan fx være fremstilling af medicin og vacciner eller komponenter, som bruges i fx computerindustrien.

Du lærer om tre overordnede temaer:

 • Nanostrukturers opbygning
 • Nanofabrikation i praksis
 • Nanoteknologiske målemetoder
Man lærer at benytte hinandens kompetencer, og samtidig lærer man meget om sig selv og om, hvordan man bedst indgår i et team.

Line Guldbrand, studerende

Mange højteknologiske virksomheder gør brug af nanoteknologi for at udvikle deres produkter. Der er derfor stort behov for nanoteknologiske civilingeniører i både danske og udenlandske videnstunge industrier.

Semestrene

På hvert semester udgør kurserne halvdelen af tiden og den anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper – ofte i samarbejde med forskningsmiljøerne og relevante virksomheder. Sammen med din gruppe bruger du teorier og metoder som grundlag for at løse en problemstilling fra den virkelige verden.

I løbet af det første år på uddannelsen beskæftiger du dig med grundlaget for nanoteknologi sideløbende med kurser i grundlæggende matematik, fysik, kemi og bioteknologi. De efterfølgende semestre kommer du i berøring med alle sider af nanoteknologi – både teoretisk og eksperimentelt.

På 6. semester følger du én af to mulige specialiseringer. I de følgende afsnit kan du læse mere om hvert enkelt semesters indhold eller du kan springe direkte ned til beskrivelsen af specialiseringerne herunder:

Semesteroversigt 1. - 6. semester

Job og karriere

Når jeg er færdiguddannet, ser jeg frem til at få et arbejde, hvor jeg kan være med til at forbedre nogle af de områder, som giver mennesker problemer i dag.

Anita Friis Sommer, studerende

Kandidatmuligheder
Med en bacheloruddannelse i Nanoteknologi får du adgang til en 2-årig kandidatuddannelse:

  Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

  Studievejledning og mere info

  Freja

  Studievejleder

  Ann Cathrine

  Studienævnssekretær

  Mere om adgangskrav

  Optagelse og adgangskrav

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev