Forskning
Samarbejde

Musikterapi, Bachelor

Musikterapi

Spiller musik en vigtig rolle i dit liv? Spiller du et instrument, eller har du trænet stemmen? Kan du lide at skabe musik for og sammen med andre mennesker? Har du oplevet, at musik kan udtrykke mere end ord? Undrer du dig over, hvordan musik påvirker os mennesker? Er du nysgerrig efter at vide noget om sammenhængen mellem musik og terapi? Drømmer du om et arbejde, hvor du skaber kontakt og relationer gennem musik? Har du overvejet en uddannelse, hvor der både indgår musik, terapi, teori og praktik? Hvis du har tænkt over disse og lignende spørgsmål så er musikterapiuddannelsen måske noget for dig!

Uddannelse til musikterapeut

Musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet er en kombineret bachelor -og kandidatuddannelse på 5 år. Uddannelsen henvender sig til dig, der allerede mestrer et musikinstrument (eller stemmen), og som ønsker at udnytte dine musikalske evner i en arbejdssammenhæng, hvor der er fokus på til at skabe kontakt og relationer mellem mennesker.

Hør om hvordan du kan kombinere interesse og talent for musik med psykologi og terapi i denne video.

Musikterapi kan f.eks. anvendes til

  • at vække social interesse hos børn med autisme,
  • at bryde følelsesmæssig isolation hos mennesker med psykiske problemer,
  • at træne kommunikative kompetencer hos mennesker med erhvervet hjerneskade,
  • at styrke fællesskabsfølelse hos demente,
  • til smertelindring hos døende og samhørighedsfølelse med pårørende.

Musik skaber kontakt og kommunikation mellem mennesker, og musik kan derfor ofte bruges til at nå ind til personer, der ikke har et sprog, eller hvor ord ikke rækker. Adjunkt Charlotte Lindvang fortæller i denne video om musikterapi som en videnskabeligt funderet terapiform, og hun giver eksempler på, hvordan musik kan anvendes både til behandling og til udvikling af mennesker.

Hvordan bruger vi musikken?

Hør om hvordan vi som musikterapeuter bruger musikken i arbejdet med mennesker:


Musikterapiuddannelsen

For at kvalificere dig til musikterapeutisk arbejde er uddannelsen sammensat, så du trænes i at udtrykke dig musikalsk, udvikler dine terapeutiske kompetencer, får en grundig teoretisk baggrundsviden, samt udvikler dine akademiske og videnskabelige kompetencer. Uddannelsen til musikterapeut er på mange måder unik, det er fx den eneste uddannelse på universitetsniveau i Danmark, hvor egenterapi og udvikling af terapeutiske kompetencer er en integreret del af studiet.

Uddannelsen har eksisteret i over 35 år og justeres løbende, så den matcher de mange krav til nyuddannede musikterapeuter. Bl.a. indeholder musikterapiuddannelsen tre praktikforløb, der foregår på institutioner i Danmark eller udlandet.
 

Adgangsprøve til musikterapi

Der er musikalsk adgangsprøve til musikterapiuddannelsen, hvor vi har sammensat en buket af opgaver, der kan vise dine færdigheder. Adgangsprøven varer 50-60 minutter, og her deltager tre undervisere og en studerende fra musikterapistudiet. Adgangsprøven for kvote 2 ansøgere finder sted i april/maj og for kvote 1 ansøgere i midten af august.

Læs om adgangskrav og adgangsprøven her (pdf).
 

Motiveret ansøgning

Når du søger om optagelse på Musikterapi skal du sammen med din ansøgning sende en motiveret ansøgning. Her skal du blandet andet redegøre for, hvorfor du ønsker at studere musikterapi og beskriver, hvorfor du er egnet til musikterapiuddannelsen.

Download vejledning til motiveret ansøgning(pdf)

Du får viden om

  • Musikterapi & klientgrupper - læreterapi-gruppe
  • Improvisationsteknikker
  • Observationspraktik - aktiv praktik

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU