Spring til indhold

Musikterapi

Bachelor

Musikterapi

To studerende interagerer på congas

Du lærer at skabe kontakt og relation til mennesker gennem brug af musik. Du lærer at bruge musikken til at imødekomme behov hos mennesker, der har brug for støtte til at styrke og/eller arbejde med psykiske, fysiske, eller eksistentielle kompetencer og udfordringer.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du opnår kreativitet, musikalitet samt terapeutiske og kommunikative kompetencer
Du får redskaber til at styrke dine musikalske og terapeutiske færdigheder
Du får indsigt i klinisk improvisation - supervision

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Musikterapi

To studerende interagerer på congas

Du lærer at skabe kontakt og relation til mennesker gennem brug af musik. Du lærer at bruge musikken til at imødekomme behov hos mennesker, der har brug for støtte til at styrke og/eller arbejde med psykiske, fysiske, eller eksistentielle kompetencer og udfordringer.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du opnår kreativitet, musikalitet samt terapeutiske og kommunikative kompetencer
Du får redskaber til at styrke dine musikalske og terapeutiske færdigheder
Du får indsigt i klinisk improvisation - supervision

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet er en kombineret bachelor -og kandidatuddannelse på 5 år. Uddannelsen henvender sig til dig, der allerede mestrer et musikinstrument (eller stemmen), og som ønsker at udnytte dine musikalske evner i en arbejdssammenhæng, hvor der er fokus på at skabe kontakt og relationer mellem mennesker samt arbejde med psykiske og fysiske behov.

Det overordnede mål med musikterapiuddannelsen er, at du udvikler kompetencer som sikrer, at du kan varetage de opgaver, du møder i arbejdet som musikterapeut. Derfor har uddannelsen tre parallelle fagspor; det musikalske, det terapeutiske og det teoretiske spor. Du kan høre om sporene og undervisningen videoen herunder.

thumbnail

Bliv klogere på hvordan Musikterapiuddannelsens op bygning

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Bliv klogere på hvordan Musikterapiuddannelsens op bygning

Musikterapeutens værktøjskasse

Musik skaber kontakt og kommunikation mellem mennesker, og som musikterapeut anvender man en lang række musikterapeutiske metoder. Du kan høre mere om nogle af dem i nedenstående video.

thumbnail

Bliv klogere på musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Bliv klogere på musikterapiuddannelsen på Aalborg Universitet

Uni-uddannelse med kontakt til praksis

Det er vigtigt, at du som en del af din uddannelse får et indgående kendskab til musikterapi i praksis med forskellige klientgrupper. Derfor skal du i praktik på 2. og 6. semester på bacheloruddannelsen, og igen i praktik på 9. semester på kandidatuddannelsen. Gennem praktikforløbene får du tidligt et førstehåndskendskab til musikterapi, ligesom du får suppleret din viden og afprøvet dine færdigheder i praksis. Forløbene foregår som udgangspunkt i Danmark, men hvis du ønsker praktik i udlandet, er det også en mulighed.

Projekter med udgangspunkt i praksis

thumbnail

Kathrine og Kasper fra Musikterapi fortælle om deres studieprojekt

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Kathrine og Kasper fra Musikterapi fortælle om deres studieprojekt

Semesteroversigt

Kandidatmuligheder

Efter endt bacheloruddannelse i Musikterapi er du kvalificeret til at læse videre på kandidatuddannelsen Musikterapi, hvis du vil uddannes som klinisk musikterapeut med behandlingsansvar.

Job og karriere

Jobmulighederne som musikterapeut er derfor brede, og som færdiguddannet kan du fx få arbejde i psykatrien, demensomsorgen, på hospice, indenfor neurorehabilitering, i specialbørnehaver, beskyttede boliger samt mulighed for at oprette egen privat praksis.

Eftervidereuddannelse

Du har også mulighed for at læse en efter- og videreuddannelse på deltid i musikterapi på vores campus i København. Deltidsuddannelsen bestående af enkeltfag fra AAU's bacheloruddannelse i musikterapi.

Læs mere om "Musik, Psykologi og Sundhed".

En efteruddannelse eller et kursus fra AAU giver dig en række fordele, der kan være med til at løfte din karriere og øge din værdi på arbejdsmarkedet.

Efter den 5-årige kandidatuddannelse kan man som Musikterapeut fx arbejde med at:

  • vække social interesse hos børn med autisme
  • bryde følelsesmæssig isolation hos mennesker med psykiske problemer
  • genoptræne sproglige og motoriske funktioner hos mennesker med erhvervet hjerneskade
  • mindske depression og øge social trivsel hos mennesker med demens
  • give til smertelindring døende og samhørighedsfølelse med pårørende
  • arbejde med præstationsangst og -stress fx hos musikere og elitesportsudøvere
  • behandle traumer fx hos flygtninge

Optagelse og adgangskrav

Kontakt

Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrev