Spring til indhold
ForsideUddannelseBacheloruddannelser

Medicin med industriel specialisering

Bachelor

Medicin med industriel specialisering

Uddannelsen kombinerer lægevidenskab, farmakologi, naturvidenskab, teknologi og sundhedsøkonomi og er for dig, der gerne vil udvikle, afprøve og markedsføre ny medicin samt forske i nye og bedre muligheder for behandling.

Derfor skal du læse uddannelsen

Anatomi - cellebiologi
Fysiologi
Ernæring - klinisk psykologi

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Medicin med industriel specialisering

Uddannelsen kombinerer lægevidenskab, farmakologi, naturvidenskab, teknologi og sundhedsøkonomi og er for dig, der gerne vil udvikle, afprøve og markedsføre ny medicin samt forske i nye og bedre muligheder for behandling.

Derfor skal du læse uddannelsen

Anatomi - cellebiologi
Fysiologi
Ernæring - klinisk psykologi

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Opsummering af uddannelsen

Medicin redder menneskeliv, og store opdagelser i forskningen har betydet kæmpe fremskridt i behandlingen af livstruende sygdomme. Som studerende på MedIS er du med til at skabe den nye viden i forskningsmiljøet på Aalborg Universitet.

Den 3-årige bacheloruddannelse er for dig, der vil bidrage til udvikling og implementering af lægemidler og nye behandlingsformer. Og det bliver du bedst til, hvis du kender mennesket bag sygdommen og det miljø, læger arbejder i. Det vil sige, at du lærer at lave undersøgelser på dig selv og dine medstuderende, mens du samtidig udvikler dine kommunikative evner.

Store dele af undervisningen på bacheloruddannelsen er læst sammen med medicinstudiet.

Fagligt indhold

På Medicin med Industriel Specialisering lærer du om alt fra at forstå hvilken ny behandling, der er brug for – til at arbejde praktisk i laboratoriet med at gøre behandlingen til virkelighed. Fra afprøvning og godkendelse til implementering i sundhedsvæsnet. Du kombinerer altså din viden om kroppen med din viden om teknologi. Du lærer også, hvordan medicinske forsøg udføres etisk og forskningsmæssigt korrekt.

Studiet er opbygget af en 3-årig bacheloruddannelse (BSc) efterfulgt af en 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.med.). Bachelordelens undervisning er opbygget i tre blokke:

 • Projektarbejde med sygdoms- og behandlingsforløb
 • Cases og patienthistorier, kliniske øvelser og ophold på klinik
 • Grundlæggende kurser som statistisk analyse, farmakologi, kvalitetssikring, anatomi og fysiologi

På bacheloruddannelsen undervises i alle fag inden for de tre forskellige specialiseringer, du kan fortsætte med på kandidatuddannelsen. Dette giver et godt grundlag for valg af specialisering.

Udvikling af livsvigtig behandling

Studiets opbygning fra bachelor til kandidat

Semesteroversigt

Fortsæt på kandidatuddannelsen i Medicine with Industrial Specialisation:

  På kandidatuddannelsen har du mulighed for at følge kurser og lave projekt inden for tre profiler:

  • Biomedicine – årsagen til og behandling af sygdomme på molekylært og cellulært niveau.
  • Translational Medicine – klinisk afprøvning og kvalitetssikring af lægemiddelproduktion.
  • Medical Market Access – sundhedsøkonomisk evaluering og sikring af at den rigtige behandling finder vej til markedet.

  Der vil både være kurser, der er fælles for profilerne, og specifikke kurser inden for den enkelte profil.

  Projekterne på kandidatuddannelsen er mere omfangsrige end på bacheloruddannelsen. Du er med til at skabe ny viden og arbejde i forskningsmiljøet på Aalborg Universitet – typisk som en del af et større projekt med flere medspillere. Derudover har du også mulighed for at lave projektsamarbejde med medicinalindustrien.

  Studieskift til medicin

  Det er ikke længere muligt at skifte direkte fra Medicin med Industriel Specialisering til medicinuddannelsen. Ønsker du at skifte studie, skal du søge via KOT. Bliver du optaget skal du efterfølgende søge merit for beståede eksamener på Medicin med Industriel Specialisering.

  Job og karriere

  På universiteter sker avanceret forskning i molekylære mekanismer for sygdomsudvikling. I hospitalsmiljøer sker diagnostik og behandling. I medicinalindustrien findes bioteknologisk og produktionsekspertise. Du kan arbejde inden for ét af områderne eller kombinere dem. Du kan fx arbejde med grundforskning, klinisk afprøvning, økonomi og markedsanalyse på universiteterne, i medicinalindustrien og i sundhedssektoren. Mulighederne er mange. 

  Læs mere om job og karriere på kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel Specialisering.

  Lignende uddannelser på AAU

  Ofte søger mange ind på få uddannelser, hvor studiepladserne er begrænsede. Men der findes lignende uddannelser, hvor du vil kunne nå samme slags mål - fx at forstå mennesker i dybden, få indflydelse på samfundet eller redde liv.

  Se beslægtede uddannelser

   

  Optagelse og adgangskrav

  Kontakt

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev