AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Medicin med industriel specialisering, Bachelor

Medicin med industriel specialisering

Medicin med industriel specialisering

VÆR MED TIL AT UDVIKLE OG IMPLEMENTERE NYE LÆGEMIDLER OG BEHANDLINGSFORMER 

Medicin redder menneskeliv. Store opdagelser i forskningen har betydet kæmpe fremskridt i behandlingen af livstruende sygdomme. Uddannelsen i Medicin med Industriel Specialisering (MedIS) er for dig, der vil bidrage til udviklingen og implementeringen af lægemidler og nye behandlingsformer i det private erhvervsliv og i sundhedsvæsenet.

For at kunne udvikle den bedste medicin og behandlingsformer, er det vigtigt at kende mennesket bag sygdommen, samt kende den verden læger arbejder i. På studiet skal du derfor afprøve på dig selv og dine medstuderende, når I arbejder med kommunikative og praktiske undersøgelsesmetoder, som du senere skal anvende på patienter under kliniske ophold. Store dele af bacheloruddannelsen er samlæst med medicinstudiet.


Livsvigtig udvikling

De store medicinske fremskridt der er sket inden for de sidste 100 år skyldes udvikling af mange nye lægemidler, der er målrettede sygdomme eller forebyggelse af sygdomme, så som fremstilling af insulin fra svinebugspytkirtler til sukkersygepatienter, opdagelsen af penicillin og udvikling af lægemidler til behandling af store folkesygdomme som f.eks. forhøjet blodtryk.

Inden for de sidste 30 år er der igen sket et spring i udviklingen af lægemidler, da det blev muligt at fremstille proteiner til behandling af humansygdomme ved gensplejsning. De første proteiner, der blev lavet på denne måde, var insulin, væksthormon og blodfaktorer til behandling af blødersygdom. Dette løste mange problemer med bivirkninger for patienterne, hvilket bl.a. højnede deres livskvalitet.

Yderligere har teknikken resulteret i, at man har kunnet lave humaniserede antistoffer, som kan inaktivere de signalstoffer, der produceres for meget af ved visse sygdomme. Inden for de sidste år er der også udviklet avancerede behandlinger af kræft ved at anvende humaniserede antistoffer.

Opfindelsen af disse nye lægemidler løser ikke problemerne af sig selv – lægemidlerne skal godkendes, og de skal bruges rigtigt i sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet er under pres for at tage en masse nye behandlingsformer ind, men der er ikke råd til det hele, og det er nødvendigt at prioritere og at vurdere hvordan de nye behandlinger gør bedst gavn.

På medicin med industriel specialisering kan du beskæftige dig med hele processen fra at forstå hvilken ny behandling, der er brug for, over laboratoriearbejdet som virkeliggør behandlingen, til afprøvning og godkendelse og implementering af nye behandlinger i sundhedsvæsenet
____________________

”Jeg har altid været interesseret i kroppens mysterier
– hvorfor bliver nogle mennesker ramt af sygdom når
andre ikke gør og hvorfor opstår sygdomme i det hele taget.
Det er nogle af de spørgsmål, der gav mig lyst til at læse
Medicin med Industriel Specialisering – måske kan jeg en
dag være med til at finde svaret”

Cecilie Høeg Pedersen,
studerende på Medicin med Industriel Specialisering


Kombination af viden

Der er brug for mennesker, der kan kombinere viden om kroppen og viden om teknologi med det formål at udvikle ny medicin og bedre behandling af sygdomme. Sidst, men ikke mindst, skal de vide, hvorledes medicinske forsøg udføres etisk og forskningsmæssigt korrekt.

For at kunne fortsætte med at gøre medicinske fremskridt, er der brug for veluddannede mennesker, som har solid viden om medicinske grundvidenskaber anatomi og fysiologi. Der er brug for mennesker, der kan kombinere viden om kroppen og viden om teknologi med det formål at udvikle ny medicin og bedre behandling af sygdomme. Sidst, men ikke mindst, skal de vide, hvorledes medicinske forsøg udføres etisk og forskningsmæssigt korrekt og de økonomiske effekter det har på samfundet.

Som studerende på Medicin med Industriel Specialisering er du med til at skabe ny viden i forskningsmiljøet på AAU i samspil med forskere eller industri.

 

"Det kan være nærmest invaliderende at leve med migræne.
Klaudia Kristensen vil hjælpe patienter til at få den rigtige
behandling. Mød Klaudia her"

”Hvor meget må det koste at redde menneskeliv?
Det synes jeg er en virkelig interessant problemstilling.
Derfor valgte jeg at læse Medicin med Industriel Specialisering,
så jeg kunne fordybe mig i medicin og sundhedsøkonomi.”

Sara Larsen,
studerende på Medicin med Industriel Specialisering
_______________

Studiets opbygning

Studiet er opbygget af en 3-årig bacheloruddannelse (BSc) efterfulgt af en 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.med.). Bachelordelens undervisning er grundlæggende opbygget med undervisning i blokke indeholdende tre elementer:

  • Projektarbejde med realistiske sygdoms- og behandlingsforløb
  • Cases (patienthistorier), kliniske øvelser og ophold på klinik
  • Grundlæggende kurser (fx statistisk analyse, farmakologi, kvalitetssikring, anatomi og fysiologi)

Kandidatuddannelsen bygger videre på bachelordelen, men med særligt industrielt og forskningsmæssigt fokus. Du kan med tilknytning til forskningsmiljøerne vælger profil på kandidatuddannelsen, inden for enten biomedicin, translational medicin eller marketing.
______________

”Jeg valgte at læse Medicin med Industriel Specialisering
fordi jeg gerne vil hjælpe mennesker. Det kan jeg bl.a. gøre
ved at bidrage til udviklingen af medicin, der kan redde
menneskeliv”

Kaya Bruun Lund,
studerende på Medicin med Industriel Specialisering

 

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU…

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er kendt for sin undervisningsform problembaseret læring (PBL). I hele MedIS-studiet er der problemorienteret projektarbejde, hvor du i stor udstrækning selv er med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. 

På Bachelordelen (1. - 6. semester) arbejdes der yderligere med PBL i alle grundlæggende fag i form af caseforløb (sygehistorier) der støtter den teoretiske gennemgang af pensum i form at forelæsninger, studiesal og øvelser.  Et caseforløb er hvor studerende arbejder i hold af ca. 16 med en casevejleder. Først er der case-start og en uge senere case-slut hvor de studerende fremlægger deres viden/analyse af casen. Den teoretiske undervisning har været inden for det samme emne som case emnet, derved får de studerende det faglig grundlag for at kunne analysere casen og opnå et højt analytisk niveau i deres viden.

I løbet af bacheloruddannelsen får man derfor en grunduddannelse i medicinsk problemstillinger, men med særlig fokus på industrielt rettede kompetencer som laboratoriefærdigheder, og analyse af medicinske problemstillinger.

gruppearbejde

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. 

 
SAMARBEJDE MED Kliniske afdelinger og ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med kliniske afdelinger/erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for medicinsk forskning. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. I projektarbejdet kommer du til at arbejde inden for forskernes kerneområder med den nyeste viden, forskningsudstyr og kommer til at forholde dig til aktuelle tidskriftsartikler fra den internationale forskning.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.
 

Du får viden om

  • Anatomi - cellebiologi
  • Fysiologi
  • Ernæring - klinisk psykologi

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Studiepraktik 2020
Tilmeld dig Studiepraktik på AAU inden 15.september 2020.
Læs om Studiepraktik 2020