Forskning
Samarbejde

Medicin med industriel specialisering, Bachelor

Medicin med industriel specialisering

Medicin med industriel specialisering

VÆR MED TIL AT UDVIKLE OG IMPLEMENTERE NYE LÆGEMIDLER OG BEHANDLINGSFORMER 

Du kan beskæftige dig med hele processen fra at forstå hvilken ny behandling, der er brug for, over udvikling af den, til afprøvning, godkendelse og implementering i sundhedsvæsenet. Mennesket bag sygdommen er vigtigt at forstå. Derfor er kommunikationstræning og patientkontakt i fokus.

Medicin redder menneskeliv. Store opdagelser i forskningen har betydet kæmpe fremskridt i behandlingen af livstruende sygdomme. Du er med vil at skabe ny viden i forskningsmiljøet på Aalborg Universitet i samspil med forskere eller industri. Uddannelsen i Medicin med Industriel Specialisering (MedIS) er for dig, der vil bidrage til udvikling og implementering af lægemidler og nye behandlingsformer i det private erhvervsliv og i sundhedsvæsenet.

For at kunne udvikle den bedste medicin og behandlingsformer er det vigtigt både at kende mennesket bag sygdommen, men også det miljø læger arbejder i. På studiet skal du derfor afprøve kommunikative og praktiske undersøgelsesmetoder på dig selv og dine medstuderende, som du senere skal anvende på patienter under kliniske ophold. Store dele af bacheloruddannelsen er samlæst med medicinstudiet.

Vær med til at udvikle og implementere nye lægemidler og behandlingsformer
 

 

Mød en studerende

Det kan være nærmest invaliderende at leve med migræne. Klaudia Kristensen vil hjælpe patienter til at få den rigtige behandling.

 

Udvikling af livsvigtig behandling

De store medicinske fremskridt der er sket inden for de sidste 100 år skyldes udvikling af mange nye lægemidler, der er målrettede sygdomme eller forebyggelse af sygdomme, så som fremstilling af insulin fra svinebugspytkirtler til sukkersygepatienter, opdagelsen af penicillin og udvikling af lægemidler til behandling af store folkesygdomme som f.eks. forhøjet blodtryk.

Inden for de sidste 30 år er der igen sket et spring i udviklingen af lægemidler, da det blev muligt at fremstille proteiner til behandling af humansygdomme ved gensplejsning. De første proteiner, der blev lavet på denne måde, var insulin, væksthormon og blodfaktorer til behandling af blødersygdom. Dette løste mange problemer med bivirkninger for patienterne, hvilket bl.a. højnede deres livskvalitet.

Yderligere har teknikken resulteret i, at man har kunnet lave humaniserede antistoffer, som kan inaktivere de signalstoffer, der produceres for meget af ved visse sygdomme. Inden for de sidste år er der også udviklet avancerede behandlinger af kræft ved at anvende humaniserede antistoffer.

Opfindelsen af disse nye lægemidler løser ikke problemerne af sig selv – lægemidlerne skal godkendes, og de skal bruges rigtigt i sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet er under pres for at tage en masse nye behandlingsformer ind, men der er ikke råd til det hele, og det er nødvendigt at prioritere og at vurdere hvordan de nye behandlinger gør bedst gavn.

På medicin med industriel specialisering kan du beskæftige dig med hele processen fra at forstå hvilken ny behandling, der er brug for, over laboratoriearbejdet som virkeliggør behandlingen, til afprøvning og godkendelse og implementering af nye behandlinger i sundhedsvæsenet.

Kombination af viden

Der er brug for mennesker, der kan kombinere viden om kroppen og viden om teknologi med det formål at udvikle ny medicin og bedre behandling af sygdomme. Sidst, men ikke mindst, skal de vide, hvorledes medicinske forsøg udføres etisk og forskningsmæssigt korrekt.

For at kunne fortsætte med at gøre medicinske fremskridt, er der brug for veluddannede mennesker, som har solid viden om medicinske grundvidenskaber anatomi og fysiologi. Der er brug for mennesker, der kan kombinere viden om kroppen og viden om teknologi med det formål at udvikle ny medicin og bedre behandling af sygdomme. Sidst, men ikke mindst, skal de vide, hvorledes medicinske forsøg udføres etisk og forskningsmæssigt korrekt og de økonomiske effekter det har på samfundet.

Som studerende på Medicin med Industriel Specialisering er du med til at skabe ny viden i forskningsmiljøet på AAU i samspil med forskere eller industri.

Studiets opbygning fra bachelor til kandidat

Studiet er opbygget af en 3-årig bacheloruddannelse (BSc) efterfulgt af en 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.med.). Bachelordelens undervisning er grundlæggende opbygget med undervisning i blokke indeholdende tre elementer:

  • Projektarbejde med realistiske sygdoms- og behandlingsforløb
  • Cases (patienthistorier), kliniske øvelser og ophold på klinik
  • Grundlæggende kurser (fx statistisk analyse, farmakologi, kvalitetssikring, anatomi og fysiologi)

Kandidatuddannelsen bygger videre på bachelordelen, men med særligt industrielt og forskningsmæssigt fokus. Du kan med tilknytning til forskningsmiljøerne vælger profil på kandidatuddannelsen, inden for enten biomedicin, translational medicin eller marketing.

 

Du får viden om

  • Anatomi - cellebiologi
  • Fysiologi
  • Ernæring - klinisk psykologi

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU