Spring til indhold

Folkesundheds­videnskab

Kandidat

Folkesundheds­videnskab

Uddannelsen handler om forebyggelse og sundhedsfremme og dermed om, hvad man kan gøre for at forbedre befolkningssundheden generelt. Du lærer også om sundhedsvæsen og politik.

Derfor skal du læse uddannelsen

Forståelse for sundhed, risiko og forebyggelse
Epidemiologi og statistik
Sundhedsøkonomi

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Folkesundheds­videnskab

Uddannelsen handler om forebyggelse og sundhedsfremme og dermed om, hvad man kan gøre for at forbedre befolkningssundheden generelt. Du lærer også om sundhedsvæsen og politik.

Derfor skal du læse uddannelsen

Forståelse for sundhed, risiko og forebyggelse
Epidemiologi og statistik
Sundhedsøkonomi

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Vil du være med til at udvikle sundhed for alle i vores samfund? Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab er for dig, der gerne vil udvikle og udvide din faglighed for at forbedre fysisk og mental sundhed og forebygge sygdom. Med en kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab fra Aalborg Universitet får du indgående viden om de organisatoriske, strukturelle, økonomiske, sociale og politiske faktorer, som har betydning for befolkningens sundhed og sygdom og som kan forklare, hvorfor nogle befolkningsgrupper rammes hårdere end andre.

Kompetencer
Du får stærke kompetencer til at analysere sundhedsudfordringer og bidrage samfundsmæssigt med analyse af konsekvenser af sundhedspolitikker, evaluering af forebyggende indsatser og deres virkningsmekanismer, sundhedsøkonomisk analyse eller udarbejdelse af beslutningsgrundlag, der vil have betydning for politiske beslutninger og sundhedstilbud til borgere og patienter.

Du bliver skarp til at arbejde med projekter, som oftest foregår i samarbejde med kommuner, regioner, organisationer eller virksomheder – der hvor du skal gøre en forskel efter endt uddannelse. Projekterne tager afsæt i virkelige problemer og skaber rammen for, at du kan gå i dybden med præcis det område, du brænder for. Du kommer til at arbejde i tværfaglige grupper, som har en forskningsbaseret og flervidenskabelig tilgang til løsningen af folkesundhedsudfordringer, hvor I trækker på teorier fra sundhedssociologi og -antropologi og bruger både kvalitative og epidemiologiske tilgange til at finde nye løsninger. Du får stærke kompetencer til at udvikle, organisere og lede videnskabelige og praksisnære projekter. 

Hvorfor folkesundhedsvidenskab?

Formålet med uddannelsen i folkesundhedsvidenskab er, at du bliver i stand til på et veldokumenteret videnskabeligt grundlag at udvikle, implementere og vurdere strategier og indsatser for forebyggelse og sundhedsfremme.

Med udgangspunkt i sundheds-, natur-, samfunds- og humanvidenskabelige teorier og forskningsmetoder opbygger du kompetencer til at kunne:

  • Drive forandringsprocesser i relation til forebyggelse og sundhedsfremme
  • Vurdere et eksisterende vidensgrundlag for forebyggende og sundhedsfremmende indsatser
  • Analysere og vurdere sundhedsmæssige konsekvenser af politikker og indsatser
  • Udvikle forebyggende og sundhedsfremmende indsatser på et flervidenskabeligt grundlag og vurdere resultaterne heraf
  • Udføre udviklings-, implementerings- og evalueringsarbejde inden for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme i befolkninger

Fagligt indhold

Udlandsophold

På uddannelsen er der mulighed for at tage på udlandsophold på 3. semester. Det er dog begrænset, hvilke lande man kan tage til, da der er krav om, at de kurser eller projekter man deltager i på et udenlandsk universitet,  lægger sig ret nøjagtigt op ad studieordningen, således at man kan få merit.

På nogle af de nordiske og europæiske universiteter vil det være muligt at deltage i kurser og projekter, der kan gives merit for. Som studerende er man selv ansvarlig for at undersøge dette.

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Job og karriere

Optagelse og adgangskrav

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...