Forskning
Samarbejde

Medicin (lægeuddannelsen), Bachelor

Medicin (lægeuddannelsen)

Medicin (lægeuddannelsen)

Medicin på Aalborg Universitet byder på en alsidig studieform, hvor læringen foregår i grupper. I grupperne arbejdes med en kombination af problemorienteret projektarbejde, forelæsninger og praktikophold på sygehusets mange forskellige afdelinger. Undervejs vil du praktisk og teoretisk beskæftige dig med alt fra almen medicin og psykiatri til kirurgi, patologi og meget mere.

Da man på medicinstudiet bl.a. beskæftiger sig med kroppen, skal du selv både lægge krop til undersøgelser og undersøge dine studiekammerater.

Som studerende på Medicin på Aalborg Universitet forpligter du dig til at deltage i gruppearbejde og bidrage til et frugtbart læringsmiljø. Du vil primært arbejde med problembaseret læring (PBL), som anvendes i flere former gennem studiet. Den største del praktiseres gennem caseorienteret PBL i form af en kombination af superviseret gruppearbejde og mere frit gruppearbejde som understøttes af en blanding af forelæsninger, studiesalsøvelser, kliniske øvelser samt klinikophold relateret til de forskellige fagområder. En mindre del af uddannelsen bygger på projektorienteret PBL, hvor du vil have fokus på dine akademiske kompetencer og snuse til medicinsk forskning.

 

Uddannelsens opbygning

Du kan på Aalborg Universitet studere Medicin som en 3-årig bacheloruddannelse og efterfølgende som en 3-årig kandidatuddannelse.

Vi lægger stor vægt på læge-patient-forholdet, så du vil som Medicinstuderende på Aalborg Universitet blive undervist i kommunikative færdigheder allerede på første semester. Du vil naturligvis øve din praktiske kommunikation under dine ophold på kliniske afdelinger under alle semestre.

Den kliniske del af uddannelsen er delt op i to dele, som hænger tæt sammen; kliniske øvelser og egentlig klinisk undervisning. Du vil opnå kliniske færdigheder som blodtryksmåling og interviewteknik gennem klinisk færdighedstræning, lige som du vil blive undervist i optagelse af sygehistorie og undersøgelse af patienter. Dine kliniske færdigheder vil du træne på lokale hospitaler og i almen praksis.

Uddannelsens form

Som studerende på Medicin på Aalborg Universitet vil du primært arbejde med problembaseret læring (PBL), som anvendes i flere former gennem studiet. Den største del praktiseres gennem caseorienteret PBL, hvor fagområderne behandles gennem en blanding af forelæsninger, studiesalsøvelser, kliniske øvelser samt klinikophold. En mindre del af uddannelsen bygger på projektorienteret PBL, hvor du vil have fokus på dine akademiske kompetencer og snuse til medicinsk forskning.

Nye læger - sommer 2020

 

Du får viden om

  • Medicin - anatomi
  • Cellebiologi - fysiologi
  • Ernæring - klinisk psykologi

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU