ForsideUddannelseBacheloruddannelser

Medicin (Læge­uddannelsen)

Bachelor

Medicin (Læge­uddannelsen)

En krævende uddannelse, der kombinerer lægevidenskab og naturvidenskab. Uddannelsen rækker ud over det rent kropslige og målbare, da du som læge også skal forholde dig til mennesket bag kroppen, tale med patienten og foretage svære etiske overvejelser.

Få kendskab til

Medicin - anatomi
Cellebiologi - fysiologi
Ernæring - klinisk psykologi

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Medicin (Læge­uddannelsen)

En krævende uddannelse, der kombinerer lægevidenskab og naturvidenskab. Uddannelsen rækker ud over det rent kropslige og målbare, da du som læge også skal forholde dig til mennesket bag kroppen, tale med patienten og foretage svære etiske overvejelser.

Få kendskab til

Medicin - anatomi
Cellebiologi - fysiologi
Ernæring - klinisk psykologi

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Opsummering af uddannelsen

Som medicinstuderende på Aalborg Universitet lærer du om menneskets fysiologi, sygdomme, behandlinger og meget mere. Du lærer at diagnosticere og behandle patienter gennem både teoretisk og praktisk erfaring. Uddannelsen foregår i grupper som en kombination af problemorienteret projektarbejde, forelæsninger og praktikophold på sygehusets mange forskellige afdelinger. Undervejs beskæftiger du dig med alt fra almen medicin og psykiatri til kirurgi, patologi og meget mere – og fordi det netop er kroppen, det handler om, skal både du og dine studiekammerater lægge krop til undersøgelser.

Fagligt indhold

Du kan på Aalborg Universitet studere Medicin som en 3-årig bacheloruddannelse og efterfølgende som en 3-årig kandidatuddannelse.

Vi lægger stor vægt på læge-patient-forholdet, så du vil blive undervist i kommunikative færdigheder allerede på første semester. Du træner dine sociale kompetencer, kommunikation og håndtering af svære beskeder på alle semestre samt i din praktik på kliniske afdelinger.

Du arbejder med en række temaer, som løber parallelt gennem hele bachelordelen:

 • Grundlæggende videnskaber
 • Klinisk videnskab
 • Kliniske færdigheder
 • Evidens-baseret medicin
 • Patient-centreret behandling
 • Folkesundhed
 • Ressourcemanagement
 • Akademiske kompetencer

Samtidig er uddannelsen delt i 3-4 moduler pr. semester, hvor du gennemgår organsystemerne. Hvert modul består af elementer fra de forskellige temaer og afsluttes med en eksamen.

Den kliniske del af uddannelsen er delt op i to dele, som hænger tæt sammen; kliniske øvelser og egentlig klinisk undervisning. Du vil opnå kliniske færdigheder som blodtryksmåling og interviewteknik gennem klinisk færdighedstræning, lige som du vil blive undervist i optagelse af sygehistorie og undersøgelse af patienter.

Din fremtid er sikret – og åben

Som kandidat fra AAU får du de færdigheder, der kræves for at kunne starte i klinisk basisuddannelse og arbejde i en underordnet lægestilling – både mht. teoretisk viden om sygdomme, diagnostik, forebyggelse og behandling. Du får også kliniske og kommunikative kompetencer, der sikrer dig et højt startniveau i din lægegerning. Du skal herefter tage en speciallægeuddannelse, eller du kan vælge en forskerkarriere.

Uddannelsens form

Som studerende på Medicin på Aalborg Universitet vil du primært arbejde med problembaseret læring (PBL), som anvendes i flere former gennem studiet. Den største del praktiseres gennem caseorienteret PBL, hvor fagområderne behandles gennem en blanding af forelæsninger, studiesalsøvelser, kliniske øvelser samt klinikophold. En mindre del af uddannelsen bygger på projektorienteret PBL, hvor du vil have fokus på dine akademiske kompetencer og snuse til medicinsk forskning.

Semesteroversigt

Kandidatmuligheder

  Job og karriere

  Jeg arbejder som læge på Akut- og Traumecentret på Aalborg Universitetshospital. Det er første del af min kliniske basisuddannelse. Arbejdet er virkelig spændende og man ved aldrig hvilken type patienter der kommer ind.

  Line Meincke, Dimittend i Medicin

  Lignende uddannelser på AAU

  Ofte søger mange ind på få uddannelser, hvor studiepladserne er begrænsede. Men der findes lignende uddannelser, hvor du vil kunne nå samme slags mål - fx at forstå mennesker i dybden, få indflydelse på samfundet eller redde liv.

  Se beslægtede uddannelser

   

  Medicinstuderende på glatis

  To medicinstuderende kom på glatis og fik lyst til mere eventyr efter et studieophold i Grønland. Begge er medlem af AAU Arktisk Medicinsk Studenterforening og var på fem ugers klinikophold i Østgrønland i forbindelse med deres uddannelse.

  Læs artiklen her

  Optagelse og adgangskrav

  Kontakt

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev