ForsideUddannelseBacheloruddannelser

Medicin (Læge­uddannelsen)

Bachelor

Medicin (Læge­uddannelsen)

En krævende uddannelse, der kombinerer lægevidenskab og naturvidenskab. Uddannelsen rækker ud over det rent kropslige og målbare, da du som læge også skal forholde dig til mennesket bag kroppen, tale med patienten og foretage svære etiske overvejelser.

Få kendskab til

Medicin - anatomi
Cellebiologi - fysiologi
Ernæring - klinisk psykologi

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Medicin (Læge­uddannelsen)

En krævende uddannelse, der kombinerer lægevidenskab og naturvidenskab. Uddannelsen rækker ud over det rent kropslige og målbare, da du som læge også skal forholde dig til mennesket bag kroppen, tale med patienten og foretage svære etiske overvejelser.

Få kendskab til

Medicin - anatomi
Cellebiologi - fysiologi
Ernæring - klinisk psykologi

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Medicin på Aalborg Universitet byder på en alsidig studieform, hvor læringen foregår i grupper. I grupperne arbejdes med en kombination af problemorienteret projektarbejde, forelæsninger og praktikophold på sygehusets mange forskellige afdelinger. Undervejs vil du praktisk og teoretisk beskæftige dig med alt fra almen medicin og psykiatri til kirurgi, patologi og meget mere.

Som studerende på Medicin på Aalborg Universitet forpligter du dig til at deltage i gruppearbejde og bidrage til et frugtbart læringsmiljø. Du vil primært arbejde med problembaseret læring (PBL), som anvendes i flere former gennem studiet. Den største del praktiseres gennem caseorienteret PBL i form af en kombination af superviseret gruppearbejde og mere frit gruppearbejde som understøttes af en blanding af forelæsninger, studiesalsøvelser, kliniske øvelser samt klinikophold relateret til de forskellige fagområder. En mindre del af uddannelsen bygger på projektorienteret PBL, hvor du vil have fokus på dine akademiske kompetencer og snuse til medicinsk forskning.

På medicinstudiet beskæftiger vi os bl.a. med kroppen – her skal du selv både lægge krop til undersøgelser og undersøge dine studiekammerater.

Uddannelsens opbygning

Du kan på Aalborg Universitet studere Medicin som en 3-årig bacheloruddannelse og efterfølgende som en 3-årig kandidatuddannelse.

Vi lægger stor vægt på læge-patient-forholdet, så du vil som medicinstuderende på Aalborg Universitet blive undervist i kommunikative færdigheder allerede på første semester. Du vil naturligvis øve din praktiske kommunikation under dine ophold på kliniske afdelinger under alle semestre.

Den kliniske del af uddannelsen er delt op i to dele, som hænger tæt sammen; kliniske øvelser og egentlig klinisk undervisning. Du vil opnå kliniske færdigheder som blodtryksmåling og interviewteknik gennem klinisk færdighedstræning, lige som du vil blive undervist i optagelse af sygehistorie og undersøgelse af patienter. Dine kliniske færdigheder vil du træne på lokale hospitaler og i almen praksis.

Din fremtid er sikret – og åben

Som kandidat fra AAU får du de færdigheder, der kræves for at kunne starte i klinisk basisuddannelse og arbejde i en underordnet lægestilling – både mht. teoretisk viden om sygdomme, diagnostik, forebyggelse og behandling. Du får også kliniske og kommunikative kompetencer, der sikrer dig et højt startniveau i din lægegerning. Du skal herefter tage en speciallægeuddannelse, eller du kan vælge en forskerkarriere.

Uddannelsens form

Som studerende på Medicin på Aalborg Universitet vil du primært arbejde med problembaseret læring (PBL), som anvendes i flere former gennem studiet. Den største del praktiseres gennem caseorienteret PBL, hvor fagområderne behandles gennem en blanding af forelæsninger, studiesalsøvelser, kliniske øvelser samt klinikophold. En mindre del af uddannelsen bygger på projektorienteret PBL, hvor du vil have fokus på dine akademiske kompetencer og snuse til medicinsk forskning.

Semesteroversigt

Kandidatmuligheder

  Job og karriere

  Jeg arbejder som læge på Akut- og Traumecentret på Aalborg Universitetshospital. Det er første del af min kliniske basisuddannelse. Arbejdet er virkelig spændende og man ved aldrig hvilken type patienter der kommer ind.

  Line Meincke, Dimittend i Medicin

  Optagelse og adgangskrav

  Kvote 2

  Mere om adgangskrav

  Lignende uddannelser på AAU

  Ofte søger mange ind på få uddannelser, hvor studiepladserne er begrænsede. Men der findes lignende uddannelser, hvor du vil kunne nå samme slags mål - fx at forstå mennesker i dybden, få indflydelse på samfundet eller redde liv.

  Se beslægtede uddannelser

   

  Medicinstuderende på glatis

  To medicinstuderende kom på glatis og fik lyst til mere eventyr efter et studieophold i Grønland. Begge er medlem af AAU Arktisk Medicinsk Studenterforening og var på fem ugers klinikophold i Østgrønland i forbindelse med deres uddannelse.

  Læs artiklen her

  Kontakt SUND Studievejledning

  Du kan møde os online, hvor vi tager en snak om livet som studerende på AAU. Du er velkommen til at spørge om alt fra studiets indhold over studiejobs til vores studiemiljø. Vi kan også arrangere, at du kan besøge os som studerende for en dag. For os er det vigtigt, at du føler dig godt klædt på til at træffe det rigtige studievalg for dig.

  SUND STUDIEVEJLEDNING

  Kontakt SUND Studievejledning

  Du kan møde os online, hvor vi tager en snak om livet som studerende på AAU. Du er velkommen til at spørge om alt fra studiets indhold over studiejobs til vores studiemiljø. Vi kan også arrangere, at du kan besøge os som studerende for en dag. For os er det vigtigt, at du føler dig godt klædt på til at træffe det rigtige studievalg for dig.

  SUND STUDIEVEJLEDNING

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev