Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Matematik, Bachelor

Matematik

Matematik

Matematik som fag er både meget konkret og meget abstrakt. Konkret gennem de mange anvendelser, som ligger til grund for det moderne samfund. Abstrakt gennem udvikling af de abstrakte begreber og strukturer, som – måske – bliver fundamentet for ny teknologi om 5 eller 30 år. På bacheloruddannelsen i matematik møder du begge sider; både det konkrete og det abstrakte.

 

Mød Kristoffer, tidligere studerende på Matematik

Sammen med sin projektgruppe udviklede Kristoffer en matematisk metode til at spore fejl på vindmøller ud fra målinger af vibrationer og belastninger.

FORSTÅ OG FORUDSE FREMTIDEN

Matematik er naturvidenskabernes sprog. Man bruger matematiske begreber og metoder, når man skal formulere, modellere, ræsonnere og konkludere i fag som biologi, fysik, kemi, økonomi, i sundhedsvidenskaberne og i tekniske videnskaber.

Ud over at være et centralt redskab inden for mange anvendelsesområder, er matematik et selvstændigt fag. At arbejde med matematik er at forstå og udvikle matematikken - at fordybe sig i de matematiske begreber og deres egenskaber, at lave nye konstruktioner og måske gennemskue sammenhænge, som ingen før har set. Dette samspil mellem det meget konkrete og det meget abstrakte er matematikkens store styrke.

Det samspil lærer du mere om på den 3-årige bacheloruddannelse i matematik, hvor du møder matematiske discipliner af både teoretisk og praktisk natur. Vi anvender forskellige undervisningsformer, blandt andet projektarbejdet, hvor du sammen med dine gruppemedlemmer skal håndtere teoretiske og praktiske problemstillinger.

På matematik-uddannelsen bliver du også introduceret til statistik. Statistik er en matematisk disciplin, der har mange praktiske anvendelser. Statistik bruges for eksempel i medicinalindustrien til at modellere og analysere effekten af forskellige medicintyper for at svare på, om en type medicin er bedre end en anden. I bankverdenen bruges statistiske modeller til at forudsige f.eks. aktiebevægelser.
 

Jobmuligheder

Der er rift om kandidater i matematik, og der er mange forskellige jobmuligheder for en matematiker. Du kender mulighederne i gymnasieskolen, men også erhvervslivet står på spring efter dig. Du kan bl.a. finde job i forsikringsbranchen, sundhedsvæsenet eller i private virksomheder, hvor banker, forsikringsselskaber, televirksomheder, IT-firmaer og andre videnstunge virksomheder efterspørger kandidater i matematik. 
 

Studieform

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

”FOR MIG ER DET MEGET MOTIVERENDE AT BLIVE UDFORDRET PÅ ENS FAGLIGE EVNER, OG DET GØR, AT JEG ALDRIG FØLER, DET ER KEDELIGT”

Zeineb Al-Jawahri, tidligere studerende
 

MATEMATIK-UDDANNELSER PÅ AALBORG UNIVERSITET

Aalborg Universitet udbyder tre matematiske bacheloruddannelser: 

Du kan også møde den matematiske verden på AAU på vores matematikblog og vores matematiske Facebook-profil, hvor du løbende kan følge med i, hvad der sker i matematikkens verden.

 

læs mere om fagligt indhold på matematik

 

EN DAG MED MODERNE MATEMATIK

 • Du bliver vækket af din mobiltelefon og checker Facebook og de seneste SMS'er.
 • Du løber en tur med dit nye pulsur og når et hurtigt bad, inden du skal afsted.
 • Heldigvis kan du låne bilen - undervisningen er flyttet væk fra skolen i dag, og GPS'en viser dig vej, så du lige akkurat når det til tiden.
 • Efter en lang dag sætter du dig og streamer film. Netflix har fundet en TV-serie til dig, men det er skudt helt ved siden af - din mor har nok igen brugt din Netflixkonto ...
 • Du køber et par sko på nettet med dit Dankort.
 • Efter aftensmaden laver du lektier med musik i ørerne, streamet fra nettet (musikken altså, ikke dine ører).
 • Godt at dine høretelefoner lukker støj ude, for din far spiller gamle CD'er meget højt.
 • Du ser nyheder sammen med familien. En mulig gerningsmand er blevet løsladt, da der ikke er et match af DNA-profiler med det, man fandt på gerningsstedet.
 • Politikerne vil gerne dæmpe udviklingen af boligpriserne og overvejer forskellige tiltag.

Som du ser, er det moderne, cutting-edge matematik, der får vores verden til at fungere. Vil du være med til at få vores verden til også at fungere i fremtiden?

”DET SÆRLIGE VED AT LÆSE MATEMATIK ER AT MAN RIGTIGT FÅR LOV TIL AT NØRDE MED SIT FAG. DER ER NÆRMEST INGEN GRÆNSER FOR, HVOR MANGE ELLER HVOR STORE FAGLIGE UDFORDRINGER MAN KAN FÅ”

Jonas Have, tidligere studerende

FAQ

Q: Er det hårdt arbejde at læse Matematik?
A: Ja - man skal lægge en del kræfter i sin uddannelse, det kræver en solid buksebag.

Q: Skal man være et matematik-geni på de gymnasiale uddannelser for at kunne tage en matematisk uddannelse på universitetet?
A: Nej, det skal man ikke - men man skal være god til matematik. Et pejlemærke kan måske være, at man skal ligge på mindst et 7-tal i matematik og have potentialet for at komme op på et 10-tal med en mindre anstrengelse.

Q: Er der et godt studiemiljø?
A: Ja. De studerende har gode fysiske faciliteter; fx eget grupperum og egen ”kaffestue”, der danner rammen om de studerendes sociale liv. Dertil kommer, at instituttet ikke er så stort, hvilket betyder, at der er en tæt interaktion mellem studerende og lærere.

Q: Er det muligt at få studierelevant arbejde under uddannelsen?
A: Ja. Efter et par år på uddannelsen er der mange, der vælger at tage et job som hjælpelærer for yngre studerende. Man lærer selv meget af sådan et arbejde (og det giver en pæn løn).
 

BRUSH UP KURSUS I MATEMATIK

Matematikken fra gymnasiet er fundamentet for uddannelsen i Matematik. Et godt pejlemærke er, at du bør have mindst 7 i matematik og have potentialet til at nå et 10-tal i din gymnasiale matematikeksamen.

Hvis du ikke har mindst 7, eller hvis din uddannelse er mere end et år gammel, anbefaler vi kraftigt, at du følger et intensivt Brush up-kursus på A-niveau inden studiestart.

Følg et intensivt Brush up-kursus på A-niveau inden studiestart.

Er du i tvivl, så kontakt vores studievejledere
 

”EN UDDANNELSE MED RIGTIG MANGE RETNINGER, MAN KAN FORDYBE SIG I. HVILKET ER GODT, HVIS MAN ER EN NYSGERRIG STUDERENDE”

Benjamin Støttrup, tidligere studerende


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.
 

søg optagelse på matematik

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Matematisk analyse
 • Diskret matematik
 • Algebra
 • Sandsynlighedsregning og statistik

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Aalborg Universitet afholder løbende arrangementer for studiesøgende, hvor du kan opleve livet på AAU på nærmeste hold.

Mød AALBORG UNIVERSITET