Bachelor

Matematik

Du lærer at forstå og udvikle matematikken, fordybe dig i matematiske begreber, gennemskue nye sammenhænge og lave nye konstruktioner
– inspireret af anvendelser eller af ren nysgerrighed.

Få kendskab til

Matematisk analyse
Diskret matematik
Algebra

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Matematik

Du lærer at forstå og udvikle matematikken, fordybe dig i matematiske begreber, gennemskue nye sammenhænge og lave nye konstruktioner
– inspireret af anvendelser eller af ren nysgerrighed.

Få kendskab til

Matematisk analyse
Diskret matematik
Algebra

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

På bacheloruddannelsen i matematik møder du både det konkrete og det abstrakte. Det konkrete gennem de mange anvendelser, som ligger til grund for det moderne samfund. Det abstrakte findes gennem udvikling af de abstrakte begreber og strukturer, som – måske – bliver fundamentet for ny teknologi om 5 eller 30 år.

Naturvidenskabernes sprog

Matematik er naturvidenskabernes sprog. Man bruger matematiske begreber og metoder, når man skal formulere, modellere, ræsonnere og konkludere i fag som biologi, fysik, kemi, økonomi, i sundhedsvidenskaberne og i de tekniske videnskaber. Ud over at være et centralt redskab inden for mange anvendelsesområder, er matematik et selvstændigt fag. 

Forstå og forudse fremtiden

At arbejde med matematik er at forstå og udvikle matematikken - at fordybe sig i de matematiske begreber og deres egenskaber, at lave nye konstruktioner og måske gennemskue sammenhænge, som ingen før har set. Dette samspil mellem det meget konkrete og det meget abstrakte er matematikkens store styrke.

Det samspil lærer du mere om på den 3-årige bacheloruddannelse i matematik, hvor du møder matematiske discipliner af både teoretisk og praktisk natur. Vi anvender forskellige undervisningsformer, blandt andet projektarbejdet, hvor du sammen med dine gruppemedlemmer skal håndtere teoretiske og praktiske problemstillinger.

Mød Emilie der læser matematik

Emilie og hendes studiegruppe arbejder med statistik i projektarbejdet. De vil på baggrund af indsamlet data analysere overlevelseschancerne for to forskellige behandlingstyper af infektioner i ryggen.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Statistik på matematikuddannelsen

På matematik-uddannelsen bliver du også introduceret til statistik. Statistik er en matematisk disciplin, der har mange praktiske anvendelser. Statistik bruges for eksempel i medicinalindustrien til at modellere og analysere effekten af forskellige medicintyper for at svare på, om en type medicin er bedre end en anden. I bankverdenen bruges statistiske modeller til at forudsige f.eks. aktiebevægelser.

Aalborg Universitet udbyder tre matematiske bacheloruddannelser

  En uddannelse med rigtig mange retninger, man kan fordybe sig I. Hvilket er godt, hvis man er en nysgerrig studerende

  Benjamin støttrup, tidligere studerende

  Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

  På bacheloruddannelsen i matematik lærer du at forstå og udvikle matematikken, så du kan anvende den til netop det, du finder interessant – lige fra at fordybe dig i matematiske begreber til at lave nye konstruktioner eller måske gennemskue sammenhænge, som ingen før har set.

  Du udfordres til at bruge både logik og kreativitet, når du anvender matematikkens metoder og begreber som et redskab til problemløsning. Du lærer om fx:

  • Statistik
  • Matematiske modeller
  • Matematisk analyse
  • Grafteori
  • Geometri
  • Sandsynlighedsregning
    

  Kurser og gruppearbejde

  Kurserne optager halvdelen af din studietid, mens anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper. Gruppearbejdet har stor faglig og social værdi, fordi du kan sparre med dine medstuderende, diskutere komplekse emner og få nyt perspektiv på problemstillinger. Dit sjette semester bruges på kurser og dit bachelorprojekt.

  Eksempler på bachelorprojektemner​

  • Interpolation og numerisk Integration
  • Lineær kodningsteori
  • Statistisk analyse af vegetationen på Barro Colorado Island

  Etfags- eller tofagsuddannelse

  Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasier, STX, HHX, HTX og HF? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag på din bachelor og din kandidat.

  Etfagsuddannelse

  Vælger du at læse matematik som etfagsuddannelse, har du på kandidatdelen mulighed for at specialisere dig i statistik eller anvendt matematik og at kombinere din uddannelse med kurser på en anden matematisk eller ingeniørfaglig uddannelse.

  Tofagsuddannelse

  Vil du være gymnasielærer, skal du vælge en tofagsuddannelse. Når matematik er dit centrale fag, vælger du et sidefag som fx fysik, engelsk eller et andet gymnasialt fag. Hvis du f.eks. læser din uddannelse i matematik og fysik, bliver din titel cand.scient. i matematik og fysik. Du skriver speciale i matematik. Der findes mange kombinationer, men hvis du vil være gymnasielærer, er der meget præcise krav til, hvordan dit centralfag og dit sidefag skal sættes sammen.

  Studietidsforlængelse for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

  Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester.

  Har du spørgsmål til tofagsuddannelsen, er du meget velkommen til at kontakte Studienævn for Matematiske Fag.

  Mere info om Matematik

  Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i bacheloruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information. Du kan orientere dig i studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik, hvor du bl.a. finder beskrivelser af alle kurser. Og du kan møde os på Facebook eller på vores matematk-blog.

  Semesteroversigt

  Kandidatmuligheder

  Med en bacheloruddannelse i matematik får du adgang til en 2–årig kandidatuddannelse som fx:

   Andre kandidatuddannelser

   Med en bachelor i matematik låser du dig ikke fast til et bestemt uddannelsesforløb.

   Din bachelorgrad giver dig nemlig adgang og mulighed for at vælge en anden relevant kandidatuddannelse - enten på AAU eller på en anden uddannelsesinstitution. Se dine muligheder for andre uddannelser på AAU via uddannelsestjekker.

   Sidefag i matematik

   Vælger du at læse en kandidatuddannelse med matematik som sidefag, indgår matematik med tre semestre i kombination med dit centrale fag, dersom dit centrale fag er naturvidenskabeligt, og med fire semestre, hvis dit centrale fag er humanistisk eller samfundsvidenskabeligt.

   Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

   Optagelse og adgangskrav

   Kontakt

   Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

   Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

   Nyhedsbrev