Forskning
Samarbejde

Matematik, Bachelor

Matematik

Matematik

På bacheloruddannelsen i matematik møder du både det konkrete og det abstrakte. Det konkrete gennem de mange anvendelser, som ligger til grund for det moderne samfund. Det abstrakte findes gennem udvikling af de abstrakte begreber og strukturer, som – måske – bliver fundamentet for ny teknologi om 5 eller 30 år.

Naturvidenskabernes sprog

Matematik er naturvidenskabernes sprog. Man bruger matematiske begreber og metoder, når man skal formulere, modellere, ræsonnere og konkludere i fag som biologi, fysik, kemi, økonomi, i sundhedsvidenskaberne og i de tekniske videnskaber. Ud over at være et centralt redskab inden for mange anvendelsesområder, er matematik et selvstændigt fag. 

FORSTÅ OG FORUDSE FREMTIDEN

At arbejde med matematik er at forstå og udvikle matematikken - at fordybe sig i de matematiske begreber og deres egenskaber, at lave nye konstruktioner og måske gennemskue sammenhænge, som ingen før har set. Dette samspil mellem det meget konkrete og det meget abstrakte er matematikkens store styrke.

Det samspil lærer du mere om på den 3-årige bacheloruddannelse i matematik, hvor du møder matematiske discipliner af både teoretisk og praktisk natur. Vi anvender forskellige undervisningsformer, blandt andet projektarbejdet, hvor du sammen med dine gruppemedlemmer skal håndtere teoretiske og praktiske problemstillinger.
 

Mød Emilie der læser Matematik

Emilie og hendes studiegruppe arbejder med statistik i projektarbejdet. De vil på baggrund af indsamlet data analysere overlevelseschancerne for to forskellige behandlingstyper af infektioner i ryggen.
 

 

STATISTIK PÅ MATEMATIKUDDANNELSEN

På matematik-uddannelsen bliver du også introduceret til statistik. Statistik er en matematisk disciplin, der har mange praktiske anvendelser. Statistik bruges for eksempel i medicinalindustrien til at modellere og analysere effekten af forskellige medicintyper for at svare på, om en type medicin er bedre end en anden. I bankverdenen bruges statistiske modeller til at forudsige f.eks. aktiebevægelser.
 

flere MATEMATIK-UDDANNELSER

Aalborg Universitet udbyder tre matematiske bacheloruddannelser: 

”EN UDDANNELSE MED RIGTIG MANGE RETNINGER, MAN KAN FORDYBE SIG I. HVILKET ER GODT, HVIS MAN ER EN NYSGERRIG STUDERENDE”

Benjamin Støttrup, tidligere studerende


 

Matchtjekker: Er du klar til Matematik-studiet?

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Matematisk analyse
  • Diskret matematik
  • Algebra
  • Sandsynlighedsregning og statistik

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU