Spring til indhold

Kandidat

Matematik

På uddannelsen lærer du at bruge matematikken til at systematisere, abstrahere og analysere problemer uden for matematikken og til at løse matematiske problemstillinger. Du vil derfor møde matematiske discipliner af både teoretisk og praktisk natur.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil gerne gå i dybden med et eller flere områder af matematik og statistik.
Du er interesseret i at forstå anvendelser af såvel nye som veletablerede matematiske og statistiske værktøjer.
Du vil være gymnasielærer med matematik som det ene af dine to fag.

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Matematik

På uddannelsen lærer du at bruge matematikken til at systematisere, abstrahere og analysere problemer uden for matematikken og til at løse matematiske problemstillinger. Du vil derfor møde matematiske discipliner af både teoretisk og praktisk natur.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil gerne gå i dybden med et eller flere områder af matematik og statistik.
Du er interesseret i at forstå anvendelser af såvel nye som veletablerede matematiske og statistiske værktøjer.
Du vil være gymnasielærer med matematik som det ene af dine to fag.

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Matematikken spiller en central rolle som det fælles sprog for naturvidenskaberne, hvor matematiske begreber og metoder bruges til at formulere, modellere og behandle de problemstillinger, man ønsker at belyse.

Det er eksempelvis umuligt at forestille sig, at man kan arbejde med så uhåndgribelige størrelser, som man arbejder med i nanovidenskab uden de matematiske redskaber til at formulere, beregne og udvikle teorier.

På kandidatuddannelsen i matematik tager vi højde for disse mange sider af matematikken. Du skal lære at bruge matematikken til at systematisere, abstrahere og analysere problemer uden for matematikken og til at løse matematiske problemstillinger. Du vil derfor møde matematiske discipliner af både teoretisk og praktisk natur.

Du har desuden mulighed for at vælge en specialisering i statistik. 

Noget af det bedste er de aha-øjeblikke, hvor alt det, man har arbejdet med gennem længere tid, pludselig falder på plads, og det hele giver mening.

René B. Christensen, Studerende

Studieform

Vi anvender forskellige undervisningsformer, blandt andet projektarbejdet, hvor du sammen med gruppefæller skal håndtere teoretiske og praktiske problemstillinger fra erhvervslivet eller det omkringliggende samfund.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Matematik er med til at flytte verden

Matematiske fag er i rivende udvikling, og spiller en helt central rolle i vores samfund. Cutting-edge matematik, der får vores verden til at fungere kan fx være:

 • Når du bruger dit dankort på nettet, har matematikken været med til at sikre, at andre ikke får fat i vigtige oplysninger
 • Når du tænder GPS’en i en smartphone, ligger der avancerede matematiske metoder bag, der med få meters nøjagtighed kan bestemme en position 
 • Når medicinalindustrien og lægevidenskaben i dag er i stand til at bestemme årsag til udviklingen af bestemte sygdomme og vurdere effekten af forskellige behandlingsmetoder, er det baseret på en indsamling af enorme datamængder
 • Når effekten af en rentestigning eller en boligpakke skal bestemmes, ligger der matematiske metoder bag
 • Når en virksomhed skal udnytte sine ressourcer bedst muligt og planlægge arbejdet, er det matematiske metoder, der ligger til grund
 • Når Politiets Efterretningstjeneste sammenligner DNA-profiler, ligger der avancerede matematiske og statistiske metoder bag
 • Når biologer undersøger årsagerne til den ekstremt høje biodiversitet i tropiske regnskove, er det nødvendigt med komplekse statistiske modeller for samspillet mellem træarter og deres omgivelser

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Fagligt indhold

På dine to første semestre bruger du halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde i din projektgruppe. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde løsningsforslag. Gruppearbejdet har stor faglig og social værdi, fordi du kan sparre med dine medstuderende, diskutere komplekse emner og få nyt perspektiv på problemstillinger.

Du vælger et af følgende fokusområder, som bliver centralt i dine kurser og projekter i løbet af uddannelsen:

 • Anvendt matematisk analyse og topologi
 • Informations- og kodningsteori og grafteori
 • Statistik og sandsynlighedsteori

Disse fokusområder dækker over en bred vifte af matematiske emner, og du vil på det første år af kandidatuddannelsen få grundig information om, hvad emnerne inkluderer, så du kan vælge, hvad dit fokus skal være.

Se uddannelsens opbygning i studieordningen for matematik.

 

Mange af de kompetencer, jeg har fået gennem det projektorienterede gruppearbejde på Aalborg Universitet, er direkte anvendelige i det teamstrukturerede gymnasium.

Jakob Peter Thomsen, tidligere studerende, nu gymnasielærer

Vælger du at læse matematik som etfagsuddannelse, har du mulighed for at specialisere dig i statistik eller at kombinere din uddannelse med kurser på en anden matematisk eller ingeniørfaglig uddannelse.

Vælger du at læse matematik som en tofagsuddannelse, er matematik dit centrale fag, mens du fx kan vælge fysik, engelsk eller et andet gymnasialt fag, som sidefag. Hvis du fx læser din uddannelse i matematik og fysik, bliver din titel cand.scient. i matematik og fysik. Du skriver speciale i matematik. Du kan kombinere de to fag på mange måder, men hvis du vil være gymnasielærer, er der meget præcise krav til, hvordan du skal sætte det sammen.

Udlandsophold

Hvis du læser matematik som en etfagskandidat har du på 3. semester flere forskellige muligheder. Du kan vælge imellem:

 • Et studieophold, hvor du tager et semester på et andet dansk eller et udenlandsk universitet
 • Et projektorienteret forløb i en virksomhed
 • Et sædvanligt semesterforløb med projekt og kurser på AAU
 • Et projektarbejde, som udarbejdes på AAU, og som strækker sig over to semestre, så det bliver dit speciale (lang afgang)

Ligesom på de andre semestre, kan dit projekt tage afsæt i data eller problemstillinger fra virksomheder, sundhedssektor eller lignende. Det har instituttet lang erfaring med at skaffe adgang til. Matematik er et internationalt fag og instituttets forskning foregår i dette internationale matematikmiljø. Du har således mange muligheder for at få internationale kontakter, som er fagligt meningsfulde såvel forbindelse med dit studie som et eventuelt udlandsophold.

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Job og karriere

Som færdiguddannet cand.scient. i matematik har du en solid viden om kerneområder inden for matematikken som fx statistik, algebra, geometri, matematisk analyse og sandsynlighedsregning. Du er dygtig til f.eks. at lave analyser og bearbejde data. På dette grundlag kan du identificere og analysere matematiske problemstillinger og vælge hvilke teorier, metoder og værktøjer, der er nødvendige for at finde løsninger. Du kan varetage en ansvarsfuld stilling på et højt fagligt niveau.

Hvis du er tofagskandidat i matematik og et sidefag, har du mulighed for at blive underviser på de gymnasiale uddannelser.

Optagelse og adgangskrav

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...