Spring til indhold

Kandidat

Matematik

På uddannelsen lærer du at bruge matematikken til at systematisere, abstrahere og analysere problemer uden for matematikken og til at løse matematiske problemstillinger. Du vil derfor møde matematiske discipliner af både teoretisk og praktisk natur.

Få kendskab til

Matematisk analyse - diskret matematik - algebra
Sandsynlighedsregning og statistik
Gymnasielærer i matematik

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Matematik

På uddannelsen lærer du at bruge matematikken til at systematisere, abstrahere og analysere problemer uden for matematikken og til at løse matematiske problemstillinger. Du vil derfor møde matematiske discipliner af både teoretisk og praktisk natur.

Få kendskab til

Matematisk analyse - diskret matematik - algebra
Sandsynlighedsregning og statistik
Gymnasielærer i matematik

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Matematikken spiller en central rolle som det fælles sprog for naturvidenskaberne, hvor matematiske begreber og metoder bruges til at formulere, modellere og behandle de problemstillinger, man ønsker at belyse.

Det er eksempelvis umuligt at forestille sig, at man kan arbejde med så uhåndgribelige størrelser, som man arbejder med i nanovidenskab uden de matematiske redskaber til at formulere, beregne og udvikle teorier.

På kandidatuddannelsen i matematik tager vi højde for disse mange sider af matematikken. Du skal lære at bruge matematikken til at systematisere, abstrahere og analysere problemer uden for matematikken og til at løse matematiske problemstillinger. Du vil derfor møde matematiske discipliner af både teoretisk og praktisk natur.

”Noget af de bedste er de aha-øjeblikke, hvor alt det, man har arbejdet med gennem længere tid, pludselig falder på plads, og det hele giver mening”

René B. Christensen, Studerende

Studieform

Vi anvender forskellige undervisningsformer, blandt andet projektarbejdet, hvor du sammen med gruppefæller skal håndtere teoretiske og praktiske problemstillinger fra erhvervslivet eller det omkringliggende samfund.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Matematik i det moderne samfund

Matematiske fag er i rivende udvikling, og de spiller en helt central rolle i moderne samfund.

 • Når du bruger dit dankort på nettet, har matematikken været med til at sikre, at andre ikke får fat i vigtige oplysninger. Når du afspiller en DVD, har matematikken bidraget med metoder, som gør, at du kan se filmen i fejlfri kvalitet, selvom der er ridser og fejl på din DVD
 • Når du tænder GPS’en i en smartphone, ligger der avancerede matematiske metoder bag, at man kan bestemme positionen med få meters nøjagtighed
 • Når medicinalindustrien og lægevidenskaben i dag er i stand til at bestemme årsag til udviklingen af bestemte sygdomme og vurdere effekten af forskellige behandlingsmetoder, er det baseret på en indsamling af enorme datamængder
 • Selv med moderne superhurtige computere ville det være umuligt at analysere så store datamængder uden avancerede matematiske og statistiske metoder
 • Når effekten af en rentestigning eller en boligpakke skal bestemmes, ligger der matematiske metoder bag
 • Når en virksomhed skal udnytte sine ressourcer bedst muligt og planlægge arbejdet, er det matematiske metoder, der ligger til grund. Ofte er disse metoder udviklet af en matematik-økonom eller en anden matematiker
 • Når politiet sammenligner DNA-profiler fra et offer og en mistænkt, så ligger der avancerede matematiske og statistiske metoder bag
 • Når biologer undersøger årsagerne til den ekstremt høje biodiversitet i tropiske regnskove, er det nødvendigt med komplekse statistiske modeller for samspillet mellem træarter og deres omgivelser

I alle disse eksempler er tale om moderne, cutting-edge matematik, der får vores verden til at fungere!

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Fagligt indhold

På dine to første semestre bruger du halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde i din projektgruppe. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde løsningsforslag. Gruppearbejdet har stor faglig og social værdi, fordi du kan sparre med dine medstuderende, diskutere komplekse emner og få nyt perspektiv på problemstillinger.

Du vælger et af følgende fokusområder, som bliver centralt i dine kurser og projekter i løbet af uddannelsen:

 • Anvendt matematisk analyse og topologi
 • Informations- og kodningsteori og grafteori
 • Statistik og sandsynlighedsteori

Disse fokusområder dækker over en bred vifte af matematiske emner, og du vil på det første år af kandidatuddannelsen få grundig information om, hvad emnerne inkluderer, så du kan vælge, hvad dit fokus skal være.

Se uddannelsens opbygning i studieordningen for matematik.

Kandidatuddannelsen afsluttes med dit speciale, hvor du går i dybden med et emne, der har stor interesse for dig. Her har du mulighed fro at gøre brug af al din viden og alle dine færdigheder. Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning Det kan være en forlængelse af 3. semester, eller det kan omhandle helt nye emner.

Etfags- eller tofagsuddannelse

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasier, STX, HHX, HTX og HF? Det får du faglig kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag på din bachelor og din kandidat.

Etfagsuddannelse

Vælger du at læse matematik som etfagsuddannelse, har du på kandidatdelen mulighed for at specialisere dig i statistik eller anvendt matematik og at kombinere din uddannelse med kurser på en anden matematisk eller ingeniørfaglig uddannelse.

Tofagsuddannelse

Vil du være gymnasielærer, skal du vælge en tofagsuddannelse. Når matematik er dit centrale fag, vælger du et sidefag som f.eks. fysik, engelsk eller et andet gymnasialt fag. Hvis du f.eks. læser din uddannelse i matematik og fysik, bliver din titel cand.scient. i matematik og fysik. Du skriver speciale i matematik. Du kan kombinere de to fag på mange måder, men hvis du vil være gymnasielærer, er der meget præcise krav til, hvordan du skal sætte det sammen.

"Mange af de kompetencer, jeg har fået gennem det projektorienterede gruppearbejde på Aalborg Universitet, er direkte anvendelige i det teamstrukturerede gymnasium"

Jakob Peter Thomsen, tidligere studerende, nu gymnasielærer

Optagelse og adgangskrav

Job og karriere

Som færdiguddannet cand.scient. i matematik har du en solid viden om kerneområder inden for matematikken som fx statistik, algebra, geometri, matematisk analyse og sandsynlighedsregning. Du er dygtig til f.eks. at lave analyser og bearbejde data. På dette grundlag kan du identificere og analysere matematiske problemstillinger og vælge hvilke teorier, metoder og værktøjer, der er nødvendige for at finde løsninger. Du kan varetage en ansvarsfuld stilling på et højt fagligt niveau.

Hvis du er tofagskandidat i matematik og et sidefag, har du mulighed for at blive underviser på de gymnasiale uddannelser.

Du kan arbejde som fx:

 • Statistiker
 • Forsker – undersøg nye områder inden for dit interesseområde
 • Udvikler – vær med til at udvikle ny teknologi, matematiske metoder, software osv.
 • Analysemedarbejder – indsamling af data og analyse med brug af fx statistik
 • Projektleder – ansvarlig for koordinering og udførelse af projekter af matematisk karakter
 • Erhvervsmatematiker – brug statistik, modeller, sandsynlighedsregning, analyse osv. til at løse matematiske problemstillinger ved fx vareproduktion
 • Underviser på gymnasiale uddannelser

Du kan arbejde hos fx:

 • Højteknologiske industrier
 • Forsikringsbranchen, hvor du kan udvikle modeller for udregning af forsikringsrater med sandsynlighedsregning
 • Sundhedsvæsnet, hvor du kan gøre brug af dine statistiske færdigheder ved test af ny medicin
 • Analyseinstitutter, hvor du indsamler data og behandler dem med matematiske modeller
 • Uddannelsessystemet, hvor du kan undervise på gymnasier, STX, HHX, HTX og HF
 • Banker
 • Kreditforeninger
 • Forsikringsselskaber
 • Televirksomheder
 • It-firmaer
 • Medicinalfirmaer
 • Sygehuse

Udlandsophold

Hvis du læser matematik som en etfagskandidat har du på 3. semester flere forskellige muligheder. Du kan vælge imellem:

 • Et studieophold, hvor du tager et semester på et andet dansk eller et udenlandsk universitet
 • Et sædvanligt semesterforløb med projekt og kurser på AAU
 • Et projektarbejde, som udarbejdes på AAU, og som strækker sig over to semestre, så det bliver dit speciale (lang afgang)

Ligesom på de andre semestre, kan dit projekt tage afsæt i data eller problemstillinger fra virksomheder, sundhedssektor eller lignende. Det har instituttet lang erfaring med at skaffe adgang til. Matematik er et internationalt fag og instituttets forskning foregår i dette internationale matematikmiljø. Du har således mange muligheder for at få internationale kontakter, som er fagligt meningsfulde såvel forbindelse med dit studie som et eventuelt udlandsophold.

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...