Spring til indhold

Gymnasielæreruddannelser på Aalborg Universitet

På Aalborg Universitet kan du vælge mellem gymnasielæreruddannelser inden for humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. 

Vælg ud fra interesse og beskæftigelsesmuligheder

Når du skal sammensætte fagene i din gymnasielæreruddannelse, er det vigtigste, at du vælger de fag, du brænder for og er god til, men du bør også være bevidst om beskæftigelsesmulighederne i gymnasiet. Nogle fag er store, fordi de er obligatoriske, andre er små valgfag. Jo mindre dine fag er, desto mere påvirkelig er din beskæftigelsessituation, hvis faget/fagene ændrer status i gymnasiet.

Du finder en oversigt over sidefag indenfor gymnasiets fagrække her

Fælles struktur for studieforløb for gymnasielæreruddannelser

Fra september 2022 er der fastsat en fælles struktur for studieforløb for gymnasielæreruddannelser på Aalborg Universitet. Nedenstående beskrivelse af den fælles struktur er derfor gældende for studerende, der påbegynder deres bacheloruddannelse fra den 1. september 2022. Studerende optaget før den 1. september 2022 kan se studieforløbet i den studieordning, de er indskrevet på. Ved tvivl om studieforløb kan der rettes henvendelse til studiesekretæren.

Når du starter på din gymnasielæreruddannelse på Aalborg Universitet, starter du på det centrale fag og bygger efter fire semestre (to år) sidefaget på. Både dit centrale fag og sidefag skal være inden for gymnasiets fagrække, som du kan se under punktet ”Gymnasiets fagrække”. Som udgangspunkt skal du vælge dit sidefag senest 1. marts på 4. semester, men i nogle tilfælde vil du skulle vælge det tidligere, du vil i så fald blive orienteret af din studiesekretær

Dit sidefag læses på 5. og 6. semester af bacheloruddannelsen og på 1. og 2. semester af kandidatuddannelsen. Sidefaget udgør samlet set 90 ECTS, hvoraf 45 ECTS ligger på bacheloruddannelsen, og 45 ECTS ligger på kandidatuddannelsen. Hvis dit centrale fag og sidefag ikke er inden for det samme hovedområde, eller hvis du læser sidefag i idræt, skal din uddannelse i de fleste tilfælde forlænges. Det kan du læse mere om under punktet ”Studietidsforlængelse”.

Studietidsforlængelse

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, eller læser du sidefag i idræt, skal din uddannelse i de fleste tilfælde forlænges med et semester (½ år).

Du kan i oversigten over kombinationer af fag, der giver studietidsforlængelse, se om din uddannelse skal forlænges med et semester.

Kombinationer af fag, der giver studietidsforlængelse

Hvis din uddannelse skal studietidsforlænges, bliver den forlænget med et semester på kandidatuddannelsen. Du vil dermed komme til at læse dit sidefag på 5. og 6. semester af bacheloruddannelsen og på 1., 2. og 3. semester af kandidatuddannelsen. Sidefaget udgør 45 ECTS på bacheloruddannelsen og 75 ECTS på kandidatuddannelsen.

Når den samlede normerede tid for bachelor- og kandidatuddannelsen overstiger 58 måneder, vil der være mulighed for at få udvidet SU-rammen og dermed få flere SU-klip. Det er ikke muligt at søge om SU med tilbagevirkende kraft, og det er derfor vigtigt, at du søger om SU-rammeudvidelse, inden du har opbrugt dine SU-klip. Du kan få yderligere oplysninger om SU-rammeudvidelse, og hvordan du søger om SU-rammeudvidelse ved at kontakte SU-Kontoret.

Studieforløb for fagkombinationer der indeholder studietidsforlængelse:

Gymnasiets fagrække 

Aalborg Universitet udbyder følgende fag inden for gymnasiets fagrække: 

 • Filosofi
 • Biologi
 • Dansk
 • Engelsk
 • Fysik
 • Geografi
 • Historie
 • Idræt
 • Kemi
 • Kulturforståelse (Udbydes af uddannelserne i engelsk)
 • Matematik
 • Mediefag (Udbydes af uddannelserne i kommunikation og digitale medier)
 • Musik
 • Psykologi
 • Samfundsfag