Spring til indhold
ForsideUddannelseBacheloruddannelser

Kommunika­tion og digitale medier

Bachelor

Kommunika­tion og digitale medier

Studerende fra Kommunikation og Digitale Medier på AAU arbejder på semesterprojekt

På uddannelsen kan du specialisere dig i kommunikation, informationsvidenskab eller interaktive digitale medier.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du har interesse for at arbejde med kommunikation i alle dens facetter
Du får en praktisk og projektorienteret tilgang
Du kan specialisere dig inden for dit yndlingsfelt

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Kommunika­tion og digitale medier

Studerende fra Kommunikation og Digitale Medier på AAU arbejder på semesterprojekt

På uddannelsen kan du specialisere dig i kommunikation, informationsvidenskab eller interaktive digitale medier.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du har interesse for at arbejde med kommunikation i alle dens facetter
Du får en praktisk og projektorienteret tilgang
Du kan specialisere dig inden for dit yndlingsfelt

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Kommunikation og digitale medier er en betegnelse for et fællesfagligt grundforløb. Op til 6. semester vælges en bachelorspecialisering i enten kommunikation, informationsvidenskab eller interaktive digitale medier.

Kommunikation og digitale medier beskæftiger sig med kommunikation, ikt og medier. Det fællesfaglige grundforløb sikrer, at du opnår tilstrækkelig forståelse for hver af de tre bachelorspecialiseringers særlige faglighed, og tilegner dig en solid og brugbar viden om feltet som helhed, inden du vælger, hvilken af de tre retninger, der passer bedst til dig, dine interesser og dine fremtidige jobønsker:

Fagligt indhold

Når du læser Kommunikation og Digitale Medier, vil hvert semester have en temaramme. Temarammen fungerer som en overordnet fællesnævner for, hvad semestret handler om, hvilke forelæsninger du skal have og så videre. Sagt på en anden måde dækker temarammen over, hvad du skal lære på det givne semester. Bacheloruddannelsen løber i alt over seks semestre (1.-6. semester) hvoraf de første fem semestre er svarende til 150 ECTS-point for alle studerende. 

På Kommunikation og Digitale Medier indgår der på hvert semester et problemorienteret projektarbejde. Det betyder, at du på hvert semester skriver et projekt – enten alene eller i en gruppe – med et valgfrit emne, der passer under semestrets temaramme. Projektarbejdet giver dig mulighed for at arbejde praktisk og konkret med den teoretiske viden, som du har tilegnet dig på semestret. Projektarbejdet er også en måde, hvorpå du kan forme din uddannelse efter, hvad der interesserer lige netop dig, og hvad du gerne vil arbejde med senere hen.

Ved udgangen af 5. semester vælger den studerende at specialisere sig inden for fagområdet: Informationsvidenskab, Kommunikation eller Interaktive Digitale Medier. På 6. semester skrives bachelorprojektet.

“Jeg lærte rigtig meget om kommunikation og formidling på min bachelor. Dette bruger jeg i dag i min undervisning, samt når jeg præsenterer - uanset om det er på Teams, foran ledelsen eller en afdeling hos Powercare.”

Daniel Søgaard Jensen - IT Application Specialist hos Powercare

Når du læser kommunikation og digitale medier optages du på det fællesfaglige forløb som strækker sig over fem semestre (2,5 år). På de enkelte semestre har du flere muligheder for at tone din uddannelse gennem valgfag og studiefagsmoduler, så den passer til lige netop dig. Igennem kommunikation og digitale medier skal du tilegne dig:

  • grundlæggende viden om menneskers tegn- og symbolbrug og deres sproglige og kommunikative adfærd
  • indsigt i de typiske forståelsesformer, som mennesker råder over og de måder, hvorpå de omgås hinanden (deres interaktion) i såvel små som større sociale, organisatoriske og kulturelle sammenhænge
  • indsigt i medier og menneskers brug af samme, især med hensyn til hvad der sker med kommunikation, når medier og ikt får en rolle i interaktionen
  • viden om, hvordan kommunikation formes af mediernes teknologiske og udtryksmæssige formåen, og hvordan det omvendt er muligt at forme og udvikle kommunikation, information og teknologi, så den stemmer bedre overens med grundtræk ved menneskers måde at fungere, forstå og omgås hinanden på
  • forståelse for kultur- og mentalitetshistorie vedrørende informations- og kommunikationsteknologi og medier.
  • indsigt i videnskabsteoretiske, etiske, dannelses- og læringsmæssige problemstillinger
  • færdigheder i iagttagelse, beskrivelse, analyse samt forståelse af perspektiver og synsvinkler som afgørende forudsætninger for at kunne foretage videnskabelige undersøgelser.

Med kommunikation og digitale medier som fundament i din uddannelse er målet, at du i dit videre og mere specialiserede studieforløb er i stand til at forholde dig kritisk-analytisk og konstruktivt til kommunikations-, medie- og informationsarbejde og informations- og kommunikationsteknologi (ikt) ud fra mere end én tilgang og mere end én praksis. Dette er nemlig i stigende omfang nødvendigt, hvis du skal vurdere indsatser og ressourceforbrug på kommunikations- og informationsområdet og skabe en vellykket kommunikativ indsats.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium.

Tilvalgsfag


Et tilvalgsfag kan både indgå i en bacheloruddannelse (BA-tilvalgsfag) og i en kandidatuddannelse (KA-tilvalgsfag). Et tilvalgsfag er et modul på et andet studie end dit hjemstudie og det indbygges i din uddannelse som dit fag nummer to. I nogle uddannelser er et tilvalgsfag obligatorisk, i andre er det en valgmulighed.

Som studerende på Kommunikation og Digitale Medier har du ikke mulighed for at læse et tilvalgsfag på et andet studie, ligesom du ikke kan blive gymnasielærer med denne uddannelse. Grunden til dette er, at den to-faglige del allerede ligger i det fællesfaglige grundforløb for Kommunikation og Digitale Medier.

Hvis du er studerende på en anden uddannelse, kan du imidlertid have mulighed for at tage et tilvalgsfag ved Kommunikation og Digitale Medier.  Under Kommunikation og Digitale Medier udbydes der BA-tilvalgsfag i Kommunikation, Informationsvidenskab og Interaktive Digitale Medier.

Se liste over tilvalgsfag.

Job og karriere

Når du har afsluttet din bacheloruddannelse i kommunikation og digitale medier: informationsvidenskab, kan du sagtens vælge at gå direkte ud og søge job i erhvervslivet. Du kan også vælge at fortsætte dine studier ved at tage en kandidatuddannelse. På en kandidatuddannelse får du mulighed for at specialisere dig yderligere inden for dit interessefelt, hvilket kan være med til at forøge dine fremtidige karrieremuligheder. Hvis du gerne vil læse videre efter din bacheloruddannelse, har du flere kombinations- og kandidatmuligheder.

Når du kommer ud på arbejdsmarkedet med en bacheloruddannelse i kommunikation og digitale medier: informationsvidenskab, har du mulighed for at indgå i flere jobs og løse mange forskellige opgaver. Det afhænger først og fremmest af, hvad dine interesser er, og hvad du har valgt at fordybe dig i undervejs i uddannelsen, eksempelvis gennem det problemorienterede projektarbejde. I forhold til jobmuligheder vil du kunne mærke fordelen af det fællesfaglige forløb, som udgør størstedelen af bacheloruddannelserne under kommunikation og digitale medier. Selvom du specialiserer dig på 6. semester, vil du nemlig også kunne udfylde mange andre jobs, som måske ligger tættere op af en af de to andre grene.

Alumneportræt

Daniel har en uddannelsesbaggrund fra Kommunikation & Digitale Medier (Bachelor) samt en Kandidat i IT-Ledelse. I dag bruger Daniel sine kompetencer som IT Application Specialist hos Powercare.

Læs mere
studerende og underviser fra aau i designlab_create
Flertallet af bachelorerne fra kommunikation og digitale medier arbejder typisk der, hvor der skal overvindes barrierer, løses problemer og ske udvikling via kommunikation og/eller kommunikationsteknologi – det være sig mennesker imellem, mennesker og organisation imellem, virksomheder og offentlighed imellem, eller mennesker og informationsteknologi imellem.

Mulighed for udlandsophold

Når du er studerende på kommunikation og digitale medier: kommunikation har du rig mulighed for at tage et udlandsophold. Mange studerende vælger at placere deres udlandsophold på 4. eller 5. semester af bacheloruddannelsen, men i princippet kan du selv vælge, hvilket semester, det skal være på.

Du kan også selv vælge, hvor du gerne vil hen, og hvilke kurser du ønsker at følge, mens du er i udlandet. Det vigtigste er, at dit udlandsophold har relevans for netop dit studieforløb, og derfor skal du have det godkendt af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier.

Optagelse og adgangskrav

Lignende uddannelser på AAU

Ofte søger mange ind på få uddannelser, hvor studiepladserne er begrænsede. Men der findes lignende uddannelser, hvor du vil kunne nå samme slags mål - fx at forstå mennesker i dybden, få indflydelse på samfundet eller redde liv.

Se beslægtede uddannelser

 

Kontakt

Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrev