Spring til indhold
ForsideUddannelseBacheloruddannelser

Kommunika­tion og digitale medier

Bachelor

Kommunika­tion og digitale medier

På uddannelsen kan du specialisere dig i kommunikation, informationsvidenskab eller interaktive digitale medier.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du har interesse for at arbejde med kommunikation i alle dens facetter
Du får en praktisk og projektorienteret tilgang
Du kan specialisere dig inden for dit yndlingsfelt

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Kommunika­tion og digitale medier

På uddannelsen kan du specialisere dig i kommunikation, informationsvidenskab eller interaktive digitale medier.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du har interesse for at arbejde med kommunikation i alle dens facetter
Du får en praktisk og projektorienteret tilgang
Du kan specialisere dig inden for dit yndlingsfelt

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Kommunikation og digitale medier er en betegnelse for et fællesfagligt grundforløb. Op til 6. semester vælges en bachelorspecialisering i enten kommunikation, informationsvidenskab eller interaktive digitale medier.

Kommunikation og digitale medier beskæftiger sig med kommunikation, ikt og medier. Det fællesfaglige grundforløb sikrer, at du opnår tilstrækkelig forståelse for hver af de tre bachelorspecialiseringers særlige faglighed, og tilegner dig en solid og brugbar viden om feltet som helhed, inden du vælger, hvilken af de tre retninger, der passer bedst til dig, dine interesser og dine fremtidige jobønsker:

Fagligt indhold

På de enkelte semestre har du flere muligheder for at tone din uddannelse gennem valgfag og studiefagsmoduler, så den passer til lige netop dig. Igennem kommunikation og digitale medier opbygger du:

  • grundlæggende viden om menneskers tegn- og symbolbrug og deres sproglige og kommunikative adfærd
  • indsigt i de typiske forståelsesformer, som mennesker råder over og de måder, hvorpå de omgås hinanden (deres interaktion) i såvel små som større sociale, organisatoriske og kulturelle sammenhænge
  • indsigt i medier og menneskers brug af samme, især med hensyn til hvad der sker med kommunikation, når medier og ikt får en rolle i interaktionen
  • viden om, hvordan kommunikation formes af mediernes teknologiske og udtryksmæssige formåen, og hvordan det omvendt er muligt at forme og udvikle kommunikation, information og teknologi, så den stemmer bedre overens med grundtræk ved menneskers måde at fungere, forstå og omgås hinanden på
  • forståelse for kultur- og mentalitetshistorie vedrørende informations- og kommunikationsteknologi og medier.
  • indsigt i videnskabsteoretiske, etiske, dannelses- og læringsmæssige problemstillinger
  • færdigheder i iagttagelse, beskrivelse, analyse samt forståelse af perspektiver og synsvinkler som afgørende forudsætninger for at kunne foretage videnskabelige undersøgelser.

Med kommunikation og digitale medier som fundament i din uddannelse er målet, at du i dit videre og mere specialiserede studieforløb er i stand til at forholde dig kritisk-analytisk og konstruktivt til kommunikations-, medie- og informationsarbejde og informations- og kommunikationsteknologi (ikt) ud fra mere end én tilgang og mere end én praksis. Det er vigtigt, når du fx skal vurdere indsatser og ressourceforbrug på kommunikations- og informationsområdet og skabe en vellykket kommunikativ indsats.

“Jeg lærte rigtig meget om kommunikation og formidling på min bachelor. Dette bruger jeg i dag i min undervisning, samt når jeg præsenterer - uanset om det er på Teams, foran ledelsen eller en afdeling hos Powercare.”

Daniel Søgaard Jensen - IT Application Specialist hos Powercare

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium.

Job og karriere

studerende og underviser fra aau i designlab_create
Flertallet af bachelorerne fra kommunikation og digitale medier arbejder typisk der, hvor der skal overvindes barrierer, løses problemer og ske udvikling via kommunikation og/eller kommunikationsteknologi – det være sig mennesker imellem, mennesker og organisation imellem, virksomheder og offentlighed imellem, eller mennesker og informationsteknologi imellem.

Mulighed for udlandsophold

Når du er studerende på kommunikation og digitale medier har du rig mulighed for at tage et udlandsophold. Mange studerende vælger at placere deres udlandsophold på 4. eller 5. semester af bacheloruddannelsen, men i princippet kan du selv vælge, hvilket semester, det skal være på.

Du kan også selv vælge, hvor du gerne vil hen, og hvilke kurser du ønsker at følge, mens du er i udlandet. Det vigtigste er, at dit udlandsophold har relevans for netop dit studieforløb, og derfor skal du have det godkendt af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier.

Optagelse og adgangskrav

Lignende uddannelser på AAU

Ofte søger mange ind på få uddannelser, hvor studiepladserne er begrænsede. Men der findes lignende uddannelser, hvor du vil kunne nå samme slags mål - fx at forstå mennesker i dybden, få indflydelse på samfundet eller redde liv.

Se beslægtede uddannelser

 

Kontakt

Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrev