Forskning
Samarbejde

Jura, Bachelor

Jura

Jura

Jurastudiet, der er et af de gamle traditionelle universitetsstudier, spiller en vigtig rolle i en moderne verden. Det er væsentligt, at der uddannes jurister, der kan identificere og håndtere de komplekse problemstillinger som lovgivning og jura giver anledning til inden for alle samfundsområder.

 

Selvom jura er en ældgammel disciplin, betyder det ikke, at uddannelsen er lige så! Derimod er jura et fag i konstant udvikling med fokus på, hvad der sker i samfundet lige nu. Aalborg Universitet kan derfor tilbyde dig en moderne jurauddannelse af høj faglig kvalitet, som åbner dørene for en meget bred vifte af karrieremuligheder inden for det juridiske univers.

Den juridiske metode

I undervisningen i jura på Aalborg Universitet lægges stor vægt på, at du som studerende lærer, hvordan lovsystemet er bygget op, og hvordan du finder og anvender de regler, der gælder inden for et bestemt område. Dette kaldes den juridiske metode, og igennem den opbygger du et redskab, som skal gøre dig som kommende jurist kompetent til at fortolke og forstå reglerne og anvende dem i praksis.

Hvad kræves der af mig?

At læse jura er også forbundet med en del hjemmearbejde, og det kræver en stor arbejdsindsats af den enkelte studerende. Da der ikke er nogen mødepligt til undervisningen, er det vigtigt, at du kan holde dig selv i gang og selv strukturere din tid. Derudover er der en del læsearbejde og forberedelse forbundet med at læse jura, og dette kræver, at du har en vis selvdisciplin og forstår at prioritere dit studie.

Hvorfor skal jeg vælge Aalborg Universitet?

Aalborg Universitet kan tilbyde et alsidigt jurastudie med fokus på den faglige kvalitet og et godt socialt netværk. Når undervisningen og studieforløbet tilrettelægges, lægges der vægt på at inddrage de kompetencer, som efterspørges i erhvervslivet, i advokatsektoren, i det offentlige og ved domstolene, således at de studerende er forberedte og kompetente til at tage imod de udfordringer, der venter efter endt studietid. Derfor er der løbende kontakt og udveksling med aftagerne af jurister i Aalborg og omegn.

Derudover lægges der meget vægt på, at de studerende på jurauddannelsen skal kunne samarbejde og fungere godt i et gruppearbejde. Derfor er der i løbet af studietiden forskellige projektperioder, hvor de studerende i grupper skal belyse og analysere en juridisk problemstilling. Igennem gruppearbejdet lærer de studerende at samarbejde og bruge hinanden til at diskutere og ræsonnere sig frem til et fælles resultat. Disse kompetencer styrker den enkelte studerende og er vigtige på en fremtidig arbejdsplads.

Bacheloruddannelsen i Jura tager 3 år, hvorefter du får titlen Bachelor i Jura/Bachelor of Laws (LLB). Hvis du ønsker at specialisere dig yderligere inden for jura, kan du vælge at læse videre på kandidatuddannelsen i Jura, der tager 2 år. Som færdiguddannet kandidat i Jura får du titlen cand.jur./Master of Laws (LLM). Langt de fleste vælger at læse videre på kandidatdelen, som er nødvendig for ansættelse som advokatfuldmægtig eller ved domstolene.

Du får viden om

  • Jura

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU