Spring til indhold
Forside

Nyhed

Jurastuderende på AAU er Danmarks mest tilfredse og bliver til landets højest betalte jurister

Lagt online: 20.12.2023

Tal fra Uddannelseszoom viser, at jurister uddannet fra Aalborg Universitet typisk får en væsentligt højere løn end jurister fra andre danske universiteter. Samtidig er de jurastuderende på AAU mere tilfredse med det faglige og sociale miljø på studiet.

Nyhed

Jurastuderende på AAU er Danmarks mest tilfredse og bliver til landets højest betalte jurister

Lagt online: 20.12.2023

Tal fra Uddannelseszoom viser, at jurister uddannet fra Aalborg Universitet typisk får en væsentligt højere løn end jurister fra andre danske universiteter. Samtidig er de jurastuderende på AAU mere tilfredse med det faglige og sociale miljø på studiet.

Af Anette Marcher Jensen, Kommunikation og Public Affairs

Jurister fra Aalborg Universitet (AAU) får efter 10 år en markant højere løn end jurister fra landets tre andre jurauddannelser. Under selve studiet er AAU’s jurastuderende desuden mere tilfredse med det faglige og sociale miljø på deres uddannelse end studerende på de andre jurastudier. Det viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriets officielle uddannelsesstatistik, Uddannelseszoom.

Efter 10 år på arbejdsmarkedet får kandidater fra AAU’s jurauddannelse typisk en løn på 65.400 kroner. Det er væsentligt mere end kandidater fra landets tre andre jurastudier, hvor den typiske løn 10 år efter endt uddannelse ligger mellem 52.100 og 56.150 kroner. Lønoplysningerne i Uddannelseszoom er baseret på data fra Danmarks Statistik.

Studieleder på jurauddannelsen Sten Bønsing er glad for, at AAU’s juradimittender klarer sig så godt lønmæssigt.

- Det er selvfølgelig glædeligt, at de kan sikre sig så høj en løn. Arbejdsgiverne vil gerne betale for medarbejdere af høj kvalitet, og vi ved, at vores jurister er meget efterspurgte – både her i Nordjylland og i resten af landet, siger Sten Bønsing.

For ham betyder det dog mere, at AAU’s jurastuderende vurderer selve uddannelsen så positivt, som de gør. Tallene i Uddannelseszoom kommer fra ministeriets Danmarks Studiemiljøundersøgelse, hvor studerende og dimittender har vurderet deres uddannelser på en række parametre, herunder det sociale og faglige miljø på uddannelsen, undervisernes kvalitet og uddannelsens relevans.

Bedre trivsel og mindre stress

Ifølge Uddannelseszoom vurderer AAU’s jurastuderende det sociale miljø på uddannelsen højere end de studerende på landets tre andre jurauddannelser. De føler sig bedre tilpas på studiet. Færre af dem føler sig ensomme, og færre af dem har oplevet stærke stresssymptomer.

I forhold til det faglige miljø vurderer AAU’s jurastuderende det højere end studerende på landets tre andre uddannelser på to ud af fire parametre. I de to andre parametre vurderer de det faglige miljø næsthøjest.

AAU’s jurastuderende vurderer desuden, at de har nemmere kontakt til deres undervisere end studerende på landets tre andre jurastudier. De mener også i højere grad, at den feedback, de får af underviserne, hjælper dem med at arbejde videre med det, de skal lære.

- De studerendes vurdering af uddannelsen er langt vigtigere for os, end hvor meget de efterfølgende får i løn. Det, der betyder noget for os, er at de trives på studiet, at de er glade for at læse her, at de tilegner sig viden, som de efterfølgende kan bruge til noget – og selvfølgelig at de får job efter endt uddannelse. Og det, kan vi se, er tilfældet, siger Sten Bønsing.

Ledigheden for nyuddannede jurakandidater fra AAU er ifølge Uddannelseszoom 3 procent, mens den 10 år efter endt uddannelse er 0 procent.

Jurastudiet på AAU er den yngste af landets fire jurauddannelser. De første studerende blev optaget i 2007, og fem år i 2012 senere dimitterede i alt 61 AAU-jurakandidater. Det er derfor først nu, at der er data nok om kandidaterne til at fastslå deres løn 10 år efter endt uddannelse.

Find Uddannelseszoom 

Yderligere information