Spring til indhold

Bachelor

Jura

Med bacheloruddannelsen i jura får du mulighed for at spille en afgørende rolle, når konflikter skal forebygges eller løses, og du opnår viden om de primære retsområder og lovgivningen.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du interesserer dig for retssystemet, love og hvordan de bliver til og bruges i samfundet
Du vil gerne lære, hvordan man bærer sig af under en retssag og fx fremfører beviser
Du er god til at argumentere, har en god retfærdighedssans, og motiveres af at se en sag fra flere sider og at finde den rigtige løsning

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Jura

Med bacheloruddannelsen i jura får du mulighed for at spille en afgørende rolle, når konflikter skal forebygges eller løses, og du opnår viden om de primære retsområder og lovgivningen.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du interesserer dig for retssystemet, love og hvordan de bliver til og bruges i samfundet
Du vil gerne lære, hvordan man bærer sig af under en retssag og fx fremfører beviser
Du er god til at argumentere, har en god retfærdighedssans, og motiveres af at se en sag fra flere sider og at finde den rigtige løsning

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Interesserer du dig for lovgivning og retssystemet, og drømmer du om at spille en rolle, når konflikter skal løses, og domme skal afgøres? Så er jurastudiet noget for dig. Her lærer du om retsregler, om at fortolke loven og løse juridiske problemstillinger. Du kommer bl.a. til at dykke ned i strafferet, familie- og arveret, retshistorie, formueret og forvaltningsret.

Jura spiller en vigtig rolle i samfundet – og der er brug for jurister, der kan identificere og håndtere de komplekse problemstillinger, som lovgivning og jura giver anledning til inden for alle samfundsområder. 

På jurastudiet tager vi afsæt i, hvad der sker i samfundet og inddrager de færdigheder, som efterspørges i erhvervslivet, i advokatsektoren, i det offentlige og ved domstolene. Aalborg Universitet tilbyder dig en moderne jurauddannelse af højeste faglige kvalitet, og som åbner dørene for en meget bred vifte af karrieremuligheder inden for det juridiske univers. 

Du opbygger bl.a.:

 1. 1

  Dyb indsigt i hvordan retssystemet er bygget op, og hvordan du finder og anvender de regler, der gælder inden for et bestemt område. Det kaldes for den juridiske metode – den værktøjskasse, du som jurist skal bruge til at fortolke og forstå reglerne og bruge dem i praksis. 

 2. 2

  Konkret viden om diverse problemstillinger fra samfundet – fx kan en forbruger fortryde et køb eller vil det være urimeligt ift. butikken? Kan et barn bortvises fra folkeskolen på grund af dårlig opførsel? Kan man blive straffet for at lægge billeder af andre på sociale medier uden samtykke?

 3. 3

  Kompetencer til at gennemgå kontrakter og til at vurdere erstatningsansvar og brud på menneskerettigheder eller tage stilling til straf. 

 4. 4

  Og du bliver skarp til at arbejde med både dansk og international ret – og du får viden og kompetencer til at forstå og arbejde med samspillet mellem dem. 

Semesteroversigt

Kandidatmuligheder på AAU

Efter bacheloruddannelsen i Jura (3 år) vælger langt de fleste at læse videre på kandidatuddannelsen i Jura (2 år), således det samlet bliver til et 5-årigt forløb. Ansættelse som advokatfuldmægtig eller ved domstolene kræver en kandidatuddannelse i Jura.

  Som cand.jur. er du efterspurgt på arbejdsmarkedet - 54% havde fået job før de var færdige med deres uddannelse jvf. Dimittendundersøgelse 2021.

  Job og karriere

  Som færdiguddannet jurist (cand.jur.) kan du bl.a. få job inden for den statslige og kommunale administration samt advokatbranchen, domstolene eller politiet. Det kan være som anklager eller forsvarer ved domstolene eller i forbindelse med udarbejdelse og tolkning af love og regler ved et ministerium.

  Du kan også videreuddanne dig til advokat. Det kræver en 3-årig fuldmægtigansættelse og eksamen i Advokatrådets fuldmægtigkursus. Herefter vil du være i stand til at møde i retten og føre både civil- og strafferetlige sager.

  Derudover vil du som cand.jur. f.eks. kunne varetage administrative og rådgivende funktioner i større virksomheder og organisationer, f.eks. inden for handels- og produktionsvirksomheder, banker, forsikringsselskaber, kreditforeninger samt arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. Du kan også arbejde med menneskerettigheder og retfærdighed for udsatte grupper i Danmark eller internationalt.

  Du har også mulighed for at søge ansættelse i et ph.d.-stipendiat og derigennem erhverve en ph.d.-grad, hvilket kvalificerer bl.a. til forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver forbundet med videnskabelige stillinger.

  Du bliver som cand.jur. med andre ord kompetent til at vurdere, om en sag er tilstrækkeligt belyst, komme med forslag til forebyggelse af juridiske tvister, se en sag fra flere sider, rådgive om juridiske muligheder og konsekvenser og det at udforme juridiske dokumenter og regler. 

   

  Lignende uddannelser på AAU

  Ofte søger mange ind på få uddannelser, hvor studiepladserne er begrænsede. Men der findes lignende uddannelser, hvor du vil kunne nå samme slags mål - fx at forstå mennesker i dybden, få indflydelse på samfundet eller redde liv.

  Se beslægtede uddannelser

   

  Optagelse og adgangskrav

  Kontakt

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev