Spring til indhold

Bachelor

Jura

Med uddannelsen får du mulighed for at spille en afgørende rolle, når konflikter skal forebygges eller løses, og du opnår viden om de primære retsområder og lovgivningen.

Derfor skal du læse uddannelsen

Jura

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Jura

Med uddannelsen får du mulighed for at spille en afgørende rolle, når konflikter skal forebygges eller løses, og du opnår viden om de primære retsområder og lovgivningen.

Derfor skal du læse uddannelsen

Jura

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Interesserer du dig for lovgivning og retssystemet, og drømmer du om at spille en rolle, når konflikter skal løses, og domme skal afgøres? Så er jurastudiet noget for dig. Her lærer du om retsregler, om at fortolke loven og løse juridiske problemstiller. Du kommer bl.a. til at dykke ned i strafferet, familie- og arveret, retshistorie, formueret og forvaltningsret.

Derfor skal du læse jura

 • Du interesserer dig for retssystemet, love og hvordan de bliver til og bruges i samfundet
 • Du er god til at argumentere og har en god retfærdighedssans
 • Du vil gerne lære, hvordan man bærer sig af under en retssag og fx fremfører beviser

Jura spiller en vigtig rolle i samfundet – og der er brug for jurister, der kan identificere og håndtere de komplekse problemstillinger, som lovgivning og jura giver anledning til inden for alle samfundsområder.

På jurastudiet er der fokus på, hvad der sker i samfundet. Aalborg Universitet tilbyder dig en moderne jurauddannelse af højeste faglige kvalitet, og som åbner dørene for en meget bred vifte af karrieremuligheder inden for det juridiske univers.

Fagligt indhold

På uddannelsen i jura på Aalborg Universitet lærer du, hvordan retssystemet er bygget op, og hvordan du finder og anvender de regler, der gælder inden for et bestemt område. Det kaldes for den juridiske metode – som er den værktøjskasse, du som kommende jurist skal bruge til at fortolke og forstå reglerne og bruge dem i praksis.

Du vil komme til at arbejde med både dansk og international ret, og du vil få viden, færdigheder og kompetencer til at forstå samspillet mellem disse.

På Aalborg Universitet lægges der vægt på at inddrage de kompetencer, som efterspørges i erhvervslivet, i advokatsektoren, i det offentlige og ved domstolene, således at du bliver klar til at tage imod de udfordringer, der venter efter endt studietid.

Derudover lægges der vægt på, at de studerende på jurauddannelsen skal kunne samarbejde og fungere godt i et gruppearbejde, idet undervisningen er tilrettelagt efter PBL-principper (ProblemBased Learning). Derfor er der i løbet af studietiden fag, hvor de studerende i grupper skal belyse og analysere en juridisk problemstilling. Igennem gruppearbejdet lærer de studerende at samarbejde og bruge hinanden til at diskutere og finde frem til et fælles resultat. Disse kompetencer styrker den enkelte studerende og er vigtige på en fremtidig arbejdsplads.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Semesteroversigt

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Der kan forekomme ændringer fra år til år i, hvilke fag vi udbyder.

Læs projekter skrevet af jurastuderende i Projektbiblioteket.

Se studieordning for bacheloruddannelsen i Jura.

Kandidatmuligheder på AAU

Efter bacheloruddannelsen i Jura (3 år) vælger langt de fleste at læse videre på kandidatuddannelsen i Jura (2 år), således det samlet bliver til et 5-årigt forløb. Ansættelse som advokatfuldmægtig eller ved domstolene kræver en kandidatuddannelse i Jura.

  Som cand.jur. er du efterspurgt på arbejdsmarkedet - 54% havde fået job før de var færdige med deres uddannelse jvf. Dimittendundersøgelse 2021.

  Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

  Job og karriere

  Som færdiguddannet jurist (cand.jur.) kan du bl.a. få job inden for den statslige og kommunale administration samt advokatsektoren, domstolene eller politiet. Det kan være som anklager eller forsvarer ved domssager i retten eller i forbindelse med udarbejdelse og tolkning af love og regler ved et ministerium.

  Du kan ligeledes videreuddanne dig til advokat. Dette kræver en 3-årig fuldmægtigansættelse samt eksamen i Advokatrådets fuldmægtigkursus. Herefter vil du være i stand til at møde i retten og føre både civil- og strafferetlige sager.

  Derudover vil du som cand.jur. f.eks. kunne varetage administrative og rådgivende funktioner i større virksomheder og organisationer, f.eks. inden for handels- og produktionsvirksomheder, banker, forsikringsselskaber, kreditforeninger samt arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. Du kan også arbejde med menneskerettigheder og retfærdighed for udsatte grupper i Danmark eller internationalt.

  Du har også mulighed for at søge ansættelse i et ph.d.-stipendiat og derigennem erhverve en ph.d.-grad, hvilket kvalificerer bl.a. til forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver forbundet med videnskabelige stillinger.

  Du bliver som cand.jur. med andre ord kompetent til at vurdere, om en sag er tilstrækkeligt belyst, komme med forslag til forebyggelse af juridiske tvister, rådgive om retlige muligheder og konsekvenser samt udforme juridiske dokumenter og retlige bestemmelser.

   

  Lignende uddannelser på AAU

  Ofte søger mange ind på få uddannelser, hvor studiepladserne er begrænsede. Men der findes lignende uddannelser, hvor du vil kunne nå samme slags mål - fx at forstå mennesker i dybden, få indflydelse på samfundet eller redde liv.

  Se beslægtede uddannelser

   

  Optagelse og adgangskrav

  Kontakt

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev