Forskning
Samarbejde

Globale forretningssystemer, diplomingeniør

Globale forretningssystemer, diplomingeniør

Globale forretningssystemer, diplomingeniør

Motiverer det dig at arbejde på tværs af fag- og landegrænser? Og er du til kreative og utraditionelle løsninger? Med en diplomingeniøruddannelse i Globale Forretningssystemer får du en uddannelse, hvor du lærer at tænke kreativt og utraditionelt, og hvor du tilegner dig viden om samspillet mellem mennesker, markeder, teknologier, netværk og virksomheder.

GIV VIRKSOMHEDER EN INTERNATIONAL FREMTID

Diplomingeniøruddannelsen giver dig bl.a. kompetencer inden for design af nye globale forretningsmodeller- og systemer, der matcher fremtidens krav til multinationale virksomheder. Du kan fx arbejde med, hvordan en europæisk virksomhed kan tilpasse sit produkt og produktion til det kinesiske eller amerikanske marked.

Globale forretningssystemer er en 3½-årig diplomingeniøruddannelse, der læses i Aalborg. En diplomingeniøruddannelse består af 7 semestre, hvoraf et semester er sat af til virksomhedspraktik, hvorimod en bacheloruddannelse har 6 semestre og ikke inkluderer en praktikperiode.

EN DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE ER FOR DIG,
DER ER KLAR TIL AT KOMME DIREKTE UD PÅ ARBEJDSMARKEDET EFTER 3½ ÅR

De første 5 semestre af diplomingeniøruddannelsen foregår på universitetet som en kombination og kurser og projektarbejde, mens 6.-7. semester kombinerer kurser, et praktikophold i en virksomhed og et afgangsprojekt.

Uddannelsen giver dig rig mulighed for samarbejde med erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på udfordringer i relation til globale forretningssystemer. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke både kreativt, systematisk, teoretisk og praktisk.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Kombinationen af projektarbejde, kurser og virksomhedspraktik sikrer, at du får kompetencer til at komme ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år og kan arbejde i både ind- og udland.

”JEG HAR VALGT AT BLIVE DIPLOMINGENIØR, FORDI JEG GERNE VIL UD OG HAVE ARBEJDSERFARING”

SANA SHOJAI, STUDERENDE

En anden mulighed er, at du kan læse videre på en 2-årig kandidatuddannelse og blive civilingeniør (cand.polyt.). Som færdiguddannet civilingeniør har du en bred vifte af muligheder for at finde et relevant job, der er spændende for dig.

Diplomingeniøruddannelsen i Globale Forretningssystemer giver dig et bredt fagligt fundament, som åbner op for en lang række jobmuligheder. Som færdiguddannet diplomingeniør eller civilingeniør kan du fx komme til at tage del i ledelse af danske produktionsselskaber, som opererer globalt, eller du kan arbejde som projektleder, rådgiver eller konsulent for internationale virksomheder omkring produktion eller supply chain management.

Med en diplomingeniør- og evt. kandidatuddannelse inden for Globale forretningssystemer kan du arbejde hos fx:

  • Lego
  • Grundfos
  • Vestas
  • Danfoss
  • B&O
  • Et konsulentfirma som Implement, Accenture eller McKinsey

"Uddannelsen giver en bred vifte af værktøjer til strukturering, systematisering og planlægning af processer, og man får igennem projektarbejdet mulighed for at benytte disse værktøjer og viden"

Johanne Munk, studerende


Se brochure om uddannelserne inden for Globale Forretningssystemer (pdf):


 

LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ Globale forretningssystemer

 

ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


 

SØG OPTAGELSE PÅ globale forretningssystemer

Matchtjekker: Er du klar til diplomingeniøruddannelsen Globale Forretningssystemer?

Du får viden om

  • Organisation - marketing
  • Planlægning og udvikling - produktion
  • Ledelse af komplekse globale forretningssystemer

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU