ForsideUddannelseBacheloruddannelser

Globale Forretnings­systemer

Diplomingeniør

Globale Forretnings­systemer, Diplomingeniør

Du lærer at navigere i samspillet mellem mennesker, markeder, teknologier og bæredygtighed. Du arbejder med udvikling af virksomhedsmodeller på globalt niveau. Adgang til civilingeniøruddannelsen og obligatorisk praktikophold giver dig et godt kendskab til erhvervslivet.

Få kendskab til

Organisation - marketing
Planlægning og udvikling - produktion
Ledelse af komplekse globale forretningssystemer

Aalborg

3.5-årig uddannelseDansk

Diplomingeniør

Globale Forretnings­systemer, Diplomingeniør

Du lærer at navigere i samspillet mellem mennesker, markeder, teknologier og bæredygtighed. Du arbejder med udvikling af virksomhedsmodeller på globalt niveau. Adgang til civilingeniøruddannelsen og obligatorisk praktikophold giver dig et godt kendskab til erhvervslivet.

Få kendskab til

Organisation - marketing
Planlægning og udvikling - produktion
Ledelse af komplekse globale forretningssystemer

Aalborg

3.5-årig uddannelseDansk

Motiverer det dig at arbejde på tværs af fag- og landegrænser? Og er du til kreative og utraditionelle løsninger? Med en diplomingeniøruddannelse i Globale Forretningssystemer får du en uddannelse, hvor du lærer at tænke kreativt og utraditionelt, og hvor du tilegner dig viden om samspillet mellem mennesker, markeder, teknologier, netværk og virksomheder.

Giv virksomheder en international fremtid

Diplomingeniøruddannelsen giver dig bl.a. kompetencer inden for design af nye globale forretningsmodeller- og systemer, der matcher fremtidens krav til multinationale virksomheder. Du kan fx arbejde med, hvordan en europæisk virksomhed kan tilpasse sit produkt og produktion til det kinesiske eller amerikanske marked.

Globale forretningssystemer er en 3½-årig diplomingeniøruddannelse, der læses i Aalborg. En diplomingeniøruddannelse består af 7 semestre, hvoraf et semester er sat af til virksomhedspraktik, hvorimod en bacheloruddannelse har 6 semestre og ikke inkluderer en praktikperiode.

En diplomingeniøruddannelse er for dig, der er klar til at komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år.

De første 5 semestre af diplomingeniøruddannelsen foregår på universitetet som en kombination og kurser og projektarbejde, mens 6.-7. semester kombinerer kurser, et praktikophold i en virksomhed og et afgangsprojekt.

Uddannelsen giver dig rig mulighed for samarbejde med erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på udfordringer i relation til globale forretningssystemer. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke både kreativt, systematisk, teoretisk og praktisk.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Kombinationen af projektarbejde, kurser og virksomhedspraktik sikrer, at du får kompetencer til at komme ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år og kan arbejde i både ind- og udland.

Jeg har valgt at blive diplomingeniør, fordi jeg gerne vil ud og have arbejdserfaring.

Sana Shojai, studerende

En anden mulighed er, at du kan læse videre på en 2-årig kandidatuddannelse og blive civilingeniør (cand.polyt.). Som færdiguddannet civilingeniør har du en bred vifte af muligheder for at finde et relevant job, der er spændende for dig.

Diplomingeniøruddannelsen i Globale Forretningssystemer giver dig et bredt fagligt fundament, som åbner op for en lang række jobmuligheder. Som færdiguddannet diplomingeniør eller civilingeniør kan du fx komme til at tage del i ledelse af danske produktionsselskaber, som opererer globalt, eller du kan arbejde som projektleder, rådgiver eller konsulent for internationale virksomheder omkring produktion eller supply chain management.

Med en diplomingeniør- og evt. kandidatuddannelse inden for Globale forretningssystemer kan du arbejde hos fx:

 • Lego
 • Grundfos
 • Vestas
 • Danfoss
 • B&O
 • Et konsulentfirma som Implement, Accenture eller McKinsey
Uddannelsen giver en bred vifte af værktøjer til strukturering, systematisering og planlægning af processer, og man får igennem projektarbejdet mulighed for at benytte disse værktøjer og viden.

Johanne Munk, studerende

Gruppearbejdet har hjulpet mig til at få mere viden, for når der er flere hjerner, så er der mere viden og forskellige vinkler på en problemstilling eller løsningsforslag og samtidig flere perspektiver på samme sag.

Sana Shojai, studerende

Fagligt indhold

I løbet af diplomingeniøruddannelsen i Globale Forretningssystemer får du opbygget kompetencer inden for:

 • Organisation
 • Produktionsproces
 • Planlægning
 • Udvikling
 • IT
 • Ledelse af komplekse globale forretningssystemer
 • Samspillet mellem interne processer i en virksomhed
  Samarbejdet mellem virksomheder

Du lærer desuden om udvikling af løsningsmuligheder i en virksomheds forretningsprocesser samt udvikling af produkter, services og markeder. Dette gør dig i stand til at kunne udvikle og optimere en global virksomheds eksport- og driftssystemer, så virksomheden opnår det bedst mulige samarbejde med kunder og leverandører.

Du bliver en del af et internationalt studiemiljø, hvor al litteratur er på engelsk, projekter skrives på engelsk og dele af undervisningen foregår på engelsk.

Uddannelsen varer 3 ½ år (7 semestre) og følges med bacheloruddannelsen i Globale Forretningssystemer til og med 5. semester.

Selvom man ikke finder løsningen, er ens arbejde aldrig spildt, da man i stedet opdager nye problemstillinger og finder ud af, hvor stort systemet er, og hvor mange faktorer, der påvirker hinanden.

Johanne Munk, studerende

Kurserne udgør halvdelen af tiden på hvert semester og projektarbejdet den anden halvdel. Projektarbejdet foregår i selvvalgte grupper – ofte i tæt tilknytning til relevante virksomheder. Sammen med din gruppe integrerer du teori og metoder med en problemstilling fra den virkelige verden, for at finde en realistisk løsning.

6.-7. semester er en kombination af kurser, et praktikophold i en virksomhed og et afgangsprojekt.

Igennem virksomhedspraktikken får du mulighed for at anvende din viden til løsningen af et praktisk problem i en virksomhed og får samtidig erfaring med, hvordan arbejdet fungerer der. Langt de fleste studerende vælger efterfølgende at skrive deres afgangsprojekt i samarbejde med deres praktikvirksomhed.

Semesteroversigt

Mere info om globale forretningssystemer?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i diplomingeniøruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

Job og karriere

Diplomingeniøruddannelsen i Globale Forretningssystemer er især tilrettelagt for dig, som ønsker at komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år.

Du kan også fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.).

Med diplomingeniøruddannelsen har du en grundlæggende viden om fagområdet, og du har praktisk erhvervserfaring fra din virksomhedspraktik, hvilket gør dig attraktiv for erhvervslivet, men dine kompetencer og jobmuligheder forbedres markant med en efterfølgende kandidatuddannelse og titlen som civilingeniør.

Som færdiguddannet diplomingeniør i Globale Forretningssystemer kan du finde ansættelse i virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, salg og service. Jobmulighederne som færdiguddannet kan fx være inden for ledelse i globale produktionsvirksomheder eller rådgivning for internationale virksomheder i forbindelse med fx udvikling og optimering af produktion eller supply chain management.

På et eller andet tidspunkt, når jeg kommer ud på arbejdsmarkedet, så bliver jeg nødt til at arbejde sammen med andre på kryds og tværs.

Sana Shojai, studerende

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for globale forretningssystemer kan du arbejde som fx:

 • Projektleder
 • Konsulent
 • Logistikchef
 • Fabrikschef
 • Global Business Manager
 • Supply Chain Manager

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for globale forretningssystemer kan du arbejde hos fx:

 • Lego
 • Grundfos
 • Vestas
 • Danfoss
 • B&O
 • Et konsulentfirma som Implement, Accenture eller McKinsey

Praktik

Alle studerende på diplomingeniøruddannelsen i Globale Forretningssystemer skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold. Praktikken er placeret på den sidste del af 6. semester og frem til den første del af 7. semester.

I dit praktikophold får du praktisk erfaring med arbejdsopgaver fra det virkelige liv. Opholdet er en forberedelse til det, der venter dig, når du er færdig med din uddannelse og en rigtig god mulighed for at skabe et netværk og gode kontakter til erhvervslivet, allerede inden du er færdiguddannet. Praktikopholdet afsluttes med udarbejdelse af en rapport og en evaluering.

Kom i praktik hos fx:

 • Lego
 • Grundfos
 • Vestas
 • Danfoss
 • B&O
 • SkanDek
 • Et konsulentfirma som Implement, Accenture eller McKinsey
På mit praktikophold er det gået op for mig, hvor meget gruppearbejdet betyder og fylder i hverdagen på en arbejdsplads.

Sana Shojai, studerende

Kandidatmuligheder

  Andre kandidatmuligheder

  Med en diplomingeniøruddannelse i Globale forretningssystemer låser du dig ikke fast til et bestemt uddannelsesforløb. Som diplomingeniør får du nemlig adgang og mulighed for at vælge en anden relevant kandidatuddannelse - enten på AAU eller på en anden uddannelsesinstitution. Se dine muligheder for andre uddannelser på AAU via Kandidatuddannelser på AAU.

  Studievejledning og mere info

  Amalie

  Studievejleder

  Ann Cathrine Chriddle

  Studienævnssekretær

  Optagelse og adgangskrav

  Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

  Kvote 2

  Mere om adgangskrav

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev