Uddannelse
Forskning
Samarbejde

International Virksomhedskommunikation i Engelsk, Bachelor

International Virksomhedskommunikation i Engelsk

International Virksomhedskommunikation i Engelsk

International Virksomhedskommunikation i Engelsk er en internationalt orienteret uddannelse med fokus på (fremmed)sprog og kommunikation i virksomheder og organisationer. På uddannelsen lærer du, hvordan virksomheder bedst kommunikerer professionelt med mennesker og markeder i andre kulturer.

Fremmedsprog og kommunikation: kompetencer, du kan bruge til noget

Uddannelsen i International Virksomhedskommunikation i Engelsk er først og fremmest en sprog- og kommunikationsuddannelse. På uddannelsen træner du således det engelske sprog ved at oversætte, skrive og tale det i mange forskellige sammenhænge. Sprog og kommunikation handler om mange ting, og fx arbejder du med virksomheds- og webkommunikation på engelsk. Du lærer både at oprette et websted for en virksomhed og at skrive gode (web)tekster til den målgruppe, en virksomhed henvender sig til. Du bliver også trænet i mundtlig kommunikation på engelsk, så du kan stå for kontakten med internationale kunder og andre stakeholders, fx på messer og udstillinger i engelsktalende lande.

Lær virksomhedsforståelse, kultur og markedskommunikation

I løbet af uddannelsen i International Virksomhedskommunikation i Engelsk opnår du viden om den rolle, sproget spiller for virksomhedens kommunikation, samt viden om hvordan virksomheder er organiseret, hvordan de agerer på markedet, fx hvordan de markedsfører sig. Du kan fx arbejde med at analysere det engelske marked for en virksomhed og finde ud af, hvordan en dansk virksomhed bedst kan tilrettelægge sin markedsføring og markedskommunikation over for de engelsktalende markeder. Her får du brug for viden om det engelske sprog og færdigheder inden for engelsk tekstproduktion, mundtligt såvel som skriftligt. Du har også brug for viden om virksomheds- og markedskommunikation og om engelsk og amerikansk forbrugerkultur - en viden, som du opbygger i moduler som Virksomhedens kommunikation, Virksomheds- og forretningsforståelse samt Kultur, kommunikation og samfund. Samtidig arbejder du med organisationsformer og -kulturer og med diskurs og professionel kommunikation.

► Læs om International Virksomhedskommunikation i Spansk

► Læs om International Virksomhedskommunikation i Tysk


Make it real

Fire studerende fra international virksomhedskommunikation på tysk fik styr på abstrakte teorier om tyske kulturværdier gennem et samarbejde med en dansk webshop, som gerne ville ind på det tyske marked.

 

Studieordning for International virksomhedskommunikation engelsk 2020

Matchtjekker: Er du klar til International Virksomhedskommunikation i Engelsk?

Du får viden om

  • Virksomheds- og markedskommunikation
  • Kultur, samfundsforhold og interkulturel kommunikation
  • Virksomheds- og forretningsforståelse
  • Mundtlig og skriftlig tekstproduktion 

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Studiepraktik 2020
Tilmeld dig Studiepraktik på AAU inden 15.september 2020.
Læs om Studiepraktik 2020