AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Computerteknologi, Bachelor

Helene arbejder med sit projekt

Computerteknologi

Computerteknologi på Aalborg Universitet er en ingeniøruddannelse på bachelorniveau, som handler om bl.a. robotter, satellitter og cybersikkerhed.

Find os på Facebook
Vil du have et kig ind bag kulisserne? Følg os studerende når vi deler vores tanker og følelser omkring projektarbejdet, erfaringerne som studerende, vores fritid og hvad vi synes er allermest sjovt på studiet.
 

søg om optagelse på Computerteknologi - optagelse.dk

helene forbedrer indeklimaet


Jacob afslører hackere

 

Som computeringeniør kommer du til at arbejde med mange forskellige ting, fx netværk og programmering, mikroprocessorer og kommunikationsnetværk. På uddannelsen kommer du til at tage udgangspunkt i teknologiske og samfundsmæssige problemstillinger fra den virkelige verden.

”det er utrolig spændende
at være en del af den fremtidige udvikling inden for elektronik.”

                                          Line Vejs Nielsen, tidligere studerende


Ingeniører i Computerteknologi har mange jobmuligheder. Uddannelsen har et tæt samarbejde med erhvervslivet, og det giver dig en professionel profil, der er målrettet både det danske og internationale arbejdsmarked.

Som ingeniør kan du arbejde i både et laboratorium, på et kontor og i felten. Som oftest vil det være en kombination, men det er op til dig, hvad du ønsker, der skal være mest af.

Du skal læse til computeringeniør på Aalborg Universitet, hvis du:

  • gerne vil arbejde med kommunikations- og computernetværk
  • synes at cybersikkerhed og satellitter lyder spændende
  • er god til matematik og interesserer dig for programmering
  • gerne vil være sikker på at kunne få et godt og spændende job efter endt uddannelse

”Projektarbejdet er virkelighedsnært
og giver indflydelse på egen læring.”

                                                 Jonas Ingerslev, studerende
 

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Uddannelsen starter med en introduktion til AAU’s læringsmodel ”Problembaseret læring”, hvor formålet bl.a. er, at du lærer at arbejde effektivt i en gruppe af medstuderende. Det er en læringsmetode, som AAU er berømt for, og som er med til at skabe eftertragtede kandidater. På hvert semester skal du derfor lave et projekt sammen med en gruppe af medstuderende, hvor I løser en større opgave, oftest i samarbejde med en virksomhed.

Som studerende i Computerteknologi skal du følge en række kurser inden for software og netværk, brugerperspektiv og interaktionsdesign, indlejrede systemer, algoritmer, netværksteknologier og operativsystemer.

Hertil kommer grundlæggende matematikkurser såsom calculus og lineær algebra. Matematik er fundamentet for en ingeniøruddannelse, så derfor er det meget vigtigt, at du har det basale på plads.

Du vil desuden blive undervist i emner som hackertest af systemer, programmer til at sende hemmelig information, fremtidens Internet, netværksovervågning og opsætning af testmiljøer til cybersikkerhed.
 

Bliv civilingeniør

Når du er færdig med din bacheloruddannelse, har du mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Der er otte forskellige retninger, som du har direkte adgang til, når du er bachelor i Computerteknologi.

Et ingeniørstudium kræver meget af dig, både fagligt og personligt. Du vil opleve at blive udfordret på mange områder – nogle gange lige til grænsen. Til gengæld får du en solid uddannelse med undervisere, der brænder for det emne, de underviser i, fordi de selv forsker inden for det samme felt.
 

Læs mere om fagligt indhold på computerteknologi

Se brochure om uddannelsen (pdf):

Brochure om uddannelsen i Computerteknologi på Aalborg Universitet

 

er dit matematikniveau tilstrækkeligt?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart.


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.

 
søg om optagelse på computerteknologi - optagelse.dk

Film om at læse på AAU

 

Partner i Engineer the Future

En af de bedste ingeniøruddannelser i verdenAAU bedst i Europa på ingeniørvidenskab

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.

Du får viden om

  • Kommunikations- og computernetværk
  • Systemudvikling og programmering
  • Cybersikkerhed
  • Distribuerede og indlejrede systemer

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Kom og mød Aalborg Universitet. Mød Aalborg Universitet