AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Bæredygtigt Design, Bachelor

Bæredygtigt Design

Bæredygtigt Design

Kreativ ingeniør med et socialt ansvar – Er det dig? Drømmer du om at designe velfærdsteknologi, bæredygtige produkter og systemer til gavn for din og de næste generationer? Ønsker du at hjælpe virksomheder og offentlige organisationer med at tilpasse sig til fremtidens klimaforandringer, så skal du læse den nye uddannelse i Bæredygtigt Design på Aalborg Universitet.

 

På uddannelsen i Bæredygtigt Design har vi fokus på FNs Verdensmål

Bæredygtighed og innovativ funktionalitet ​

Klimaudfordringer og et truet miljø betyder i dag, at bæredygtighed og innovativ funktionalitet skal tænkes ind i nye produkter og systemer. På Bæredygtigt Design bliver du ekspert i at skabe og implementere bæredygtige produkter og systemer i tæt samarbejde med virksomheder, kommuner og frivillige organisationer. Du udvikler fx nødhjælpstelte, cykelairbags eller robotstøvsugere. Du kan også arbejde med genoptræning af ældre, energirigtigt mobilitet eller affaldssystemer i byerne.

Uddannelsen udvikler dine evner til at gennemføre tværfagligt udviklings- og designarbejde i såvel design studios som værksteder. Du får teknologisk indsigt, og du lærer at forstå, iscenesætte og gennemføre innovative processer, der leder frem til design og realisering af bæredygtige produkter, services og socio-materielle systemløsninger. Du lærer også om, hvordan man kan involvere aktører som kunder, brugere og andre, der har interesse i slutproduktet/systemet.

Uddannelsens fokus på bæredygtighed afspejler de udfordringer som udvikling, produktion, forbrug og bortskaffelse af teknologier indebærer for ressourceforbrug og klima.


Hør hvordan Therese og hendes projektgruppe arbejder med at designe inkluderende, grønne områder i socialudsatte boligområder. 

 

hør hvordan valdemar, elias og cathrine fra uddannelsen arbejder med virkelige problemstillinger

 

Søg optagelse på bæredygtigt design

 

Læs hvad studerende siger om uddannelsen

Lise og Sarah vil skabe bæredygtige rejser

Mia vil gøre en forskel for miljø og mennesker

Camilla har fokus på kreativitet og teknik

Mathias vil skabe løsninger med bæredygtigt fokus

Aleksander kobler feltarbejde, designproces og videnskab

 

Hvad arbejder en bæredygtig designer med?

"Jeg er med til at skabe fremtidens bæredygtige produkter. Jeg hedder Flemming, og jeg er civilingeniør i Bæredygtigt Design."

Læs mere om Flemming her.

”Jeg arbejder med at gøre bæredygtige initiativer mere tilgængelige. Fx globale kampagner med fokus på grøn omstilling. Det giver mig mulighed for at drive og have indflydelse på samfundsorienterede løsninger. Jeg hedder Charlotte, og jeg civilingeniør i Bæredygtigt Design.”

Læs mere om Charlotte her.

"Jeg arbejder med byggeri og byudvikling. Jeg laver beregninger, konstruktioner og masterplans. Fælles for det meste er, at bæredygtighed er et vigtigt fokuspunkt. Jeg hedder Torben, og jeg er civilingeniør i Bæredygtigt Design."

Læs mere om Torben her.


EN EFTERTRAGTET TVÆRFAGLIG PROFIL

Du får en tværfaglig uddannelse, hvor du blandt andet får viden om projektledelse, udvikling af prototyper og konceptualisering i kreative designfag. Du lærer om mennesket, og om hvordan vi agerer i forskellige kulturelle og sociale sammenhænge samtidig med, at du studerer de tekniske ingeniørfag som matematik, energiomsætning og datahåndtering. Med denne kombination af kompetencer vil du som ingeniør kunne indgå i den tværfaglige virkelighed, der efterspørges i erhvervslivet.

HØR LEKTOR OG STUDERENDE FORTÆLLE OM VISUELLE VIDENSDELINGSPRAKSISSER - ET PBL-PROJEKT UNDER UDVIKLING

 

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform: problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Din samarbejdsevne bliver styrket, og det er en efterspurgt kompetence i mange virksomheder. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

STUDIEBYEN KØBENHAVN

Aalborg Universitet København (AAU CPH) er en del af Aalborg Universitet og ligger i Københavns Sydhavn tæt på hovedstadens centrum. Som studerende på AAU CPH har du derfor rig mulighed for at benytte dig af byens mange bolig-, kultur- og fritidstilbud.

Aalborg Universitet København er en forholdsvis ny campus med et innovativt studie- og læringsmiljø, internationalt fokus og tæt samarbejde med virksomheder, hvoraf flere holder til direkte på campus.

Samlet er ca. 3.700 studerende tilknyttet AAU CPH's mange spændende bachelor- og kandidatuddannelser inden for humaniora, de tekniske- og naturvidenskabelige fag samt samfundsvidenskab.

Læs mere om at leve som studerende i København.

Rusten i matematikken?

Vi anbefaler, at du genopfrisker matematik på A-niveau inden studiestart på en teknisk- eller naturvidenskabelig uddannelse, hvis du har karakterer på 7 eller mindre i matematik fra din gymnasieuddannelse og/eller hvis din gymnasieuddannelse er et år gammel eller mere.

Følg et intensivt Brush-up-kursus på A-niveau inden studiestart.

EN AF DE BEDSTE INGENIØRUDDANNELSER I VERDEN

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.

Mød os på facebook og instagram

Sustainable Design på Facebook

Sustainable Design på Instagram

 

Download pjece om uddannelsen

 

 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Designprocesser og visualisering
  • Re-design for bæredygtighed
  • Co-design og brugerinddragelse
  • Modeller, mekanik og materialer
  • Strategisk konceptudvikling

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Kom og mød Aalborg Universitet. Mød Aalborg Universitet