Spring til indhold
ForsideUddannelseBacheloruddannelserBaeredygtigt Design

Sille fortæller om Bæredygtigt Design

Sille læser Bæredygtigt Design. Læs om Silles perspektiv på uddannelsen - og hvorfor ingeniører i Bæredygtigt Design er en helt ny form for ingeniører.

Hvordan adskiller studiet sig fagligt, efter din mening, fra andre uddannelser? 


Lidt utraditionelt lærer vi at designe ’verdener’ ud fra et antropologisk synspunkt med et ingeniørfagligt sprog og en kreativ udførelse, hvilket gør det muligt for os at arbejde tværfagligt.

Vi bliver derfor en ’ny’ form for ingeniører, der taler flere ”sprog” og kan arbejde kreativt med komplekse udfordringer. Dette bunder også i, at vi skal være med til at skabe en bæredygtig fremtid, og her er det vigtigt at kunne arbejde tværfagligt, fordi en bæredygtig fremtid kræver, at vi kan samarbejde på tværs af faggrupper. Fagligt adskiller Bæredygtigt Design sig derfor ved at være fremsynet og sørge for at de studerende kan tale flere ”sprog”.

Hvordan er studiemiljøet på din uddannelse?


Alt den undervisning vi modtager og det gruppearbejde, vi foretager, foregår i ét lokale – vores studio - hvilket er unikt for Bæredygtigt Design. Dette skaber et inspirerende studiemiljø, da man kan se, høre og mærke diversiteten grupperne imellem. Inspirationen forstærkes også af, at vi i stor grad arbejder med at visualisere vores viden og hænge den op i vores små nicher, og vi er derfor hele tiden eksponeret for nye måder at tænke teorier og metoder på.

Derudover har vi en tæt relation til vores undervisere og vejledere, der gør det til et trygt miljø at træde ved siden af, eksperimentere og ikke mindst træde ud på dybt vand.

Hvad har overrasket dig positivt ved uddannelsen?


På Bæredygtigt Design handler det ikke om at levere polerede og fuldkomne resultater - det handler i langt højere grad om at forstå og lære af den proces, man har været igennem for at nå de nogle gange mindre fuldkomne resultater. Vi lærer at træde ved siden af og se vores fejltrin som noget positivt, hvilket var meget uvant for mig, da jeg startede, men også et aspekt af uddannelsen jeg anser som et af de mest værdifulde. Derfor følger vi også sjældent en ’opskrift’ i vores projektarbejde, hvilket til tider er udfordrende, men som tvinger os til at tænke ud af boksen og er med til at skabe innovative tankegange.

Hvordan har din studietid været indtil videre? 


Min studietid har været meget lærerig. På hvert semester har vi igennem vores semesterprojekt samarbejdet med virksomheder, kommuner eller organisationer – altså rigtige mennesker. Det har givet mig et ekstra drive, fordi der rent faktisk er nogle, der tror på at du og din gruppe kan hjælpe dem til at være mere bæredygtige og ser frem til at læse din semesterrapport og høre om jeres resultater.

Hvordan ser du din fremtid, og hvad er dit drømmejob?

Det er svært at sige. Mulighederne er mange, tror jeg, men jeg har stor interesse for byen og ønsker at arbejde med at skabe bæredygtige løsninger i byrummet. Den helt store drøm er måske at kunne arbejde for et arkitektfirma som SLA eller BIG og bidrage til designløsninger for fremtidens bæredygtige byer.