Spring til indhold

Bæredygtigt design

Bachelor

Bæredygtigt design

Til dig, der drømmer om at udvikle og implementere bæredygtige løsninger til gavn for os alle, er her en uddannelse, hvor du bliver ekspert i at skabe bæredygtige produkter, services eller systemer.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du bliver kreativ ingeniør
Du skaber designprocesser med brugeren i centrum
Du sætter bæredygtighed i centrum

København

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Bæredygtigt design

Til dig, der drømmer om at udvikle og implementere bæredygtige løsninger til gavn for os alle, er her en uddannelse, hvor du bliver ekspert i at skabe bæredygtige produkter, services eller systemer.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du bliver kreativ ingeniør
Du skaber designprocesser med brugeren i centrum
Du sætter bæredygtighed i centrum

København

3-årig uddannelseDansk

Kreativ ingeniør med socialt ansvar - er det dig?

 • Vil du udvikle bæredygtige produkter og systemer til gavn for din og de næste generationer?
 • Drømmer du om at samskabe morgendagens bæredygtige løsninger med og for brugere såvel som andre relevante aktører?
 • Ønsker du at hjælpe virksomheder og offentlige organisationer med at tilpasse sig til fremtidens klimaforandringer?

Uddannelsen i Bæredygtigt Design på Aalborg Universitet Købehavn er til dig, der drømmer om at udvikle og implementere bæredygtige løsninger til gavn for os alle. På uddannelsen lærer du at blive ekspert i at skabe bæredygtige produkter, services eller systemer sammen med de vigtigste interessenter fra værdikæden.

Mød studerende

Klik på videoerne nedenfor og hør studerende fortælle om uddannelsen, studievalg, faglighed mm.

Ingeniør med blik for bæredygtighed og samskabelse

Klimaudfordringer og et truet miljø betyder i dag, at bæredygtighed og innovativ funktionalitet skal tænkes ind i nye produkter og systemer. På Bæredygtigt Design bliver du ekspert i at skabe og implementere bæredygtige produkter og systemer til gavn for mennesker. Du arbejder tæt sammen med brugere, virksomheder, kommuner og frivillige organisationer.

Du kan fx udvikle fx nødhjælpstelte, hjælpemidler til børn, cykelairbags, eller dialogspil. Du kan også arbejde med at mindske fejlmedicinering, energirigtigt mobilitet, værdikædesign eller affaldssystemer i byerne.

Uddannelsen udvikler dine evner til at gennemføre tværfagligt udviklings- og designarbejde. Du får teknologisk indsigt, og du lærer at forstå, iscenesætte og gennemføre innovative processer, der leder frem til design og realisering af bæredygtige produkter, services og socio-materielle systemløsninger. Du lærer også om, hvordan man kan inddrage aktører som kunder, brugere og andre, der har interesse i slutproduktet/systemet.

En holistisk tilgang til bæredygtighed

På uddannelsen bliver du introduceret til et bredt bæredygtighedsbegreb. Bæredygtighed handler nemlig ikke udelukkende om vores miljø, men også om, hvordan vi tænker et socialt og økonomisk aspekt ind.

Med en bred tilgang til bæredygtighed skaber vi løsninger til gavn for vores miljø, der er socialt retfærdige og økonomisk gennemførlige.

Uddannelsens eget værksted og design studio

På uddannelsen kommer du til at arbejde i design værkstedet med at udvikle mock-ups, funktionsmodeller og prototyper på bæredygtige produkter. Uddannelsens design studio er et kreativt space, hvor du sammen med dine medstuderende arbejder med kreative processer.

Følelsen af at gøre en forskel har altid været vigtig for mig. Ved at vælge Bæredygtigt Design håber jeg senere at kunne få et meningsfyldt arbejde, der kan gøre en forskel for mange mennesker og for miljøet.

Mia, Studerende på Bæredygtigt design

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

En eftertragtet tværfaglig profil

Du får en tværfaglig uddannelse, hvor du blandt andet får viden om projektledelse, udvikling af prototyper og konceptualisering i kreative designfag. Du lærer om mennesket, og om hvordan vi agerer i forskellige kulturelle og sociale sammenhænge samtidig med, at du studerer de tekniske ingeniørfag som matematik, energiomsætning og datahåndtering. Med denne kombination af kompetencer vil du som ingeniør kunne indgå i den tværfaglige virkelighed, der efterspørges i erhvervslivet.

Fagligt indhold

Bæredygtigt Design er en ingeniørfaglig bacheloruddannelse med særlig vægt på designarbejde og udvikling af bæredygtige løsninger. Bæredygtighed i bred forstand er omdrejningspunkt for uddannelsen, hvilket betyder det både dækker over miljø, sociale og økonomiske aspekter af bæredygtige designudfordringer.

Semesteroversigt

Mød de studerende

Kandidatmuligheder på AAU

Når du har læst bacheloruddannelsen i Bæredygtigt Design på Aalborg Universitet i København, har du direkte adgang til at tage den nye 2-årige kandidatuddannelse i Sustainable Design (Bæredygtigt Design) (civilingeniør). Kandidatuddannelsen foregår på engelsk.

På kandidatuddannelsen i Sustainable Design udforsker du design og innovationsmuligheder i relation til organisation, økonomi og marked. Du bliver i stand til at vurdere, hvor og hvordan bæredygtighed strategisk kan integreres, ligesom du bliver klædt på til at iscenesætte omstillingsprocesser i forskellige sammenhænge.

Uddannelsen har kurser med følgende emner:

 • Design in Organisations
 • Market Creation
 • Distributed Technological Design
 • Design for Sustainability
 • Sustainable Transition
 • Staging Participatory Design

  Mød færdiguddannede ingeniører i Bæredygtigt Design

  Fremtidens bæredygtige produkter

  "I dag arbejder jeg med Ecodesign hos Viegand Maagøe. Jeg er med til at skabe fremtidens bæredygtige produkter.
  I Viegand Maagøe hjælper vi Europa Kommissionen med at lave ny lovgivning for, hvor effektive produkter skal være. Nogle gange ender Ecodesign ud med en energi-mærkning, som man blandt andet kender fra sit køleskab, der f.eks. kan være mærket A+."

  Flemming, færdiguddannet

  Tilgængelighed af bæredygtige initiativer

  "Jeg arbejder med at gøre bæredygtige initiativer mere tilgængelige. Fx globale kampagner med fokus på grøn omstilling. Det giver mig mulighed for at drive og have indflydelse på samfundsorienterede løsninger."

  Charlotte Ernst, ingeniør i Bæredygtigt Design

  Byggeri og bæredygtig byudvikling

  "Jeg er ansat som civilingeniør i Rambøll og arbejder til dagligt primært med opgaver inden for byggeri og byudvikling. Det kan være alt fra beregninger af konstruktioner, design af masterplanner, livscyklusanalyser, og særligt mange udviklingsopgaver inden for cirkulær økonomi.
  Fælles for det meste er, at bæredygtighed er et vigtigt fokuspunkt."

  Torben, ingeniør i Bæredygtigt Design

  Job & karriere

  Efter bacheloren kan du læse videre på kandidatuddannelsen i Sustainable Design.

  Det voksende globale fokus på klimaomstilling, bæredygtighed og energirigtige løsninger i både private som offentlige virksomheder gør, at antallet af grønne jobs vil stige i fremtiden.

  Din jobtitel kan fx være:

  • Designingeniør 
  • Proceskonsulent 
  • Konsulent 
  • Udviklings- og omstillingskonsulent
  • Selvstændig iværksætter
  • Forsker, Ph.d.

  Ofte vil du arbejde med at udvikle bæredygtige produkter eller systemer i en virksomhed eller en offentlig organisation. Måske skal du udvikle produkterne fra bunden - eller måske skal du videreudvikle virksomhedens eksisterende produkter med bæredygtighed for øje.

  Du kan også arbejde med at skabe processer og strategier, der hjælper virksomheder og organisationer med at skabe innovation eller forvalte teknologi.

  Du kan også vælge at starte egen virksomhed - eller gå forskervejen og være med til at skabe ny viden om bæredygtigt design.

  Studiestartsprøve

  Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med prøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

  De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

  Optagelse og adgangskrav

  Kontakt

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev