Bæredygtigt design

Bachelor

Bæredygtigt design

Til dig, der drømmer om at udvikle og implementere bæredygtige løsninger til gavn for os alle, er her en uddannelse, hvor du bliver ekspert i at skabe bæredygtige produkter, services eller systemer.

Få kendskab til

Designprocesser og visualisering
Re-design for bæredygtighed
Co-design og brugerinddragelse

København

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Bæredygtigt design

Til dig, der drømmer om at udvikle og implementere bæredygtige løsninger til gavn for os alle, er her en uddannelse, hvor du bliver ekspert i at skabe bæredygtige produkter, services eller systemer.

Få kendskab til

Designprocesser og visualisering
Re-design for bæredygtighed
Co-design og brugerinddragelse

København

3-årig uddannelseDansk

Kreativ ingeniør med socialt ansvar - er det dig?

 • Drømmer du om at designe velfærdsteknologi?
 • Vil du udvikle bæredygtige produkter og systemer til gavn for din og de næste generationer?
 • Ønsker du at hjælpe virksomheder og offentlige organisationer med at tilpasse sig til fremtidens klimaforandringer?

Så skal du overveje uddannelsen i Bæredygtigt Design.

På Bæredygtigt Design arbejder vi med FN’s verdensmål på forskellige niveauer. Hvert semesterprojekt tager udgangspunkt i bæredygtighed fra forskellige vinkler.

Verdensmålene er også udgangspunkt for analyse - f.eks. hvordan verdensmålene kan påvirke løsningerne til de bæredygtighedsudfordringer, vi står overfor i verden.  

Til sidst så arbejder vi med, hvordan vi skal se målene som tæt forbundne med hinanden for at opnå en bæredygtig fremtid.

Eksempler på semesterprojekter med udgangspunkt i verdensmålene:

 • Forbedring af navigation for blinde og svagtseende i fitnesscentre 
 • Cirkulær økonomi i plastikindustrien
 • Uden affald - Design af bæredygtige materialeflow systemer i Køge
 • Fødevarefordelingssystemer i en bæredygtig fremtid

Bæredygtighed og innovativ funktionalitet

Klimaudfordringer og et truet miljø betyder i dag, at bæredygtighed og innovativ funktionalitet skal tænkes ind i nye produkter og systemer. På Bæredygtigt Design bliver du ekspert i at skabe og implementere bæredygtige produkter og systemer i tæt samarbejde med virksomheder, kommuner og frivillige organisationer. Du udvikler fx nødhjælpstelte, cykelairbags eller robotstøvsugere. Du kan også arbejde med genoptræning af ældre, energirigtigt mobilitet eller affaldssystemer i byerne.

Uddannelsen udvikler dine evner til at gennemføre tværfagligt udviklings- og designarbejde i såvel design studios som værksteder. Du får teknologisk indsigt, og du lærer at forstå, iscenesætte og gennemføre innovative processer, der leder frem til design og realisering af bæredygtige produkter, services og socio-materielle systemløsninger. Du lærer også om, hvordan man kan involvere aktører som kunder, brugere og andre, der har interesse i slutproduktet/systemet.

Uddannelsens fokus på bæredygtighed afspejler de udfordringer som udvikling, produktion, forbrug og bortskaffelse af teknologier indebærer for ressourceforbrug og klima.

Følelsen af at gøre en forskel har altid været vigtig for mig. Ved at vælge Bæredygtigt Design håber jeg senere at kunne få et meningsfyldt arbejde, der kan gøre en forskel for mange mennesker og for miljøet.

Mia, Studerende på Bæredygtigt design

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

En eftertragtet tværfaglig profil

Du får en tværfaglig uddannelse, hvor du blandt andet får viden om projektledelse, udvikling af prototyper og konceptualisering i kreative designfag. Du lærer om mennesket, og om hvordan vi agerer i forskellige kulturelle og sociale sammenhænge samtidig med, at du studerer de tekniske ingeniørfag som matematik, energiomsætning og datahåndtering. Med denne kombination af kompetencer vil du som ingeniør kunne indgå i den tværfaglige virkelighed, der efterspørges i erhvervslivet.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Fagligt indhold

Bæredygtigt Design er en ingeniørfaglig bacheloruddannelse med særlig vægt på designarbejde og udvikling af bæredygtige løsninger. Bæredygtighed i bred forstand er omdrejningspunkt for uddannelsen, hvilket betyder det både dækker over miljø, sociale og økonomiske aspekter af bæredygtige designudfordringer.

Semesteroversigt

Mød de studerende

Kandidatmuligheder

Når du har læst bacheloruddannelsen i Bæredygtigt Design på Aalborg Universitet i København, har du direkte adgang til at tage den nye 2-årige kandidatuddannelse i Sustainable Design (Bæredygtigt Design) (civilingeniør). Kandidatuddannelsen foregår på engelsk.

På kandidatuddannelsen i Sustainable Design udforsker du design og innovationsmuligheder i relation til organisation, økonomi og marked. Du bliver i stand til at vurdere, hvor og hvordan bæredygtighed strategisk kan integreres, ligesom du bliver klædt på til at iscenesætte omstillingsprocesser i forskellige sammenhænge.

Uddannelsen har kurser med følgende emner:

 • Design in Organisations
 • Market Creation
 • Distributed Technological Design
 • Design for Sustainability
 • Sustainable Transition
 • Staging Participatory Design

  Job & karriere

  Med et eksamenspapir fra Bæredygtigt Design i hånden vil du være attraktiv til mange og varierede stillinger. Du vil være eftertragtet i Danmark såvel som i udlandet på grund af din tværfaglige tilgang til bæredygtig design.

  Det voksende globale fokus på klimaomstilling, bæredygtighed og energirigtige løsninger i både private som offentlige virksomheder vil åbne op for mange spændende karrieremuligheder nu og i fremtiden.

  Som ingeniør i bæredygtigt design vil du fx kunne få arbejde som:

  • Designingeniør som udvikler bæredygtige produkter eller systemer i en offentlig eller privat virksomhed
  • Proceskonsulent som iscenesætter innovative processer med mange forskellige samarbejdspartnere
  • Konsulent inden for offentlige styring og forvaltning af teknologi
   Rådgivende ingeniør i Bæredygtige processer og omstilling
  • Udviklings- og omstillingskonsulent
  • Selvstændig iværksætter
  • Forsker, Ph.d.

  Mød færdiguddannede ingeniører i Bæredygtigt Design

  Fremtidens bæredygtige produkter

  I dag arbejder jeg med Ecodesign hos Viegand Maagøe. Jeg er med til at skabe fremtidens bæredygtige produkter.
  I Viegand Maagøe hjælper vi Europa Kommissionen med at lave ny lovgivning for, hvor effektive produkter skal være. Nogle gange ender Ecodesign ud med en energi-mærkning, som man blandt andet kender fra sit køleskab, der f.eks. kan være mærket A+.
  Flemming, færdiguddannet.

  Tilgængelighed af bæredygtige initiativer

  Jeg arbejder med at gøre bæredygtige initiativer mere tilgængelige. Fx globale kampagner med fokus på grøn omstilling. Det giver mig mulighed for at drive og have indflydelse på samfundsorienterede løsninger.
  Charlotte Ernst, ingeniør i Bæredygtigt Design

  Byggeri og bæredygtig byudvikling

  Jeg er ansat som civilingeniør i Rambøll og arbejder til dagligt primært med opgaver inden for byggeri og byudvikling. Det kan være alt fra beregninger af konstruktioner, design af masterplanner, livscyklusanalyser, og særligt mange udviklingsopgaver inden for cirkulær økonomi.
  Fælles for det meste er, at bæredygtighed er et vigtigt fokuspunkt.
  Torben, ingeniør i Bæredygtigt Design

  Kontakt studiet

  Vi er her for at hjælpe dig!
  Er du nysgerrig på uddannelsen? I tvivl? Eller har du bare spørgsmål til uddannelsens indhold, studielivet eller eksamen? Bæredygtigt Design har en studievejleder, som selv er studerende på uddannelsen. Vejlederen rådgiver både interesserede, potentielt kommende og nuværende studerende.
  Studievejledning, København
  Studievejleder Laura Telling Clausen
  Adresse
  Aalborg Universitet København
  Fredrikskaj 12, Vejledningslokale 3
  2450 København SV
  Træffetid
  Send en mail for at aftale tid til et møde.

  Send også gerne en mail inden med nogle af de eventuelle spørgsmål, du ønsker svar på.
  E-mail
  info@sustainabledesign.aau.dk

  Generel studievejledning om AAU's uddannelser i København

  Studiestartsprøve

  Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

  De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

  Læs mere om studiestartsprøven

  Optagelse og adgangskrav

  Kvote 2

  Mere om adgangskrav

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev