AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Anvendt filosofi, Bachelor

Anvendt filosofi

Anvendt filosofi

om uddannelsen

Klik på YouTube videoen hvis du vil høre mere om, hvad Anvendt Filosofi går ud på. Du møder undervisere og studerende fra studiet, og du bliver bliver præsenteret for perspektiverne i at læse Anvendt Filosofi.
 

 

Studerende for en dag?

Vil du være med i undervisningen for en dag?
Så skriv til:
filosofi@learning.aau.dk


Hvad er Anvendt filosofi?

Filosofi handler om at undersøge grundlaget for vores antagelser om viden, virkelighed og værdier. Anvendt Filosofi er en filosofiuddannelse, som i særlig grad har fokus på filosofiens anvendelsesmuligheder i praksis. 

 • Du lærer at arbejde målrettet med etiske og værdimæssige spørgsmål i relation til en virksomheds ledelse, medarbejdere, klienter, kunder, politikker mv.
 • Du bliver kompetent til at analysere og rådgive om filosofiske, politiske, etiske, pædagogiske, organisatoriske og miljømæssige problemstillinger.
   
 • Du opnår solide færdigheder i formidling, refleksion og argumentation.
   

Uddannelsens opbygning

Anvendt Filosofi er en to-faglig bacheloruddannelse. Det betyder, at den 3-årige bacheloruddannelse udover Anvendt Filosofi (det centrale fag) også skal indeholde et tilvalgsfag/sidefag. Du begynder din uddannelse på Anvendt Filosofi.
 

Anvendt filosofi kan, udover bacheloruddannelsen, læses som

Kompetencer

Med Anvendt Filosofi får du omfattende filosofifaglig indsigt samtidig med, at du udvikler generelle akademiske kompetencer på højt niveau. Du lærer at bruge filosofien aktivt, og du bliver trænet i at anvende filosofiens teorier og metoder på virkelige problemstillinger. Dette sker løbende gennem hele uddannelsen ved brug af caseorienteret undervisning, projektarbejde og praksisophold i en privat eller offentlig organisation.

Vil du være en filosof, der gør en forskel for fremtiden, så er Anvendt Filosofi et godt valg. Aalborg Universitet er det eneste universitet i Danmark, der udbyder uddannelsen.

Studerende Freja Gabrielsson fortæller om uddannelsen

 


Har du spørgsmål?

Skriv til vores studievejledningsmail

Studieordning for BA i Anvendt filosofi 2020

 

Du får viden om

 • Filosofihistorie
 • Etik
 • Videnskabsfilosofi
 • Politisk filosofi

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Studiepraktik 2020
Tilmeld dig Studiepraktik på AAU inden 15.september 2020.
Læs om Studiepraktik 2020