Spring til indhold

Om Aalborg Universitet i København

Velkommen til Aalborg Universitet i København, som udgør Aalborg Universitets uddannelses- og forskningsaktiviteter i hovedstadsområdet. ​Vi har et innovativt studie- og læringsmiljø, internationalt fokus og tæt samarbejde med virksomheder.

Om Aalborg Universitet i København

Velkommen til Aalborg Universitet i København, som udgør Aalborg Universitets uddannelses- og forskningsaktiviteter i hovedstadsområdet. ​Vi har et innovativt studie- og læringsmiljø, internationalt fokus og tæt samarbejde med virksomheder.

2.600 studerende

Organisation

Aalborg Universitets øverste myndighed er bestyrelsen for AAU. Rektor Per Michael Johansen er ansvarlig for den daglige ledelse af universitetet.

Info om AAU's organisation

Campuschef og vicedirektør på Aalborg Universitet i København

Campuschefen, Martin Vive Ivø, på Aalborg Universitet i København har ansvaret for den overordnede drift og udvikling af campus. Campuschefen leder desuden Fælles Service CPH, som er den centrale administrative afdeling på campus.

Link til personprofil

Campusrådet

Campusrådet består af medlemmer fra forskellige fakulteter og institutter, som bl.a. skal sikre udviklingen af tværfaglige samarbejdsprojekter og styrke det faglige og sociale miljø på Aalborg Universitet i København. Campusrådet skal derudover rådgive direktionen og campuschefen og være et forum for idéudvikling, samarbejde og koordinering af fælles indsatser på campus.

Aalborg Universitet i København: Vigtige årstal
1992 Kandidatuddannelsen Socialt Arbejde startes op og udbydes i første omgang kun i København.
2002 AAU udbyder uddannelsen Medialogi i København.
2005 Et samarbejde med Ingeniørhøjskolen i København bliver etableret, og AAU flytter de fleste aktiviteter i københavnsområdet til Ballerup, hvor Ingeniørhøjskolen er placeret.
2007 Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) infusionernes formelt på AAU.
2012 Samarbejdet med Ingeniørhøjskolen ophører, og AAU overtager Nokias bygninger på A. C. Meyers Vænge og Frederikskaj i Sydhavnen og etablerer en egentlig campus. Der udbydes samtidig en lang række nye uddannelser.
2013 Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) flytter fysisk ind på campus.
2014 Knapt 4.000 studerende er indskrevet på AAU i København, og campus har dermed sit højeste antal studerende nogensinde.
2015 Som led i det kongelige danske statsbesøg besøger det hollandske kongepar og det danske kronprinsepar AAU i København, hvor de deltager i rundbordssamtaler om "det lykkelige samfund" sammen med forskere og studerende for AAU.
2017 Samsung og AAU indgår et samarbejde, og SMILE lab (Samsung Media Innovation lab) etableres efterfølgende på campus.
2020 Universitetet skærper i flere omgange yderligere sin profil i København, lukker en række uddannelser og fokuserer især på at uddanne studerende med særligt fokus på at udfylde de områder, der har stor efterspørgsel på det københavnske uddannelsesmarked. Nye uddannelser med særligt fokus på it og bæredygtighed etableres.
2021 Et nyt grundforskningscenter PREDICT, med fokus på kroniske tarmlidelser, etablerer sig på AAU i København.
2022 Uddannelsesporteføljen skærpes yderligere i forbindelse med regeringens regionaliseringsplan. AAU i København skal fra 2030 fremadrettet primært være et specialiseret STEM-campus med særligt fokus på bæredygtighed og it.